Kaupunki ja hallinto

Henkilöstö

Rauman kaupungin palveluksessa on noin 3000 työntekijää. Vakinaisia työntekijöitä on noin 2200, määräaikaisia noin 600 ja työllistettyjä noin 40.

Henkilöstöstä naisia on noin 2400 (85 %) ja miehiä noin 430 (15 %).