Perusopetus

Lapsi tekemässä tehtäviä koululuokassa.

Peruskoulu käsittää vuosiluokat 1–9, ja se on tarkoitettu koko ikäluokalle eli 7–16-vuotiaille. Kuuden ensimmäisen vuoden aikana opetusta antaa yleensä luokanopettaja, joka opettaa kaikkia tai useimpia aineita. Kolmen ylimmän luokan opetus on pääosin aineenopetusta, jolloin eri oppiaineita opettavat aineopettajat.

Perusopetus, oppikirjat, muu oppimateriaali, työvälineet ja aineet ovat maksuttomia. Oppilas saa kouluaterian sekä koulukuljetuksen, jos kuljetukselle asetetut kriteerit täyttyvät. Oppilaalla on myös oikeus oppilashuoltoon.

Raumalla 1–6-vuosiluokkien opetusta annetaan 13 koulussa, joista Rauman Freinetkoulu on yksityinen ja yhdistyksen ylläpitämä. Vuosiluokilla 7–9 opiskellaan kahdessa koulussa ja vuosiluokilla 1–9 kolmessa koulussa, joista yksi on Turun yliopiston Rauman normaalikoulu.

Uusien oppilaiden ilmoittautuminen peruskouluun ja koululaisten iltapäivätoimintaan

Uusien oppilaiden keskitetty ilmoittautuminen peruskoulun 1. luokalle on vuosittain helmikuun alussa. Keskitetyn ilmoittautumisen jälkeen peruskouluihin tulevat (esim. muualta muuttavat) voivat ottaa yhteyttä suoraan kyseeseen tulevan koulun rehtoriin, joka tekee päätöksen oppilaaksi ottamisesta sen mukaan, miten koulun opetusryhmissä on tilaa. Sama käytäntö koskee kaikkia luokka-asteita.

Koulun aloittaminen -sivulla kerrotaan tarkemmin 1. luokalle ilmoittautumisesta ja myös koulun aloittamisesta muussa vaiheessa.

Hakuaika joustavaan perusopetukseen alkaa maaliskuussa 2020

Joustavan perusopetuksen ryhmä (jopo) aloitti toimintansa Hj. Nortamon peruskoulussa syksyllä 2016. Ryhmä on tarkoitettu niille raumalaisille 8.-9. luokan oppilaille, jotka hyötyvät opiskelumotivaation ja elämänhallinnan vahvasta tukemisesta ja joilla on mahdollisesti runsaasti poissaoloja, vaikeuksia sosiaalisissa suhteissaan sekä syrjäytymisvaara jatkokoulutuksesta tai työelämästä.

Hakuaika elokuussa 2020 alkavaan opetukseen on 23.03.-16.04.2020. Hakulomake löytyy sivun oikean laidan linkistä. Alunperin tiistaina 31.03.2020 pidettäväksi suunniteltu infotilaisuus kaikille kiinnostuneille on poikkeusolojen taki PERUTTU.

Työ- ja opiskelutavat ovat toiminnallisia ja työpainotteisia. Suunnittelussa otetaan huomioon oppilaan yksilölliset tarpeet. Opetus järjestetään pienryhmämuotoisesti lähiopetuksena koulussa tai ohjattuna työpaikoilla. Myös koulun ulkopuolella tapahtuva opiskelu, retket ja tutustumiskäynnit ovat tärkeä osa joustavaa perusopetusta. Opettajan lisäksi toimintaan osallistuu toinen oppilaan sosiaaliseen tukemiseen ja muuhun oppilaan oppimisen ohjaukseen perehtynyt ammattilainen.