Työllistämistoiminta

Tukityöllistäminen

Kaupunki tarjoaa vuosittain kymmeniä työpaikkoja palkkatukeen oikeutetuille, raumalaisille nuorille ja pitkäaikaistyöttömille. Avoimet palkkatukipaikat ilmoitetaan TE- toimistoon.

Palkkatuella työllistetyt henkilöt sijoittuvat erilaisiin työtehtäviin kaupungin toimialoilla. Palkkatuettu työ kaupungilla on pääsääntöisesti osa-aikaista (85 %) ja määräaikaista työtä, josta maksetaan työsuhteeseen sovellettavan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Tehtävänimikkeitä ovat mm.

  • Työpajaharjoittelija, päiväkotiavustaja, iltapäiväkerho-ohjaaja, puisto- ja puutarhatyöntekijä, seka- ja aputyöntekijä liikuntapaikoilla, ruokapalvelutyöntekijä, laitosmies, puhtauspalvelutyöntekijä, osastoapulainen, hoitoapulainen, kirjastoharjoittelija, maalari, yleisammattimies, museoavustaja, toimistosihteeri, ohjaaja, rakennusmies, atk-tukihenkilö, työnsuunnittelija, ammattimies

 

 

Rauma-lisä

  • Rauman kaupungin avustusta työnantajille, Rauma-lisää myönnetään edelleen vuonna 2019. Avustuksen kohderyhminä ovat raumalaiset alle 30-vuotiaat palkkatukeen oikeutetut työttömät työnhakijat sekä yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneet, kunnan maksuosuuslistalla olevat työttömät työnhakijat.

 

  •  Rauma-lisää myönnetään maksimissaan 8kk tai niin kauan, että työntekijän työssäoloehto täyttyy. Tuen määrä on 300 €/kk. Mikäli työaika on vähemmän kuin 85% työehtosopimuksen mukaisesta kokonaistyöajasta, tällöin tuen määrä lasketaan osa-aikaisuusprosentin mukaan. Rauma-lisän perusteena pitää olla myönteinen palkkatukipäätös. Mikäli työntekijä on työssä ns. edelleen sijoitettuna Rauman kaupungille ja työnantajalle maksetaan työvoiman vuokrauksesta korvausta, ei Rauma-lisää myönnetä.

 

  • Te-palvelut pilotoivat ajalla 1.1.-30.6.2019 työllistämispalkkion maksamista. Te-toimisto voi myöntää kiinteän 4000 euron kertapalkkion, jonka tavoitteena on kannustaa työnantajia solmimaan toistaiseksi voimassa olevia työsuhteita palkkatukijaksojen alkaessa tai jaksojen aikana. Te-palveluiden myöntämän määräaikaisen työllistymispalkkion lisäksi Rauman kaupunki myöntää lisätyöllistymispalkkion kokeiluajalla 200 euroa/kk.  Työllistämispalkkio voidaan myöntää ja maksaa, jos toistaiseksi voimassa oleva työsuhde on alkanut kesäkuun 2019 loppuun mennessä ja muut myöntämisen edellytykset täyttyvät.