Asuminen ja ympäristö

Katu- ja viemärikorkeuksia sekä liitostapalausuntoa tarvitaan rakennussuunnitteluvaiheessa sekä rakennuslupahakemuksen liitteeksi.

Katu- ja viemärikorkeudet on määritelty katusuunnitelmassa. Rakennettavan tontin nurkkapisteille on määritelty katukorkeus, jonka perusteella määritellään tulevan sokkelin korkeus. Sadeveden- ja jätevesiviemärin liityntäkorkeuksia tarvitaan rakennuksen tonttijohtojen suunnittelua varten.

Katu- ja viemärikorkeudet tilataan kaupungin sähköisen tilauspalvelun kautta (sisäänkirjautumiseen vaaditaan käyttäjätunnus, jonka voi luoda palvelussa).