Kaupunki ja hallinto

Talousarvio on kaupungin varainhoitoa koskeva suunnitelma. Valiokunnat antavat omat ehdotuksensa talousarvioksi syyskuussa, minkä pohjalta kaupunginjohtaja esittää talousarvioehdotuksen. Kaupunginhallitus käsittelee talousarvioehdotuksen marraskuussa. Kaupunginvaltuusto vahvistaa vuoden loppuun mennessä talousarvion sekä taloussuunnitelman kolmeksi tai useammaksi vuodeksi.

Talousarviossa hyväksytään kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä vahvistetaan toimialoille määrärahat ja tuloarviot kaupunkilaisten peruspalvelujen tuottamista varten.