Kaupunki ja hallinto

Neljän vuoden välein valittava kaupunginvaltuusto käyttää kaupungin ylintä poliittista päätösvaltaa. Valtuuston kokoukset ovat pääsääntöisesti julkisia ja niitä voi seurata paikan päällä kuka tahansa. Valtuusto kokoontuu kaupungintalolla. Paikallisissa lehdissä ja kaupungin nettisivuilla ilmoitetaan hyvissä ajoin tulevista kokouksista.

Rauman kaupunginvaltuustossa on 43 valtuutettua.

Valtuuston kokouksia voi seurata suorana Youtube-kanavalta ja katsoa jälkikäteen tallenteena.

Syksyllä 2023 kaupunginvaltuusto kokoontuu 28.8., 25.9., 23.10., 13.11., 27.11. ja 11.12.

Valtuusto päättää

 • toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista
 • hallinnon järjestämisen perusteista
 • talouden ja rahoituksen perusteista
 • kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista
 • kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista
 • kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista
 • takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta
 • luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista

Valtuusto valitsee

 • jäsenet kunnan toimielimiin
 • tilintarkastajat

Valtuusto hyväksyy

 • talousarvion
 • tilinpäätöksen ja päättää vastuuvapaudesta

Kokoontuminen

Kaupunginvaltuusto kokoontuu pääsääntöisesti joka kuukauden viimeinen maanantai.

Pöytäkirjan nähtävänä pitopaikka

Konsernipalvelut, tieto- ja asianhallintapalvelut, Kanalinranta 3

Pöytäkirjan nähtävänä pitoaika

Kokouksen jälkeinen ensimmäinen perjantai.