Työ ja yrittäminen

Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään 17–64 -vuotiaille työttömille työnhakijoille (Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 189/2001). 1.1.2023 alkaen kuntouttavasta työtoiminnasta vastaa Satakunnan hyvinvointialue (sata.fi).

Asiakkaalle laadittavaan aktivointi- tai moniammatilliseen suunnitelmaan voidaan sisällyttää kuntouttavaa työtoimintaa. Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain 17 §:n mukainen sosiaalipalvelu, jonka tavoitteena on ehkäistä pitkään jatkuneen työttömyyden kielteiset vaikutukset asiakkaan työ- ja toimintakykyyn. Kuntouttavalla työtoiminnalla pyritään luomaan väylä työelämään, auttaa työ- ja toimintakyvyn palauttamisessa tai jäljellä olevan työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisessä.

Kuntouttavaa työtoimintaa voidaan järjestää mahdollisuuksien mukaan Rauman kaupungin kaikissa eri hallintokunnissa, valtion, seurakuntien, säätiöiden ja yhdistysten palveluksessa – yksityisiä yrityksiä ei voida käyttää. Työtoimintapaikka pyritään löytämään yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden mukaan.

Alla on lueteltuna esimerkkejä kaupungin omista paikoista:

  • Tekninen toimiala (esim. puutarha, puhtauspalvelu, kiinteistönhuolto)
  • Sivistystoimiala (esim. koulut, päiväkodit, iltapäiväkerho, museo, kirjastot, nuorten työpaja, liikuntapaikat)
  • Konsernipalvelut (esim. keittiöt, toimistot)
  • Työllisyyspalvelut mm. Green Care -huoltoautotoiminta ja ympäristön hoito

Hyvinvointialueella myös omia paikkoja muun muassa:

  • Sosiaali- ja terveyspalvelut (esim. vanhainkodit, terveyskeskus, asuntolat, työtoimintakeskus, ryhmätoiminnat)