Kaupunki ja hallinto

Henkilöstö

Rauman kaupungin palveluksessa on noin 1600 työntekijää, joista miehiä on lähes 400 ja naisia noin 1200.

Vakituisia työntekijöitä on noin 1100, määräaikaisia noin 500 ja työllistettyjä noin 10.