Varhaiskasvatusmaksut

Varhaiskasvatusmaksun suuruus

Varhaiskasvatusmaksu on kiinteä kuukausimaksu. Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, perheen tulot ja lapsen sovittu hoitoaika. Varhaiskasvatusmaksun vaihteluväli on 0 – 289 €/kk/lapsi. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta on säädetty varhaiskasvatuksen asiakasmaksulailla.

Maksutaulukko 1.8.2018 alkaen 

Perhekoko  

Vähimmäisbruttoraja€/ kk

Maksuprosentti  

Korkeimman maksun bruttotuloraja €/kk

2 2 102 10,70 4 812
3 2 713 10,70 5 423
4 3 080 10,70 5 790
5 3 447 10,70 6 157
6 3 813 10,70 6 523

Perheeseen lasketaan yhteistaloudessa asuvat henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa elävät molempien alaikäiset lapset.

Korkein maksu nuorimmasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta on 289 euroa/kk, mutta toisesta lapsesta 50 %, enintään 145 euroa. Perheen muiden lasten maksu on  20 % nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatusmaksusta. Alle 27 euron maksua ei peritä. Maksu voidaan määrätä enimmäismaksuna, mikäli huoltaja ei ole ilmoittanut perheen tuloja.

Tarkemmin asiakasmaksun määrittämisestä, huomioon otettavista tuloista , asiakasmaksusopimuksella varattavissa olevista  tuntimääristä , poissaolon vaikutuksesta maksuun , asiakasmaksun tarkistamisesta ym asioista voit lukea esitteestämme :

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2019

Tulotietojen selvittäminen

Maksun määräämiseksi perhe antaa tuloselvityksen.

Tuloselvityslomake ja palkkalaskelmat toimitetaan kahden viikon kuluessa sijoituspäätöksen saamisesta osoitteeseen Rauman kaupunki,Sivistystoimiala, Varhaiskasvatus/tuloselvitykset, PL 113, 26101 Rauma tai henkilökohtaisesti palvelupiste Pyyrmanniin Valtakatu 2 A .Jos tulotietoja ei voida toimittaa määräaikaan mennessä, pyydämme ottamaan yhteyttä toimistosihteeriin. Tuloselvitystä ei tarvita, jos perhe sitoutuu maksamaan korkeimman maksun.

Asiakkaan tulee aina tehdä uusi tuloselvitys, kun perheen maksukyky olennaisesti muuttuu. Asiakasmaksu tulee myös tarkistaa, kun maksun määräämiseen liittyvät perheen olosuhteet muuttuvat tai lapsen varhaiskasvatusaika muuttuu.

Lisätietoja varhaiskasvatuksen  asiakasmaksuista ja varhaiskasvatuslaskutuksesta varhaiskasvatusmaksut@rauma.fi

Varhaiskasvatuksen toimistosihteerien yhteystiedot:

Hirvonen Hillevi

toimistosihteeri

044 403 6085

hillevi.hirvonen@rauma.fi

Jalonen Oili

toimistosihteeri

044 403 6087

oili.jalonen@rauma.fi

Rajala Tiina

toimistosihteeri

044 403 6086

tiina.rajala@rauma.fi