Kaupunginhallitus

Rauman kaupunginhallitus

Kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginhallituksen, johon Raumalla kuuluu 9 jäsentä. Lisäksi valtuusto valitsee kaupunginhallitukselle puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.

Kaupunginhallituksen toimivalta ja tehtävät on määritelty kuntalain 39 §:ssä ja kaupungin hallintosäännössä. Kaupunginhallitus ohjaa yhdyskunnan kehittymistä sekä huolehtii kaupungin johtamisesta ja kehittämisestä kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden, suunnitelmien ja päätösten mukaisesti. Lisäksi kaupunginhallitus ohjaa lautakuntien ja virastojen toimintaa sekä seuraa ja valvoo asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Kaupunginhallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

Kokoontuminen

Kaupunginhallitus kokoontuu pääsääntöisesti joka maanantai.

Pöytäkirjan nähtävänä pitopaikka

Keskusvirasto, hallintopalvelut, Kanalinranta 3

Pöytäkirjan nähtävänä pitoaika

Seuraavan kokouksen jälkeinen tiistai