Kaupunki ja hallinto

Henkilöstö

Rauman kaupungin palveluksessa on noin 3000 työntekijää. Vakinaisia työntekijöitä on noin 2200, määräaikaisia 680 ja työllistettyjä noin 40.

Henkilöstöstä naisia on lähes 2500 (84 %) ja miehiä noin 470 (16 %).