Asuminen ja ympäristö

Kaupunki kiinteistötoimitusten tekijänä

Rauman kaupunki toimii sitovan tonttijaon asemakaava-alueen kiinteistörekisterinpitäjänä ja laatii tällä alueella tonttijaot ja suorittaa kiinteistötoimitukset, joista yleisimpiä ovat tontin ja yleisen alueen lohkominen sekä rasitetoimitus.

Valtio maanmittaustoimitusten tekijänä

Valtion viranomainen Maanmittauslaitos toimii kiinteistörekisterin pitäjänä, asemakaavoittamattomilla alueilla ja ohjeellisen tonttijaon asemakaava-alueilla, ranta-asemakaava-alueilla sekä yleiskaava-alueilla.

Sellaisia asemakaavoitettuja alueita, jotka eivät ole sitovan tonttijaon piirissä, on pääasiassa ennen kuntaliitoksia Rauman maalaiskunnassa, Kodisjoella ja Lapissa rakennuskaavoitetut alueet. Vanhat rakennuskaavat on lainmuutoksella muutettu asemakaava -nimisiksi.

Otteet kiinteistötietojärjestelmästä

Rauman kaupungin kiinteistö- ja mittaustoimesta on mahdollista tilata otteita kiinteistötietojärjestelmästä. Tällaisia otteita ovat muun muassa kiinteistörekisteriotteet, kiinteistörekisterin karttaotteet sekä lainhuuto- ja rasitustodistukset. Esimerkiksi kiinteistörekisteriotteita tarvitaan kiinteistöä tai sen määräalaa myytäessä.

Kaupanvahvistajan palvelut

Kiinteistön kauppa on tehtävä kirjallisesti. Kaupanvahvistajan on oltava läsnä kiinteistönluovutuksessa luovutuskirjaa allekirjoitettaessa. Luovutus voi olla esimerkiksi kauppa, vaihto tai lahja. Ilman kaupanvahvistusta luovutus on mitätön eikä ostaja voi saada lainhuutoa kiinteistöön tai määräalaan. Kaupanvahvistaja neuvoo, kuinka lainhuutoa haetaan ja ilmoittaa luovutuksen tiedot Maanmittauslaitokselle. Kaupanvahvistuksesta peritään palkkio kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisesti.

maankäyttöinsinööri
044 403 6001
maanmittausinsinööri
044 403 6003