Kiinteistönmuodostus ja rekisteripalvelut

Kaupunki kiinteistötoimitusten tekijänä

Rauman kaupunki toimii sitovan tonttijaon asemakaava-alueen kiinteistörekisterinpitäjänä ja laatii tällä alueella tonttijaot ja suorittaa kiinteistötoimitukset, joista yleisimpiä ovat tontin ja yleisen alueen lohkominen sekä rasitetoimitus.

Valtio maanmittaustoimitusten tekijänä

Valtion Maanmittauslaitos toimii viranomaisena asemakaavoittamattomilla alueilla ja ohjeellisen tonttijaon asemakaava-alueilla, ranta-asemakaava-alueilla sekä yleiskaava-alueilla.

Sellaisia asemakaavoitettuja alueita, jotka eivät ole sitovan tonttijaon piirissä, ovat pääasiassa ennen kuntaliitoksia Rauman maalaiskunnassa, Kodisjoella ja Lapissa rakennuskaavoitetut alueet. Vanhat rakennuskaavat on lainmuutoksella muutettu asemakaava -nimisiksi.

Otteet kiinteistötietojärjestelmästä

Rauman kaupungin kiinteistö- ja mittaustoimi myy koko Suomen alueelta otteita kiinteistörekisterijärjestelmästä. Kiinteistörekisteriotteita tarvitaan esimerkiksi rakennuslupaa haettaessa ja kiinteistöä tai sen määräalaa myytäessä. Tällaisia otteita ovat muun muassa kiinteistörekisteriotteet, kiinteistörekisterin karttaotteet, lainhuuto- ja rasitustodistukset.

Kaupanvahvistajan palvelut

Kiinteistön kauppa on tehtävä kirjallisesti. Kaupanvahvistajan on oltava läsnä kiinteistönluovutuksessa luovutuskirjaa allekirjoitettaessa. Luovutus voi olla esimerkiksi kauppa, vaihto tai lahja. Ilman kaupanvahvistusta luovutus on mitätön, eikä ostaja voi saada lainhuutoa kiinteistöön tai määräalaan.

Kaupanvahvistaja neuvoo, kuinka lainhuutoa haetaan ja ilmoittaa luovutuksen tiedot Maanmittauslaitokselle.

Kastén Jaana

kiinteistörekisterinhoitaja

040 172 6174

jaana.kasten@rauma.fi

Asikainen Ari-Pekka

maanmittausinsinööri

044 403 6001

ari-pekka.asikainen@rauma.fi

Lehtiranta Kirsti

maanmittausinsinööri

044 403 6003

kirsti.lehtiranta@rauma.fi