Kasvatus ja koulutus

Varhaiskasvatus tarkoittaa alle kouluikäisen lapsen hoitoa ja opetusta.
Varhaiskasvatus on maksullista.  Maksu määräytyy perheen tilanteen mukaan.

Paljonko varhaiskasvatus maksaa?

Varhaiskasvatuksen maksuihin vaikuttavat perheen koko ja tulot sekä lapsen varhaiskasvatus aika, joka sovitaan asiakasmaksusopimuksella.
Maksu perustuu lakiin.

Varhaiskasvatusmaksujen perusteena olevat tulorajat  muuttuvat 1.3.2023

Tiedote varhaiskasvatusmaksujen tulorajojen muuttumisesta 1.3.2023

Varhaiskasvatusmaksujen tulorajat

Perhekoko Tuloraja €/kk  

Maksu alkaen 28€ , tulot vähintään

 

 

Maksu 295 € , jos tulot enemmän kuin

 

          28€           28€          295€         295€
     1.8.2022     1.3.2023      1.8.2022      1.3.2023       1.8.2022      1.3.2023
2         2913        3874        3175        4136         5665        6626
3         3758        4998        4020        5260         6510        7750
4         4267        5675        4529        5937         7019        8427
5         4777        6353        5039        6615         7529        9105
6         5284        7028        5546        7290         8036        9780

 

 

Varhaiskasvatusmaksut  1.8.2022.

  • korkein maksu ( perheen nuorin lapsi )  295 euroa.
  • toisen lapsen maksu on 40% nuorimman lapsen maksusta eli enintään 118 euroa kuukaudessa.
  • seuraavien lasten maksu on 20% nuorimman lapsen maksusta.
  • jos perheen yhteiset  tulot jäävät alle tulorajan, ei maksua peritä. Pienin perittävä maksu on 28 euroa kuukaudessa.

Varhaiskasvatuksen maksut -taulukko 1.8.2022 alkaen

Perhekoko Tuloraja (brutto) euroa/kk Maksuprosentti Korkein maksu tuloraja (brutto) euroa/kk
2 2 913 10,70% 5 665
3 3 758 10,70% 6 510
4 4 267 10,70% 7 019
5 4 777 10,70% 7 529
6 5 284 10,70% 8 036

 

Perhe tarkoittaa yhdessä asuvia ihmisiä, joilla on yhteinen talous.
Perheeseen kuuluvat alle 18-vuotiaat lapset.
Tuloja ovat esimerkiksi palkka ja vuokratulot.

Maksu lasketaan siitä osasta perheen tuloja, joka ylittää tulorajan.
Maksun suuruuteen vaikuttaa myös lapsen hoitoaika.

 

Esimerkki varhaiskasvatusmaksusta 1.8.2022 alkaen

Perheessä on isä, äiti ja kaksi lasta.
Perheen koko on 4.
Lapset ovat kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa.

Perheen yhteiset tulot ovat 5000 euroa.
Tuloista vähennetään 4 henkilön perheen tuloraja eli 4267 euroa.
5000 – 4267 = 733 euroa.

Maksun määrä

1. lapsi: 10,7 % x 733 euroa = 78 euroa kuukaudessa.
2. lapsi: 40 %
x 78 euroa = 31 euroa kuukaudessa.

Jos lapselle on valittu asiakasmaksusopimuksella 0-92h ( 60%), 93-115h (75%) tai 116-150h (90%)  sopimus, on maksu kyseisen prosenttiosuuden mukainen. (lasketaan kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta).

1.lapsi kokoaikainen varhaiskasvatus maksaisi 78 euroa kuukaudessa, sopimus 92h / kk : 60%x 78 euroa= 47 euroa kuukaudessa.
2.lapsi kokoaikainen varhaiskasvatus maksaisi 31 euroa kuukaudessa, sopimus 92h/kk : 60%x 31 euroa =19 euroa kuukaudessa, koska maksu jää alle 28 euroa, ei maksua peritä. 

 

Ilmoita perheesi tulot kaupungille.                                                  

Tuloselvitystä ei tarvita, jos perhe sitoutuu maksamaan korkeimman maksun. Korkeimman maksun voi hyväksyä hakemuksessa, asiakasmaksusopimuksessa tai ilmoittamalla siitä sähköpostiin varhaiskasvatusmaksut@rauma.fi.  

Palkkatulot voidaan pyytää suoraan Tulorekisteristä, mutta huoltajan vastuulla on ilmoittaa perheen saamat etuudet (maksajana Kela tai työttömyyskassa), sekä kaikki mahdolliset pääoma- sekä yritystulot (selvitys + verotuspäätös).

Ilman tulotietojen toimittamista määritetään korkein maksu. Maksua ei pääsääntöisesti korjata takautuvasti.

Tee asiakasmaksusopimus ennen lapsen aloittamista varhaiskasvatuksessa päiväkodin johtajan tai perhepäivähoidon ohjaajan kanssa. Ilmoita kaikki tarvittavat tiedot kahden viikon aikana siitä, kun lapsi saa varhaiskasvatuspaikan.

Maksu voidaan määrätä enimmäismaksuna, mikäli huoltaja ei ole ilmoittanut perheen tuloja.

Tee uusi tuloselvitys aina seuraavissa tilanteissa:

  • Perheesi tulot muuttuvat.
  • Perheesi koko muuttuu.
  • Lapsen hoitoaika muuttuu.

Saat päätöksen varhaiskasvatusmaksusta eAsiointiin. eAsioinnissa päätökset arkistoituvat saapumisjärjestykseen. Voit valita myös postitse toimitettavan päätöksen.

 

Lähetä tiedot:
Rauman kaupunki
Sivistystoimiala
Varhaiskasvatus/tuloselvitykset
PL 113
26101 Rauma 

Tuo tiedot henkilökohtaisesti
Palvelupiste Pyyrman 
Valtakatu 2 A 

Jos et voi ilmoittaa tulotietoja ajoissa, 
ota yhteyttä varhaiskasvatuksen sihteeriin.

 

 

Ota yhteyttä, jos haluat kysyä lisää

Kirjoita sähköpostia: varhaiskasvatusmaksut@rauma.fi

Voit myös ottaa yhteyttä varhaiskasvatuksen sihteereihin.

 

toimistosihteeri
044 403 6087
toimistosihteeri
044 403 6086