Seuraparlamentti

Useita pesäpallomailoja hiekkaisessa maassa.

Rauman seuraparlamentti

 • Perustettu vuonna 2010
 • Tavoitteena lisätä sekä seurojen välistä että seurojen ja kaupungin välistä yhteistyötä
 • Asiantuntijaelin, jolla ei ole päätösvaltaa kaupunkiorganisaatiossa
 • Ei makseta kokouspalkkioita

Tavoitteet

 • Kuntalaisnäkökulman tuominen päätöksentekoon
 • Seuratoiminnan aseman vahvistaminen
 • Liikunnan lisääminen kuntaan
 • Voimavarojen keskittäminen yhteisiin tavoitteisiin
 • Liikunnan merkityksen korostaminen hyvinvointitekijänä

Säännöt

 • Erikseen parlamentti (= hallitus) ja foorumi (= vuosikokous)
 • Parlamenttiin kuuluu 8 jäsenseuraa
 • Seurat valitsevat itse edustajansa ja heille varaedustajat
 • Kokouksia on noin kuusi vuodessa + muu yhteistyö
 • Foorumi kerran vuodessa, valitsee uudet jäsenseurat
 • Puheenjohtaja, sihteeri