Kaunisjärven hyvinvointikeskus

Kaunisjärven vanhainkodin kiinteistö kuvattuna etupihalta kesällä 2020.

Kaunisjärven vanhainkoti peruskorjataan ja muutetaan käyttötarkoitukseltaan ikääntyneiden hyvinvointikeskukseksi.

Tulevaan ikääntyneiden hyvinvointikeskukseen sijoittuvat ikäihmisten hyvinvointia ja terveyttä edistävät palvelut, palveluohjaus ja arviointi, omaishoidon palvelut, geriatrinen poliklinikka, lääkäri-hoitajavastaanotto, kotihoidon palvelut ja kuntoutuspalvelut. Lisäksi rakennukseen tulee 58 lyhytaikaishoitopaikkaa sekä tiloja muun muassa päivätoimintaa, vapaaehtoistyötä ja tapahtumia varten.

Tietoja rakennuksesta

 • Bruttoala noin 9000 m²
 • Rakennettu vuosien 1984-1985 aikana vanhainkodiksi

Peruskorjausurakkaan kuuluvat

 • Sähkö-, ilmanvaihto- ja jäähdytysjärjestelmien uusiminen, kaksi uutta IV-konehuonetta nykyisen yhden lisäksi
 • Sisäpintojen uusiminen ja tilaratkaisujen muutokset
 • Automaattinen sammutusjärjestelmä
 • Vesikaton uusiminen
 • Julkisivun huolto- ja korjaustoimenpiteet
 • Aurinkopaneelijärjestelmän asennus

Aikataulu

 • Suunnitelmat valmistuvat 7/2020
 • Suunnitelmien katselmus ja läpikäynti 8/2020
 • Peruskorjausurakan kilpailutus 8/2020
 • Tarjoukset tulee jättää kaupungille 9/2020
 • Varsinaiset korjaustyöt alkavat 10-11/2020
 • Hanke valmistuu vuoden 2021 lopulla

Rakennuttaja

 • Rauman kaupunki