Kaupunginvaltuusto

Neljän vuoden välein valittava kaupunginvaltuusto käyttää kaupungin ylintä päätösvaltaa. Valtuuston kokoukset ovat pääsääntöisesti julkisia ja niitä voi seurata paikan päällä kuka tahansa. Valtuusto kokoontuu kaupungintalolla. Paikallisissa lehdissä ja kaupungin nettisivuilla ilmoitetaan hyvissä ajoin tulevista kokouksista.

Valtuuston kokoukset voi seurata suorana Youtube-kanavalta ja katsoa jälkikäteen tallenteena.

Valtuusto päättää

  • toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista
  • hallinnon järjestämisen perusteista
  • talouden ja rahoituksen perusteista sekä hyväksyy talousarvion
  • kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista
  • kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista
  • takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta
  • luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista

Valtuusto valitsee

  • jäsenet kunnan toimielimiin
  •  tilintarkastajat

Valtuusto hyväksyy

  • tilinpäätöksen ja päättää vastuuvapaudesta

Kokoontuminen

Kaupunginvaltuusto kokoontuu pääsääntöisesti joka kuukauden viimeinen maanantai.

Pöytäkirjan nähtävänä pitopaikka

Keskusvirasto, hallintopalvelut, Kanalinranta 3

Pöytäkirjan nähtävänä pitoaika

Kokouksen jälkeinen ensimmäinen perjantai