Työ ja yrittäminen

Tukityöllistäminen

Kaupunki tarjoaa vuosittain kymmeniä työpaikkoja palkkatukeen oikeutetuille, raumalaisille nuorille ja pitkäaikaistyöttömille. Avoimet palkkatukipaikat ilmoitetaan TE-toimistoon.

Palkkatuella työllistetyt henkilöt sijoittuvat erilaisiin työtehtäviin kaupungin toimialoilla. Palkkatuettu työ kaupungilla on pääsääntöisesti osa-aikaista, 85 prosenttia, ja määräaikaista työtä, josta maksetaan työsuhteeseen sovellettavan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Tehtävänimikkeitä ovat muun muassa työpajaharjoittelija, päiväkotiavustaja, iltapäiväkerho-ohjaaja, puisto- ja puutarhatyöntekijä, seka- ja aputyöntekijä liikuntapaikoilla, ruokapalvelutyöntekijä, laitosmies, puhtauspalvelutyöntekijä, kirjastoharjoittelija, maalari, yleisammattimies, museoavustaja, toimistosihteeri, ohjaaja ja ammattimies.

Rauma-lisä

Avustuksen kohderyhminä ovat raumalaiset alle 30-vuotiaat palkkatukeen oikeutetut työttömät työnhakijat sekä yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneet, kunnan maksuosuuslistalla olevat työttömät työnhakijat. Yrityksiin myönnettävää Rauma-lisää on varhaistettu siten, että se voidaan myöntää 200 päivää työmarkkinatuella olleen työnhakijan työllistämisen kohdalla ehdolla, että työnhakijan kohdalla on myönteinen palkkatukipäätös.

Rauma-lisää myönnetään maksimissaan 8 kuukautta tai niin kauan, että työntekijän työssäoloehto täyttyy. Tuen määrä on 300 euroa kuukaudessa. Mikäli työaika on vähemmän kuin 85 prosenttia työehtosopimuksen mukaisesta kokonaistyöajasta, tuen määrä lasketaan osa-aikaisuusprosentin mukaan. Rauma-lisän perusteena pitää olla myönteinen palkkatukipäätös. Mikäli työntekijä on työssä edelleen sijoitettuna Rauman kaupungille ja työnantajalle maksetaan työvoiman vuokrauksesta korvausta, ei Rauma-lisää myönnetä.

Rauma-lisä on haettava ennen työsuhteen alkamista. Lisätietoja antaa työllisyyskoordinaattori Marianne Kivelä, puh. 044 403 6140.