Kasvatus ja koulutus

Varhaiskasvatus tarkoittaa alle kouluikäisen lapsen hoitoa ja opetusta.
Varhaiskasvatus on maksullista.  Maksu määräytyy perheen tilanteen mukaan.

Paljonko varhaiskasvatus maksaa?

Varhaiskasvatuksen maksuihin vaikuttavat perheen koko ja tulot sekä lapsen varhaiskasvatus aika, joka sovitaan asiakasmaksusopimuksella.
Maksu on 0–288 euroa kuukaudessa lasta kohti.
Maksu perustuu lakiin.

Varhaiskasvatuksen maksut:

 • Yhden lapsen maksu on enintään 288 euroa.
 • Toisen lapsen maksu on 50 % eli puolet ensimmäisen lapsen maksusta.
 • Muiden lasten maksu on 20 % ensimmäisen lapsen maksusta.
 • Jos perheen tulot ovat hyvin pienet, varhaiskasvatuksen maksua ei peritä.
 • Arvioi varhaiskasvatusmaksun määrää laskurilla

Varhaiskasvatuksen maksut muuttuvat 1.8.2021

 • Yhden ( perheen nuorimman ) lapsen maksu on enintään 288 euroa.
 • Toisen lapsen maksu on 40 % ensimmäisen lapsen maksusta.
 • Muiden lasten maksu on 20 % ensimmäisen lapsen maksusta.
 • Jos perheen tulot ovat hyvin pienet, varhaiskasvatuksen maksua ei peritä. Pienin perittävä maksu on 27euroa kuukaudessa.

Varhaiskasvatuksen maksut -taulukko 1.8.2021 alkaen

Perhekoko Tuloraja (brutto) euroa/kk Maksuprosentti Korkein maksu tuloraja (brutto) euroa/kk
2 2 798 10,70% 5 485
3 3 610 10,70% 6 297
4 4 099 10,70% 6 786
5 4 588 10,70% 7 275
6 5 075 10,70% 7 762

 

Perhe tarkoittaa yhdessä asuvia ihmisiä, joilla on yhteinen talous.
Perheeseen kuuluvat alle 18-vuotiaat lapset.
Tuloja ovat esimerkiksi palkka ja vuokratulot.

Maksu lasketaan siitä osasta perheen tuloja, joka ylittää tulorajan.
Maksun suuruuteen vaikuttaa myös lapsen hoitoaika.

Esimerkki varhaiskasvatusmaksusta 1.8.2021 alkaen 

Perheessä on isä, äiti ja kaksi lasta.
Perheen koko on 4.
Lapset ovat kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa.

Perheen yhteiset tulot ovat 5000 euroa.
Tuloista vähennetään 4 henkilön perheen tuloraja eli 4 099 euroa.
5000 – 4099 = 901euroa.

Maksun määrä

1. lapsi: 10,7 % x 901 euroa = 96 euroa kuukaudessa.
2. lapsi: 40 % x
96 euroa = 38 euroa kuukaudessa.

Jos lapselle on valittu asiakasmaksussopimuksella 0-92h ( 60%), 93-115h (75%) tai 116-150h (90%)  sopimus, on maksu kyseisen prosenttiosuuden mukainen. (lasketaan kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta).

1.lapsi kokoaikainen varhaiskasvatus maksaisi 96 euroa kuukaudessa, sopimus 92h / kk : 60%x 96 euroa= 58 euroa kuukaudessa.
2.lapsi kokoaikainen varhaiskasvatus maksaisi 38 euroa kuukaudessa, sopimus 92h/kk : 60%x 38 euroa =0 euroa kuukaudessa,koska maksu jää alle 27 euroa.

 

Ilmoita perheesi tulot kaupungille.                                                  

Tuloselvitystä ei tarvita, jos perhe sitoutuu maksamaan korkeimman maksun. Korkeimman maksun voi hyväksyä hakemuksessa, asiakasmaksusopimuksessa tai ilmoittamalla siitä sähköpostiin varhaiskasvatusmaksut@rauma.fi.  

Palkkatulot voidaan pyytää suoraan Tulorekisteristä, mutta huoltajan vastuulla on ilmoittaa perheen saamat etuudet (maksajana Kela tai työttömyyskassa), sekä kaikki mahdolliset pääoma- sekä yritystulot (selvitys + verotuspäätös).

Ilman tulotietojen toimittamista määritetään korkein maksu. Maksua ei pääsääntöisesti korjata takautuvasti.

Tee asiakasmaksusopimus ennen lapsen aloittamista varhaiskasvatuksessa päiväkodin johtajan tai perhepäivähoidon ohjaajan kanssa .Ilmoita kaikki tarvittavat tiedot kahden viikon aikana siitä, kun lapsi saa varhaiskasvatuspaikan.

Maksu voidaan määrätä enimmäismaksuna, mikäli huoltaja ei ole ilmoittanut perheen tuloja.

Tee uusi tuloselvitys aina seuraavissa tilanteissa:

 • Perheesi tulot muuttuvat.
 • Perheesi koko muuttuu.
 • Lapsen hoitoaika muuttuu.

Saat päätöksen varhaiskasvatusmaksusta eAsiointiin. eAsioinnissa päätökset arkistoituvat saapumisjärjestykseen. Voit valita myös postitse toimitettavan päätöksen.

Lue lisää varhaiskasvatusmaksuista ja maksun määrittämisessä huomioitavista tuloista maksuesitteestämme.(pdf)

Lähetä tiedot:
Rauman kaupunki
Sivistystoimiala
Varhaiskasvatus/tuloselvitykset
PL 113
26101 Rauma 

Tuo tiedot henkilökohtaisesti
Palvelupiste Pyyrman 
Valtakatu 2 A 

Jos et voi ilmoittaa tulotietoja ajoissa, 
ota yhteyttä varhaiskasvatuksen sihteeriin.

 

 

Ota yhteyttä, jos haluat kysyä lisää

Kirjoita sähköpostia: varhaiskasvatusmaksut@rauma.fi

Voit myös ottaa yhteyttä varhaiskasvatuksen sihteereihin.

 

toimistosihteeri
044 403 6087
toimistosihteeri
044 403 6086