Työ ja yrittäminen

Palkkatukityöllistäminen

Kaupunki tarjoaa vuosittain kymmeniä työpaikkoja palkkatukeen oikeutetuille, raumalaisille nuorille ja pitkäaikaistyöttömille. Avoimet palkkatukipaikat ilmoitetaan TE-toimistoon.

Palkkatuella työllistetyt henkilöt sijoittuvat erilaisiin työtehtäviin kaupungin toimialoilla. Palkkatuettu työ kaupungilla on pääsääntöisesti osa-aikaista, 85 prosenttia, ja määräaikaista työtä, josta maksetaan työsuhteeseen sovellettavan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Tehtävänimikkeitä ovat muun muassa työpajaharjoittelija, päiväkotiavustaja, iltapäiväkerho-ohjaaja, puisto- ja puutarhatyöntekijä, seka- ja aputyöntekijä liikuntapaikoilla, ruokapalvelutyöntekijä, laitosmies, puhtauspalvelutyöntekijä, kirjastoharjoittelija, maalari, yleisammattimies, museoavustaja, toimistosihteeri, ohjaaja ja ammattimies.

Avoimet työpaikat palkkatuella

Nuorten työpaja

Nuorten työpajan harjoittelijan paikkoja muun muassa kahvilaharjoittelijana ja skeittihallin ohjaajaharjoittelijana. Alle 29-vuotiaiden nuorten lisäksi voidaan vuoden 2023 alussa ottaa sitä varttuneempiakin työnhakijoita kahvilatyöhön.

Varhaiskasvatus

Kourujärven päiväkoti

Paikka kahdelle palkkatukityöllistetylle elokuusta alkaen. Molemmat paikat ovat alle 3-vuotiaiden ryhmässä. Työtehtäviin kuuluu muun muassa lasten auttaminen pukemisessa ja riisumisessa, sänkyjen petaaminen, pyykkihuolto, vaatteiden kuivumaan laitto, tilojen järjestely, lelujen pesu, ruokailussa auttaminen. Muun ajan työllistetty ulkoilee ja puuhaa lasten kanssa osana tiimiä.

Mahdollisuus suorittaa halutessaan myös opinto-osa-alueita.

Papinpellon vuoropäiväkoti

Paikka yhdelle palkkatukityöllistetylle syyskuun alusta alkaen. Paikka on alle 3-vuotiaiden ryhmässä.

Pyynpään päiväkoti

Paikka yhdelle palkkatukityöllistetylle Pyynpään päiväkodissa alle 3-vuotiaiden ryhmässä.

Muut varhaiskasvatuksen paikat

  • Päiväkotiavustaja Uotilan päiväkotiin
  • Päiväkotiavustaja Kaivopuiston päiväkotiin
  • Päiväkotiavustaja Kahmon päiväkotiin
  • Päiväkotiavustaja Nummen päiväkotiin
  • Päiväkoriavustaja Lajon päiväkotiin
  • Päiväkotiavustaja Otan päiväkotiin, pienten puolella (alle 2-vuotiaita)
  • Päiväkotiavustaja Uudenlahden päiväkotiin, pienten puolella (alle 3-vuotiaita) vuoden 2023 alusta alkaen

Ruoka- ja puhtauspalvelut

Ruoka- ja puhtauspalvelutyöntekijän tehtäviä tarpeen mukaan kaupungin eri työkohteissa.

Wihertoimi

Puisto- ja puutarhatyöntekijöitä (kevät – kesä – syyskaudella), yhteensä kuusi paikkaa.

GreenCare palvelu

Luonto- ja eräopas kunnostamaan luontokohteita ja vetämään luontoliikuntaa Rauman kaupungin eri ulkoilu-/luontokohteissa (kevät – kesä – syyskaudella).

Rauma-lisä

Avustuksen kohderyhminä ovat raumalaiset alle 30-vuotiaat palkkatukeen oikeutetut työttömät työnhakijat sekä yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneet, kunnan maksuosuuslistalla olevat työttömät työnhakijat. Yrityksiin myönnettävää Rauma-lisää on varhaistettu siten, että se voidaan myöntää 200 päivää työmarkkinatuella olleen työnhakijan työllistämisen kohdalla ehdolla, että työnhakijan kohdalla on myönteinen palkkatukipäätös.

Rauma-lisää myönnetään maksimissaan 8 kuukautta tai niin kauan, että työntekijän työssäoloehto täyttyy. Tuen määrä on 300 euroa kuukaudessa. Mikäli työaika on vähemmän kuin 85 prosenttia työehtosopimuksen mukaisesta kokonaistyöajasta, tuen määrä lasketaan osa-aikaisuusprosentin mukaan. Rauma-lisän perusteena pitää olla myönteinen palkkatukipäätös. Mikäli työntekijä on työssä edelleen sijoitettuna Rauman kaupungille ja työnantajalle maksetaan työvoiman vuokrauksesta korvausta, ei Rauma-lisää myönnetä.

Rauma-lisä -hakemuslomake (pdf)

Rauma-lisä on haettava ennen työsuhteen alkamista. Lisätietoja antaa työllisyyskoordinaattori Elina Vanne, puh. 044 403 6140, elina.vanne@rauma.fi.