Työ ja yrittäminen

Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään 17-65-vuotiaille pitkäaikaistyöttömille, jotka kuuluvat aktivointiehdon piirin.

Asiakkaalle laadittavaan aktivointisuunnitelmaan voidaan sisällyttää kuntouttavaa työtoimintaa. Työtoiminta sovitetaan asiakkaan työ- ja toimintakyvyn sekä osaamisen mukaan työmarkkinoille pääsyn kannalta mielekkääksi ja riittävän vaativaksi. Kuntouttava työtoiminta on sisällöltään hyvin lähellä normaalia työtä. Se voi olla esimerkiksi totuttautumista säännölliseen päivärytmiin ja ohjattuun toimintaan.

Tavoitteena on avata pitkään työttömänä olleille asiakkaille väylä suoraan työhön tai työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin ja niiden jälkeen työhön. Lisäksi pyritään parantamaan toimintaan osallistuvan asiakkaan elämänhallintakykyä.

Kuntouttavaa työtoimintaa voidaan järjestää Rauman kaupungin kaikissa eri hallintokunnissa mahdollisuuksien mukaan. Työtoimintapaikka pyritään löytämään yksilöllisesti asiakkaan toiveiden ja resurssien mukaan. Kuntouttavaa työtoimintaa voidaan toteuttaa myös valtion, seurakuntien, säätiöiden ja yhdistysten palveluksessa – yksityisiä yrityksiä ei voida käyttää.

Alla on lueteltuna esimerkkejä kaupungin omista paikoista:

  • Tekninen toimiala (esim. puutarha, puhtauspalvelu, kiinteistönhuolto)
  • Sivistystoimiala (esim. koulut, päiväkodit, iltapäiväkerho, museo, kirjastot, nuorten työpaja, liikuntapaikat)
  • Sosiaali- ja terveyspalvelut (esim. vanhainkodit, terveyskeskus, asuntolat, Green Care -huoltoautotoiminta, työtoimintakeskus, ryhmätoiminnat)
  • Konsernipalvelut (esim. keittiöt, toimistot)