Puistot ja metsät

Wihertoimen tehtävänä on suunnitella, rakentaa ja hoitaa kaupungin viheralueita, puistoja ja metsiä.

Viheralueilla pyritään luomaan viihtyisä, virikkeellinen ja historialliset arvot huomioon ottava kaupunkiympäristö. Suunnittelu perustuu asemakaavassa esitettyihin linjauksiin. Puistojen ja viheralueiden yleissuunnittelu tehdään pääosin kaupungin omana työnä. Suunnitelmat hyväksyy tekninen valiokunta. Kaavoitettuja puistoja on noin 600 hehtaaria, josta rakennettuja on noin 60 hehtaaria ja loput ovat taajamametsiä.

Viheralueiden rakentamisen tavoitteena on vetovoimaisen ympäristön luominen sekä viheralueiden arvon säilyttäminen ja lisääminen. Puistot ja leikkipaikat rakennetaan pääosin kaupungin henkilökunnan voimin.

Kaupungin omistamien talousmetsien hakkuu- ja hoitosuunnitelmat sekä talousarvio laaditaan metsäsuunnitelmien pohjalta. Metsien virkistyskäyttö ja taloudellinen hyöty pyritään sovittamaan yhteen, itse luontoa unohtamatta. Kaava-alueen ulkopuolisia metsiä on noin 3845 hehtaaria.

 

Rauman kuvataidekoulun oppilaat maalaavat 15 Wihertoimen puistopenkkiä taidepenkeiksi. Penkit tullaan sijoittamaan eri puolille Raumaa kesän 2018 ajaksi.

 

Raumalaisilla on nyt mahdollisuus kertoa, missä heidän mielestä olisi hyvä paikka taidepenkille.

Linkki kyselyyn:

https://asiointi.rauma.fi/eFeedback/fi/Project/5

Kuvataidekoulun oppilaat määrittelevät penkkien lopulliset paikat yhdessä Wihertoimen asiantuntemuksella. Maalit taidepenkkeihin lahjoittaa Värirauma Oy.