Varhaiskasvatusmaksut

Koronaviruksen ja siitä johtuvan poikkeustilanteen johdosta Rauman kaupunki ei peri varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja huhtikuulta 2020 niiltä perheiltä, jotka pitävät lapsen poissa varhaiskasvatuksesta tai esiopetuksen lisäksi tarvittavasta varhaiskasvatuksesta 23.3.-13.4.2020 välisenä aikana. Maaliskuun maksuihin huhtikuun hyvitys ei vaikuta.

Tiedoksi varhaiskasvatuksessa ja / tai esiopetuksessa olevien lasten huoltajille 1.4.2020

Maaliskuussa 2020 poikkeusoloissa käyttöön otettuun valmiuslakiin ja tartuntatautilakiin perustuen tehdyt muutokset varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa pysyvät edelleen voimassa 14.4.2020 alkaen. Niitä huoltajia, jotka pystyvät järjestämään lapsensa hoidon kotona, suositellaan valtioneuvoston linjauksen mukaisesti edelleen tekemään niin.

Raumalla varhaiskasvatus ja esiopetus jatkavat toimintaansa edelleen avoinna olevissa yksiköissä sopeutettuna. Jatkossa, mikäli tilanne niin vaatii, voimme joutua sulkemaan lisää varhaiskasvatusyksiköitä.

Toiminnan järjestämiseksi pyydämme huoltajia ilmoittamaan lapsensa läsnäolosta / poissaolosta varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa 13.4.2020 alkaen eAsioinnissa aina edeltävänä maanantaina klo 12 mennessä. 13.4.2020 alkavan viikon ilmoittaminen pitää tehdä siis ma 6.4.2020 klo 12 mennessä.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 6.4.2020 päättänyt : 

Varhaiskasvatusmaksusta saa hyvityksen 13.4.2020 alkaen, mikäli lapsi on poissa päiväkodista tai perhepäivähoidosta yhtäjaksoisesti vähintään kaksi viikkoa ja poissaolo on ennalta ilmoitettu. Lapsen läsnäolotunnit ja hyvitettävät tunnit eivät saa ylittää asiakasmaksusopimuksella varattuja tunteja. Maksu peritään joko ilmoitettujen tai toteutuneiden tuntien, näistä suuremman, mukaisesti.Tämä käytäntö jatkuu valmiuslain voimassaoloajan.

Ne perheet, jotka Rauman kaupunginhallituksen 23.3.2020 tekemän päätöksen §148 mukaisesti jo saavat hyvityksen huhtikuun varhaiskasvatusmaksusta, edellä esitetty hyvityskäytäntö jatkuu 1.5.2020 alkaen.

Poikkeusolojen aikana perheellä on mahdollisuus valita myös hoitopaikkatakuu, jonka ajalta varhaiskasvatusmaksua ei peritä lainkaan. Poikkeusolojen hoitopaikkatakuun edellytyksenä on, että varhaiskasvatus keskeytetään vähintään 3 kuukauden ajaksi. Hoitopaikkatakuusopimus voidaan ottaa käyttöön, jos lapsi palaa varhaiskasvatukseen elo- tai syyskuun aikana 2020. Tällöin lapsi voi palata entiseen varhaiskasvatuspaikkaansa. Uutta varhaiskasvatushakemusta ei tarvitse tehdä. Perhepäivähoidossa hoitopaikkatakuu on ehdollinen.

Hoitopaikkatakuusta sovitaan päiväkodin johtajan tai perhepäivähoidon ohjaajan kanssa ja siitä tehdään aina kirjallinen sopimus. Hoitopaikkatakuun voi ottaa käyttöön 1.4.2020 alkaen.

Hoitopaikkatakuu-lomakkeita saa päiväkodeista.

 

Varhaiskasvatusmaksun suuruus

Varhaiskasvatusmaksu on kiinteä kuukausimaksu. Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, perheen tulot ja lapsen sovittu hoitoaika. Varhaiskasvatusmaksun vaihteluväli on 0 – 289 €/kk/lapsi. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta on säädetty varhaiskasvatuksen asiakasmaksulailla.

Maksutaulukko 1.8.2018 alkaen 

Perhekoko  

Vähimmäisbruttoraja€/ kk

Maksuprosentti  

Korkeimman maksun bruttotuloraja €/kk

2 2 102 10,70 4 812
3 2 713 10,70 5 423
4 3 080 10,70 5 790
5 3 447 10,70 6 157
6 3 813 10,70 6 523

Perheeseen lasketaan yhteistaloudessa asuvat henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa elävät molempien alaikäiset lapset.

Korkein maksu nuorimmasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta on 289 euroa/kk, mutta toisesta lapsesta 50 %, enintään 145 euroa. Perheen muiden lasten maksu on  20 % nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatusmaksusta. Alle 27 euron maksua ei peritä. Maksu voidaan määrätä enimmäismaksuna, mikäli huoltaja ei ole ilmoittanut perheen tuloja.

Tarkemmin asiakasmaksun määrittämisestä, huomioon otettavista tuloista , asiakasmaksusopimuksella varattavissa olevista  tuntimääristä , poissaolon vaikutuksesta maksuun , asiakasmaksun tarkistamisesta ym asioista voit lukea esitteestämme :

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2019

Tulotietojen selvittäminen

Maksun määräämiseksi perhe antaa tuloselvityksen.

Tuloselvityslomake ja palkkalaskelmat toimitetaan kahden viikon kuluessa sijoituspäätöksen saamisesta osoitteeseen Rauman kaupunki,Sivistystoimiala, Varhaiskasvatus/tuloselvitykset, PL 113, 26101 Rauma tai henkilökohtaisesti palvelupiste Pyyrmanniin Valtakatu 2 A .Jos tulotietoja ei voida toimittaa määräaikaan mennessä, pyydämme ottamaan yhteyttä toimistosihteeriin. Tuloselvitystä ei tarvita, jos perhe sitoutuu maksamaan korkeimman maksun.

Asiakkaan tulee aina tehdä uusi tuloselvitys, kun perheen maksukyky olennaisesti muuttuu. Asiakasmaksu tulee myös tarkistaa, kun maksun määräämiseen liittyvät perheen olosuhteet muuttuvat tai lapsen varhaiskasvatusaika muuttuu.

Lisätietoja varhaiskasvatuksen  asiakasmaksuista ja varhaiskasvatuslaskutuksesta varhaiskasvatusmaksut@rauma.fi

Varhaiskasvatuksen toimistosihteerien yhteystiedot:

Hirvonen Hillevi

toimistosihteeri

044 403 6085

hillevi.hirvonen@rauma.fi

Jalonen Oili

toimistosihteeri

044 403 6087

oili.jalonen@rauma.fi

Rajala Tiina

toimistosihteeri

044 403 6086

tiina.rajala@rauma.fi