Kasvatus ja koulutus

Varhaiskasvatus tarkoittaa alle kouluikäisen lapsen hoitoa ja opetusta.
Varhaiskasvatus on maksullista.  Maksu määräytyy perheen tilanteen mukaan.

Paljonko varhaiskasvatus maksaa?

Varhaiskasvatuksen maksuihin vaikuttavat perheen koko ja tulot sekä lapsen varhaiskasvatus aika.
Maksu on 0–288 euroa kuukaudessa lasta kohti.
Maksu perustuu lakiin.

Varhaiskasvatuksen maksut:

  • Yhden lapsen maksu on enintään 288 euroa.
  • Toisen lapsen maksu on 50 % eli puolet ensimmäisen lapsen maksusta.
  • Muiden lasten maksu on 20 % ensimmäisen lapsen maksusta.
  • Jos perheen tulot ovat hyvin pienet, varhaiskasvatuksen maksua ei peritä.
  • Arvioi varhaiskasvatusmaksun määrää laskurilla

 

Varhaiskasvatuksen maksut-taulukko 1.8.2020 alkaen

Perheen koko

henkilöä

Vähimmäisbruttoraja€/ kk Maksuprosentti  

Korkeimman maksun bruttotuloraja alkaen €/kk

2 2 136 10,70 4 823
3 2 756 10,70 5 443
4 3 129 10,70 5 816
5 3 502 10,70 6 189
6 3 874 10,70 6 561

 

Perhe tarkoittaa yhdessä asuvia ihmisiä, joilla on yhteinen talous.
Perheeseen kuuluvat alle 18-vuotiaat lapset.
Tuloja ovat esimerkiksi palkka ja vuokratulot.

Maksu lasketaan siitä osasta perheen tuloja, joka ylittää tulorajan.
Maksun suuruuteen vaikuttaa myös lapsen hoitoaika.

Esimerkki varhaiskasvatusmaksusta:

Perheessä on isä, äiti ja kaksi lasta.
Perheen koko on 4.
Lapset ovat kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa.

Perheen tulot ovat 5000 euroa.
Tuloista vähennetään 4 henkilön perheen tuloraja eli 3129 euroa.
5000 – 3129 = 1871 euroa.

Maksun määrä

1. lapsi: 10,7 % x 1871 euroa = 200 euroa kuukaudessa.
2. lapsi: 50 % x
200 euroa = 100 euroa kuukaudessa.
3. lapsi: 20% x100 euroa= 20euroa kuukaudessa.

Lue lisää maksusta: Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2020 (yleiskielinen pdf)

Ilmoita perheesi tulot kaupungille.                                                  

Tuloselvitystä ei tarvita, jos perhe sitoutuu maksamaan korkeimman maksun. Korkeimman maksun voi hyväksyä hakemuksessa, asiakasmaksusopimuksessa tai ilmoittamalla siitä sähköpostiin varhaiskasvatusmaksut@rauma.fi.  

Palkkatulot voidaan pyytää suoraan Tulorekisteristä, mutta huoltajan vastuulla on ilmoittaa perheen saamat etuudet (maksajana Kela tai työttömyyskassa), sekä kaikki mahdolliset pääoma- sekä yritystulot (selvitys + verotuspäätös).

Ilman tulotietojen toimittamista määritetään korkein maksu. Maksua ei pääsääntöisesti korjata takautuvasti.

Tee asiakasmaksusopimus ennen lapsen aloittamista varhaiskasvatuksessa päiväkodin johtajan tai perhepäivähoidon ohjaajan kanssa .Ilmoita kaikki tarvittavat tiedot kahden viikon aikana siitä, kun lapsi saa varhaiskasvatuspaikan.

Maksu voidaan määrätä enimmäismaksuna, mikäli huoltaja ei ole ilmoittanut perheen tuloja.

Tee uusi tuloselvitys aina seuraavissa tilanteissa:

  • Perheesi tulot muuttuvat.
  • Perheesi koko muuttuu.
  • Lapsen hoitoaika muuttuu.

Saat päätöksen varhaiskasvatusmaksusta eAsiointiin. eAsioinnissa päätökset arkistoituvat saapumisjärjestykseen. Voit valita myös postitse toimitettavan päätöksen.

 

Lähetä tiedot:
Rauman kaupunki
Sivistystoimiala
Varhaiskasvatus/tuloselvitykset
PL 113
26101 Rauma 

Tuo tiedot henkilökohtaisesti
Palvelupiste Pyyrman 
Valtakatu 2 A 

Jos et voi ilmoittaa tulotietoja ajoissa, 
ota yhteyttä varhaiskasvatuksen sihteeriin.

 

 

Ota yhteyttä, jos haluat kysyä lisää

Kirjoita sähköpostia: varhaiskasvatusmaksut@rauma.fi

Voit myös ottaa yhteyttä varhaiskasvatuksen sihteereihin.

 

toimistosihteeri
044 403 6087
toimistosihteeri
044 403 6086