Asuminen ja ympäristö

Rakennusvalvonta on lakisääteistä viranomaistoimintaa. Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa rakentamista ja rakennetun ympäristön kunnossapitoa ja hoitoa. Lisäksi rakennusvalvonta tarjoaa yleistä rakentamisohjausta ja -neuvontaa.

 • Tarkastajat ovat pääsääntöisesti tavoitettavissa sekä henkilökohtaisesti rakennusvalvonnassa että puhelimitse maanantaista torstaihin klo 10–12. Muina aikoina ajanvarauksella.
 • Tekninen asiantuntija on tavoitettavissa maanantaista perjantaihin klo 10–12. Tarvittaessa lupa-asiakirjat voi jättää palvelupiste Pyyrmaniin.
 • Katselmus- ja neuvonta-ajat varataan tekniseltä asiantuntijalta tai suoraan tarkastajalta.
 • Rakennuksen paikan merkitseminen ja sijaintikatselmus tilataan kaupungin palvelupiste Pyyrmanista, Valtakatu 2A. Lisätietoja saa palvelupisteen neuvonnasta, puh. 02 834 5000.

Huolellinen suunnittelu tuo toivotun lopputuloksen, joten pätevien suunnittelijoiden palkkaamiseen kannattaa panostaa jo hankkeen alkuvaiheessa. Pääsuunnittelija vastaa suunnittelutyön kokonaisuudesta.

Rakennusvalvontaan kannattaa olla yhteydessä jo hyvissä ajoin ennen rakennusluvan hakemista. Yhdessä pätevän suunnittelijan ja rakennusvalvonnan avulla varmistat, että hanke etenee oikeaan suuntaan.

Henkilöstö

Tekninen asiantuntija Katri Pirinen, 044 403 6104, katri.pirinen@rauma.fi

 • rakennusvalvontatoimiston yleiset asianhallintatehtävät
 • rakennusvalvonnan arkistopalvelu
 • ympäristö-ja lupalautakunnan kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat

Apulaisrakennustarkastaja Elina Kovanen, 044 403 9196, elina.kovanen@rauma.fi
Apulaisrakennustarkastaja Katariina Hakala, 044 793 4743, katariina.hakala@rauma.fi
Apulaisrakennustarkastaja Mari Vallimäki, 044 793 4742, mari.vallimaki@rauma.fi

 • Pientalo- tai lomarakennuspaikkoihin kohdistuva lupaneuvonta ja lupapäätökset
 • Purkamisluvat ja purkamisilmoitukset
 • Maisematyölupiin liittyvä lupaneuvonta
 • Rakennustyön suoritukseen liittyvät katselmukset

Korjausneuvoja Piritta Ernvall, 044 403 7902, piritta.ernvall@rauma.fi

 • Vanhan Rauman ja muun Rauman alueen kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuskannan korjausneuvonta ja korjausrakentamisen valvonta.
 • Lupaneuvonta ja toimenpideilmoitusten käsittely Vanha Rauman asemakaava-alueella.
 • Maailmanperintökohteiden hoitoavustusten ohjaus, valmistelu ja valvonta. Rakennuskonservoinnin ja restauroinnin asiantuntijatehtävät

Tarkastusinsinööri Jukka Snicker, 044 403 6335, jukka.snicker@rauma.fi

 • Rakennustyön suoritukseen liittyvät katselmukset
 • Vastaavien työnjohtajien hyväksyminen, viranomaistarkastukset ja aloituskokoukset
 • Rakennesuunnitelmat ja lujuuslaskelmat, energiaselvitykset

Rakennustarkastaja Timo Heinilä, 044 534 1953, timo.heinila@rauma.fi

 • Rakennusvalvontayksikön johtaminen lupakäsittelyssä ja rakennetun ympäristön valvonnassa.
 • Rakennus- ja toimenpidelupapäätökset ja niiden esittely ympäristö- ja lupalautakunnassa.
 • Rakennus- ja toimenpidelupapäätökset Vanhan Rauman alueella