Talousarvio

Talousarvio on kaupungin varainhoitoa koskeva suunnitelma. Lauta- ja johtokunnat antavat omat ehdotuksensa talousarvioksi syyskuussa, minkä pohjalta kaupunginjohtaja esittää  talousarvioehdotuksen. Kaupunginhallitus käsittelee talousarvioehdotuksen marraskuussa. Kaupunginvaltuusto vahvistaa vuoden loppuun mennessä talousarvion sekä taloussuunnitelman kolmeksi tai useammaksi vuodeksi.

Talousarviossa hyväksytään kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä vahvistetaan hallintokunnille määrärahat ja tuloarviot kaupunkilaisten peruspalvelujen tuottamista varten.

Mediatiedote 23.10.2017:
Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2018 ja taloussuunnitelma 2018–2020, Rauma satsaa talousarviossa kouluihin

Tiedotustilaisuuden 23.10.2017 esitysaineisto