Varhaiskasvatusmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin tuli 1.8.2020 seuraavat muutokset.

  • Korkein maksu on enintään 288 euroa kuukaudessa ja samasta perheestä olevan toisen lapsen osalta enintään 144 euroa kuukaudessa. Alin perittävä maksu on edelleen 27 euroa kuukaudessa.
  • Tulorajat ovat muuttuneet. Uudet tulorajat ovat taulukossa 1.8.2020 alkaen.

Varhaiskasvatusmaksu on kiinteä kuukausimaksu. Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, perheen tulot ja lapsen sovittu varhaiskasvatusaika. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta on säädetty varhaiskasvatuksen asiakasmaksulailla.

Maksutaulukko 1.8.2020 alkaen

Perhekoko  

Vähimmäisbruttoraja€/ kk

Maksuprosentti  

Korkeimman maksun bruttotuloraja €/kk

2 2 136 10,70 4 823
3 2 756 10,70 5 443
4 3 129 10,70 5 816
5 3 502 10,70 6 189
6 3 874 10,70 6 561

 

Perheeseen lasketaan yhteistaloudessa asuvat henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa elävät molempien alaikäiset lapset.

Maksu voidaan määrätä enimmäismaksuna, mikäli huoltaja ei ole ilmoittanut perheen tuloja.

Tulotietojen selvittäminen

Maksun määräämiseksi perhe antaa tuloselvityksen.

Tuloselvityslomake ja palkkalaskelmat toimitetaan kahden viikon kuluessa varhaiskasvatuspäätöksen saamisesta osoitteeseen Rauman kaupunki, Sivistystoimiala, Varhaiskasvatus/tuloselvitykset, PL 113, 26101 Rauma tai henkilökohtaisesti palvelupiste Pyyrmaniin, Valtakatu 2 A. Jos tulotietoja ei voida toimittaa määräaikaan mennessä, pyydämme ottamaan yhteyttä toimistosihteeriin. Tuloselvitystä ei tarvita, jos perhe sitoutuu maksamaan korkeimman maksun.

Asiakkaan tulee aina tehdä uusi tuloselvitys, kun perheen maksukyky olennaisesti muuttuu. Asiakasmaksu tulee myös tarkistaa, kun maksun määräämiseen liittyvät perheen olosuhteet muuttuvat tai lapsen varhaiskasvatusaika muuttuu.

Lisätietoja varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista ja varhaiskasvatuslaskutuksesta varhaiskasvatusmaksut@rauma.fi.

Hirvonen Hillevi

toimistosihteeri

044 403 6085

hillevi.hirvonen@rauma.fi

Jalonen Oili

toimistosihteeri

044 403 6087

oili.jalonen@rauma.fi

Rajala Tiina

toimistosihteeri

044 403 6086

tiina.rajala@rauma.fi