Yksityistiet ja avustukset

Kaikenmaailmantien tien viitta talvimaisemassa.

Kaupungin yksityistieavustukset

Uusi yksityistielaki (560 /2018) korvasi vuonna 1963 voimaan tullen lain yksityisteistä. Yksityistielaki tuli voimaan 1.1.2019. Tielautakuntien yksityistielain mukaiset tehtävät lakkasivat 31.12.2019. Kunnat voivat edelleen myöntää avustuksia tiekunnille.

Rauman kaupunki myöntää hakemuksesta vuosittain avustuksia yksityisteiden kunnossapitoon ja perusparannuksiin. Avustusten hakuajasta kuulutetaan kaupungin valitsemissa virallisissa tiedotuslehdissä. Hakuaika päättyy vuosittain keväällä. Yksityistieavustuksiin on varattu vuositasolla noin 120000–140000 euroa.

Yksityisteiden tienpidon avustaminen on yksityistielain (finlex.fi) mukaan kunnan vapaaehtoista harkinnanvaraista toimintaa, jonka ehdot ovat kunnan määrättävissä. Jos kunta avustaa yksityisen tien kunnossapitoa tai kunta kustannuksellaan vastaa yksityisen tien kunnossapidosta, tien käyttämistä muuhun kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvaan liikenteeseen ei saa kieltää ilman kunnan suostumusta. Säännöllisen liikenteen harjoittamiseen tiellä tarvitaan tällöinkin tiekunnan tai tieosakkaiden suostumus.

Vuosittain voidaan antaa 1–2 tielle kertakaikkinen perusparannusavustus, jolla voi tehdä suurehkon perusparannuksen, esimerkiksi silta tai massanvaihto. Näille teille ei seuraavien neljän vuoden aikana anneta perusparannusavustusta. Rajoitus on voimassa riippumatta siitä, tehdäänkö suunniteltu työ loppuun.

Yksityistieavustusehdot

 • tiekuntaa sekä yksityistietä koskevien tietojen on oltava ajantasaiset Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä (maanmittauslaitos.fi) sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (vayla.fi).
 • tien tulee olla vähintään yhden vakituisesti asutun talouden pääsytie tai merkittävä läpikulkutie tai tie, jolla on muuten paikkakunnan liikenteessä huomattava merkitys
 • tien vähimmäispituuden on oltava 400 metriä, ellei ole erityistä syytä avustaa tätä lyhyempää tietä
 • tien pitää olla järjestäytynyt eli tien hoitamista varten on perustettu virallinen tiekunta
 • avustettavan tien tulee olla koko vuoden henkilöautolla liikennöitävässä kunnossa
 • pelkästään loma-asutusta, maataloutta tai metsätaloutta palvelevien yksityisteiden kunnossapitoa avustetaan vain poikkeustapauksessa
 • hakemuksen liitteineen on saavuttava määräaikaan mennessä
 • tiekunnan tulee pitää vuosikokous vuosittain ja kopio pöytäkirjasta pitää olla hakemuksen liitteenä
 • tiekunnan tulee kerätä tieosakkailta yksikkömaksuja
 • tiekunnan pitää tarkistaa yksiköinti vähintään neljän vuoden välein
 • avustusta myönnetään kahden edellisen vuoden kunnossapitokustannusten keskiarvosta korkeintaan 60 prosenttia
 • avustuksen määrään vaikuttavat myös talkoot ja tien varrella sijaitsevat kaikkia kaupunkilaisia palvelevat kohteet kuten koulut, kaupungin saunat ja kaupungin mainostamat nähtävyydet.
 • perusparannusavustusta hakeneille teille myönnetään avustusta kustannusarvioiden ja tiejaoston suorittaman katselmuksen perusteella
 • jos perusparannusavustusta saanut tie ei suorita suunnittelemaansa työtä avustusta saaneena vuonna, se ei tule saamaan seuraavana vuonna perusparannusavustusta

Edellä mainittujen ehtojen lisäksi perusparannusavustushakemukseen tulee liittää tarkat tiedot perusparannuskohteen tai kohteiden sijainnista erillisellä kartalla.

 
Takaisin sivun alkuun
2E911E59-CC56-427A-BA93-1BEB424BBDE4 6C3AB76C-541A-4544-A277-94DA3FA75523 E99040C5-410E-4FE5-A370-54468F543AD7
646C31FC-E83C-4050-A198-566D6B904AF8