Asuminen ja ympäristö

Rauman keskusta-aluetta ympäröi monipuolinen maaseutu, jossa asuu noin kolmasosa koko kaupungin väestöstä. Kyläyhdistyksillä, joita Raumalla on yhteensä 17, on tärkeä rooli kylien elinvoimaisuuden ylläpitämisessä. Kyläyhdistykset ylläpitävät ja huoltavat muun muassa monia kaikille kaupunkilaisille avoimia rantasaunoja, jääkiekkokaukaloita, leikkikenttiä, luontopolkuja ja laavuja, järjestävät erilaisia tapahtumia sekä vuokraavat kokoustiloja. Maaseudulla toimii myös lukuisia muita yhdistyksiä, kuten urheilu- ja metsästysseuroja. Vuonna 2014 Rauma valittiin Satakunnan kylämyönteisimmäksi kaupungiksi.

Anttila-Voiluoto

Anttilan-Voiluodon kyläyhdistys

Anttilan ja Voiluodon kylät sijaitsevat Rauman eteläpuolella Pyhärantaan vievän tien varrella. Voiluodon keskustasta kaupunkiin on matkaa noin kymmenen kilometriä. Kylässä on kaupungin Vilokarin rantasauna yhdistysten käyttöön, kyläyhdistyksen hallinnassa oleva Kivikari Hanhisissa sekä Pölläkari lasten kesäleireihin. Urheiluseuran omistuksessa on jalkapallokenttä, jääkiekkokaukalo ja huoltorakennus. Kyläyhdistyksen omistama entinen koulu toimii nykyisin kylätalona, jossa järjestetään muun muassa nuorisoiltoja kylän peruskouluikäisille lapsille. Kylällä on paljon rantaviivaa ja kesäasukkaat lisäävät kylän asukasmäärää huomattavasti kesäisin.

Kaaro

Kaaron kyläyhdistys ry (facebook.com)

Aktiivinen Kaaron Kyläyhdistys ry ylläpitää kaikille avointa rantasaunaa, josta löytyy koko perheen iloksi muun muassa grillikatos ja hiekkalentopallokenttä. Yhdistys järjestää toimintaa ja tapahtumia ympäri vuoden. Hyvien tieyhteyksien varrella kasvavasta Kaarosta löytyy myös koulu, kyläkauppa ja urheiluseura Kaaron Roima ry.

Kauklainen

Kauklaisten kyläyhdistys (kauklainen.fi)

Ruskosuohaukka, nokikana, kaulushaikara… Kauklaisten lintutornilta on parhaat näkymät Kauklaistenjärven lintubongailuun. Pronssikautisen lenkkipolun varrelta pääsee Luhdanmäen muinaishaudalle. Kauklaisissa toimii aktiivisesti tapahtumia järjestävä kyläyhdistys sekä toiminnan keskuksena Kylätalo, mitä vuokrataan myös juhla- ja saunailtakäyttöön. Kylältä löytyy myös muun muassa Narvijärven rannalla sijaitseva kyläyhdistyksen venelaituri ja Niskuksen lava sekä kylän keskustasta Mennavuoren pulkkamäki laavuineen. Kauklaisten kyläyhdistys vuokraa myös Narvijärvellä sijaitsevaa Kainnussaarta sekä kolmea juhlatelttaa. Lisätietoja löytyy yhdistyksen nettisivuilta.

Kaukola

Lapin Kaukolan kyläyhdistys ry (facebook.com)

Kaukolan kylä on osa Lapinjokilaakson kylä- ja viljelymaisemaa, jonka Museovirasto on luokitellut valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Kaukolan kylän asutus on keskiaikaista. Lisäksi Kaukolasta tunnetaan kivikautinen asuinpaikka. Kaukolan kyläyhdistys on kunnostanut vanhan kyläkoulun keittolarakennuksesta kylätalon, joka on kyläläisten aktiivisessa käytössä.

Kodisjoki

Kodisjoki-Seura ry (kodisjoki.fi)

Kodisjoen kylä liittyi vuonna 2007 Rauman kaupunkiin. Peruspalveluiden ohella Kodisjoen kyläidyllistä löytyy kotiseutumuseo, Hiidenkiukaita ja merkittävän Natura 2000 -alueeseen kuuluva Otajärven lintutorni. Aktiivinen Kodisjoki-Seura ry ylläpitää Kaljasjärven rantasaunaa ja Saharannan venelaituria.

Kolla-Nihattula-Tarvola

Aivan Rauman keskustan läheisyydestä löytyy raikasta maalaismaisemaa, jossa kylän keskuksena toimii monenlaisten tapahtumien keskittymä Kollan Kalliopirtti. Kyläyhdistys järjestää kyläläisille monenmoista toimintaa ja yhdistys on muun muassa rakentanut kaikkien vapaassa käytössä olevan Kaupinvuoren laavun.

Kortela-Monna

Kortela-Monnan kyläyhdistys ry (facebook.com)

Kortelan ja Monnan kylät sijaitsevat aivan kaupungin kupeessa; Kortela Rauman eteläpuolella Turun suuntaan mentäessä, Monnan kylä Kodisjoelle vievän tien varressa. Kyläyhteisö on sekoitus vanhaa perinteistä maaseutua, rivi- ja omakotilähiöitä sekä uutta kaavoitettua omakotitaloaluetta. Kortelasta löytyvät koulu, päiväkoti, vanhusten palvelutalo sekä ABC-liikennemyymälä ja Pitkäjärven kioski. Urheilutalo Ooperi ympäristöineen mahdollistaa monipuoliset liikuntaharrastukset. Tenhonperän rantasauna on avoinna kesäaikaan.

Kuolimaa

Kuolimaan kyläyhdistys ry (facebook.com)

Kuolimaa on entisen Lapin kunnan kaakkoisreunalla sijaitseva kylä. Kylässä on kyläyhdistyksen ylläpitämä matonpesupaikka. Vanha kyläkoulu toimii kylätalona, jossa kyläyhdistys järjestää monenlaista toimintaa kaikenikäisille kyläläisille. Kesäisin kylän jalkapallokenttä on aktiivisessa käytössä.

Ruona

Ruonan kyläyhdistys ry (facebook.com)

Ruona on entisen Lapin kunnan eteläisimmällä laidalla sijaitseva maatalousvaltainen, runsaasti rantaviivaa käsittävä kylä. Lapin Ruonan kyläyhdistys järjestää tapahtumia ja toimintaa ympäri vuoden. Kyläläisten yhteinen kokoontumispaikka on vuonna 2010 valmistunut kylätalo. Kylältä löytyy myös Uiton matonpesupaikka ja grillikatos. Narvijärven rantasauna sijaitsee Ruonantien varrella.

Sorkka

Sorkan kyläyhdistys ry (facebook.com)

Varhaiskeskiajalta lähtien asutettu Sorkka on elävä kylä Rauman keskustan tuntumassa, hyvien palveluiden tavoitettavissa. Sorkan kyläkeskus kouluineen on Museoviraston suojelema ja Sorkan kylän diapaasi-pitoinen kallioperä on tuottanut alueelle luontoarvoja, joita on myös suojeltu eritasoisilla päätöksillä. Rauman ainoat Natura-alueet mantereella sijaitsevat Sorkassa. Luontoharrastajalle erinomainen kohde sopii myös rentoutujalle Kaarojärven maisemissa. Mantereenpäässä Puuluntien päässä sijaitsee rantasauna ja venesatama. Kylän toiminnallinen keskus on Sorkan kylätalo, jossa Sorkan kyläkouluyhdistys ry järjestää runsaasti tapahtumia.

Tiilivuori

Tiilivuoren kyläyhdistys ry (tiilivuorenkylayhdistys.fi)

Tiilivuori sijaitsee Rauman koillispuolella aivan valtatie 8:n läheisyydessä. Tiilivuoren kylä ei ole varsinainen rekisterikylä, vaan valtatien luoteispuolella oleva alue, jossa on osa sekä Sorkkaa että Uotilaa. Tiilivuoren kyläyhdistys ry:n kylätalo Tiilivuorentupa on valmistunut 2001 ja on ahkerassa käytössä yhdistyksen järjestäessä siellä monenlaista toimintaa aivan Rauman keskustan tuntumassa. Lisäksi kylässä sijaitsee kaikkien raumalaisten tuntema Latumaja.

Unaja

Unaja.fi

Unajan kylä on Rauman kylistä vanhin, itse kaupunkiakin vanhempi. Kylä on asutettu ilmeisesti jo 1200-luvulta alkaen. Kaunis ja valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö on lähellä kaupungin keskustaa. 1800-luvulla Unajassa toimi vielä kauppasatama. Lillonkarin rantasauna venesatamineen, Unajanlahden lintutorni, kylätalo Tapiola, frisbeegolfrata, jääkiekkokaukalo sekä pururata laavuineen tarjoavat oivat puitteet harrastamiseen ja vapaa-aikaan. Unajalla aktiivisesti toimivat Unajan Urheilijat ry sekä Unajan kyläyhdistys ry järjestävät kylällä monenlaista toimintaa.

Uotila

Uotilan asukasseura ry (facebook.com)

Uotilaa on kutsuttu ennen kuntaliitosta Suomen suurimmaksi kirkottomaksi kyläksi. Uotila on Rauman suurin kaupunginosa ja se sijaitsee noin viiden kilometrin päässä Rauman kauppatorilta. Äyhönjärven rannalle ulottuva Uotila on monenlaisen palvelun keskittymä ja alueelta löytyy myös golfkenttä. Uotilassa toimii aktiivisesti urheiluseura Uotilan Työväen Urheilijat sekä Uotilan asukasseura ry.

Vasarainen-Soukainen

Vasaraisten-Soukaisten kyläyhdistys ry

Vasaraisten-Soukaisten kylämaisema on maatalousvaltainen ja kylien alueella on monta järveä. Koulu liikuntahalleineen on talviaikana kylän keskipiste. Harrastus- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia tarjoavat kotiseutuyhdistys, kyläyhdistys ja urheiluseura Vasaraisten Isku ry. Vasaraisten puolella sijaitsee myös Pitkäjärven rantasauna. Kesällä kotiseutumuseo Muinassa voi tutustua entisaikain talonpoikaiselämään, ja Seitsemän järven reitillä Vasaraisilla pääsee näkemään myös pronssikautisia Hiidenkirnuja.

Vermuntila-Kulamaa

Vermuntila-Kulamaan kyläyhdistys ry (facebook.com)

Seitsemän järven reitille kuuluva Vermuntila-Kulamaa on luontokohteidensa lisäksi urheiluseura Vermuntilan Tempon kotipaikka. Vapaa-ajanviettomahdollisuuksia tarjoavat myös kyläyhdistyksen ylläpitämät Noitajärven rantasauna Vermuntilassa sekä lasten leikkikenttä Toimintapuisto Vekkuli Kulamaalla.

Ylisenpään kylät: Kuolimaa, Kodiksami, Mäentaka, Sukkala

Lapin Ylisenpään kylärinki ry (facebook.com)

Lapinjoen yläjuoksulla, entisen Lapin kunnan eteläosissa sijaitsevat kylät ovat osa Lapinjokilaakson kylä- ja viljelymaisemaa, jonka Museovirasto on luokitellut valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Kodiksamin, Kuolimaan, Sukkalan ja Mäentaan asutus on keskiaikaista. Kylistä Kodiksamin kylä on varhaiskeskiajalta. Kodiksamin kylässä on kyläyhdistyksen ylläpitämä jääkiekkokaukalo huoltorakennuksineen. Kodiksamin entinen koulu toimii kyläläisten harrastusten ja toiminnan keskuksena.