Katu- ja viemärikorkeudet

Katukivetystä Vanhassa Raumassa

Katu- ja viemärikorkeuksia tarvitaan rakennussuunnitteluvaiheessa sekä rakennuslupahakemuksen liitteeksi.Tonttikohtaiset katu- ja viemärikorkeudet on määritelty katusuunnitelmassa. Rakennettavan tontin nurkkapisteille on määritelty katukorkeus, jonka perusteella määritellään tulevan sokkelin korkeus. Rakentamisen suunnitteluvaiheessa suunnittelija tarvitsee tiedon sadevesi- ja jätevesiviemärin liityntäkorkeuksista rakennuksen tonttijohtojen määrittelyä varten.