Yksityistieavustukset

Rauman kaupunki myöntää hakemuksesta vuosittain avustuksia yksityisteiden kunnossapitoon ja perusparannuksiin. Avustusten hakuajasta kuulutetaan kaupungin valitsemissa virallisissa tiedotuslehdissä. Hakuaika päättyy vuosittain keväällä.

Yksityisteiden tienpidon avustaminen on yksityistielain mukaan kunnan vapaaehtoista harkinnanvaraista toimintaa, jonka ehdot ovat kunnan määrättävissä. Jos kunta avustaa yksityisen tien kunnossapitoa tai kunta kustannuksellaan vastaa yksityisen tien kunnossapidosta, tien käyttämistä muuhun kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvaan liikenteeseen ei saa kieltää ilman kunnan suostumusta. Säännöllisen liikenteen harjoittamiseen tiellä tarvitaan tällöinkin tiekunnan tai tieosakkaiden suostumus.

Vuosittain voidaan antaa 1–2 tielle kertakaikkinen perusparannusavustus, jolla voi tehdä suurehkon perusparannuksen, esimerkiksi silta tai massanvaihto. Näille teille ei seuraavien neljän vuoden aikana anneta perusparannusavustusta. Rajoitus on voimassa riippumatta siitä, tehdäänkö suunniteltu työ loppuun.

 

Yksityistieavustusehdot:

 • tien tulee olla vähintään yhden vakituisesti asutun talouden pääsytie tai merkittävä läpikulkutie tai tie, jolla on muuten paikkakunnan liikenteessä huomattava merkitys
 • tien vähimmäispituuden on oltava 400 metriä, ellei ole erityisesti syytä avustaa tätä lyhyempää tietä
 • tien pitää olla järjestäytynyt
 • avustettavan tien tulee olla koko vuoden henkilöautolla liikennöitävässä kunnossa
 • pelkästään loma-asutusta, maataloutta tai metsätaloutta palvelevien yksityisteiden kunnossapitoa avustetaan vain poikkeustapauksessa
 • hakemuksen liitteineen on saavuttava määräaikaan mennessä
 • tiekunnan tulee pitää vuosikokous vuosittain ja kopio pöytäkirjasta pitää olla hakemuksen liitteenä
 • tiekunnan tulee kerätä tieosakkailta yksikkömaksuja
 • tiekunnan pitää tarkistaa yksiköinti vähintään neljän vuoden välein
 • avustusta myönnetään kahden edellisen vuoden kunnossapitokustannusten keskiarvosta korkeintaan 60 prosenttia
 • avustuksen määrään vaikuttavat myös talkoot ja tien varrella sijaitsevat kaikkia kaupunkilaisia palvelevat kohteet kuten koulut, kaupungin saunat ja kaupungin mainostamat nähtävyydet.
 • perusparannusavustusta hakeneille teille myönnetään avustusta kustannusarvioiden ja tiejaoston suorittaman katselmuksen perusteella
 • jos perusparannusavustusta saanut tie ei suorita suunnittelemaansa työtä avustusta saaneena vuonna, se ei tule saamaan seuraavana vuonna perusparannusavustusta

 

Näiden ehtojen lisäksi toivotaan, että perusparannusavustushakemukseen liitetään tieto perusparannuskohteen sijainnista erillisellä kartalla.