Siviilipalvelus

Rauman kaupunki toimii siviilipalveluslain ja työ- ja elinkeinoministeriön määräysten ja ohjeiden mukaisena siviilipalveluspaikkana. Siviilipalveluasioiden ja sähköisen siviilipalvelusrekisterin vastuuhenkilönä toimii Teija Virtanen.