Kaupunki ja hallinto

Rauman kaupungin viestintä- ja markkinointipalvelut vastaa konsernihallinnon viestinnästä, ohjaa koko kaupungin viestintää sekä vastaa kaupungin markkinoinnista. Toimialojen viestinnästä vastaavat toimialajohtajat.

Viestinnän tehtävänä on tarjota aktiivisesti tietoa kaupungin toiminnasta sekä tukea kaupungin ja kuntalaisten sekä muiden sidosryhmien välistä vuorovaikutusta. Viestinnällä vaikutetaan Rauman kaupungin imagoon ja kaupungin strategisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Viestintävälineet

Kaupungin pääasialliset viestintävälineet ovat

  • kaupungin verkkosivut
  • sosiaalisen median kanavat
  • tiedotteet sekä tiedotus- ja asukastilaisuudet
  • kaupungin esitteet ja julkaisut