Kaupunki ja hallinto

Rauman uusi kaupunkistrategia 2022–2030 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 25.4.2022. Strategia on selkeä suunnitelma siitä, millainen Rauman halutaan olevan vuoteen 2030 mennessä. Jotta strategian sanat muuttuvat teoiksi, toteuttamiseen tarvitaan meitä kaikkia.

Tulevaisuussuunnitelma syntyi yhteistyössä kuntalaisten, elinkeinoelämän, henkilöstön ja kaupunginvaltuutettujen kanssa ja yhdessä se pitää myös toteuttaa, kaupunginjohtaja Esko Poikela toteaa strategian alkulehdillä.

Ilmakuva Rauman keskustasta Satamaan päin.

Rauma haluaa olla vahva ja vaikuttava

Rauman visio eli tulevaisuuskuva on olla vahva ja vaikuttava sekä luonnikas ja lumoava. Rauman vahvuus näkyy ennen kaikkea investoinnit mahdollistavassa taloudenhoidossa ja laadukkaissa palveluissa. Rauma haluaa olla houkutteleva paikka kaikenlaiselle yritystoiminnalle, sillä yritykset luovat elinvoimaa ja työpaikkoja, joilla palvelut turvataan.

Rauma haluaa myös olla nykyistä aktiivisempi ja vahvempi vaikuttaja sekä kansallisissa että kansainvälisissä verkostoissa.

Luanikas ja lumoava kaupunki

Tulevaisuudessa Rauma tunnetaan entistä paremmin lumoavista maailmanperintökohteistaan, elämyksellisistä tapahtumistaan, kauniista ympäristöstään ja rohkeasta kulttuuritarjonnastaan. Kaupungin vetovoimaa lisätään uusilla, lapsiperheille suunnatuilla matkailukohteilla, joita tullaan ihastelemaan kaikkialta maailmasta. Rauma jättää aina erinomaisen vierailijakokemuksen ja täällä asiat hoituvat luonnikkaasti.

Ilmakuva Rauman keskustasta yöllä.

Selvä muutos nykytilaan

Uusi, vuoteen 2030 ulottuva kaupunkistrategia eroaa edeltäjistään kompaktilla rakenteellaan. Se sisältää kolme selkeää päämäärää ja seitsemän kirkastettua strategista tavoitetta. Uutta on myös selkeän kohderyhmän nimeäminen. Nuoret aikuiset ja lapsiperheet saavat nyt erityishuomion. Kolmas selkeä uudistus on kansainvälisyyden ja kansainvälisten verkostojen parempi hyödyntäminen.

Selkeä uudistus on myös se, että asioita ja suunnittelua tehdään jatkossa isommin ja vaikuttavammin. Esimerkkeinä tästä strategia mainitsee toiminnallisen, houkuttelevan keskustan suunnittelun ja lapsiperheitä kiinnostavan matkailukohteen aikaansaamisen.

Ihmisiä RMJ 2019 yleisössä, kuvaaja Vilma Töyräs.

Kuva: Vilma Töyräs

Kolmen päämäärän kautta menestykseen

Strategiset päämäärät on kirkastettu kolmeksi kokonaisuudeksi. Rauma haluaa olla elinvoimainen, pitovoimainen ja valovoimainen. Elinvoiman kasvattamiseksi tavoitellaan muun muassa monipuolisempaa yrityskantaa sekä uusia toimialoja ja palveluammatteja. Pitovoiman lisäämiseksi parannetaan asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen viihtymistä Raumalla. Valovoimaa saadaan esimerkiksi rakentamalla houkuttelevia matkailukohteita ja tarjoamalla elämyksiä.

Kullekin päämäärälle on asetettu omat strategiset tavoitteet, joita on yhteensä seitsemän.

Äiti ja lapsi Rauman Kipparinpuiston liukumäessä.

Arvopohjaiset toimintatavat

Kaupunki saa strategian myötä uudet arvopohjaiset toimintatavat, joita toteutetaan arkipäivän toiminnassa, palvelutuotannossa ja kehittämisessä. Ne kuvaavat kulttuuriamme ja tapaamme toimia.

Ajattelemme isommin

Näemme rohkeasti mahdollisuuksia  sekä kasvun ja menestyksen paikkoja. Vahvistamme innovatiivista ja uudistuvaa toimintakulttuuria ja osallisuutta. Teemme yhteistyötä yli rajojen ja ajattelemme asioita laajemmin. Katsomme pidemmälle ja olemme avoimia uusille asioille.

Toteutamme yksinkertaisemmin

Toimimme ja palvelemme mahdollisimman helpoilla ja sujuvilla tavoilla asiakasnäkökulman huomioiden. Viestimme aktiivisesti ja selkeästi ja teemme yhteistyön asiakkaalle helpoksi.

Kannamme vastuun

Pidämme huolta omasta ja kanssaihmisten hyvinvoinnista, alueen yrityksistä ja taloudesta. Huolehdimme luonnosta ja ympäristöstä ja luomme kestäviä ja vastuullisia toimintatapoja. Edistämme toiminnallamme yhdenvertaisuutta, suvaitsevaisuutta ja turvallisuutta. Kannamme vastuuta päätöksenteossa, suunnittelussa ja kehittämisessä ja jokapäiväisessä palvelutuotannossa.