Varhaiskasvatukseen hakeminen

Varhaiskasvatuspaikkojen hakeminen

Lapselle voi hakea varhaiskasvatuspaikkaa kunnallisesta varhaiskasvatuksesta ympäri vuoden. Elo- tai syyskuussa paikkaa tarvitsevien lasten hakemukset toivomme tehtävän kevään hakuaikana (maaliskuun kaksi ensimmäistä viikkoa) , jotta saamme perheille päätökset varhaiskasvatuspaikoista ennen kesää . Näin perheet pääsevät tutustumaan uuteen varhaiskasvatuspaikkaansa ennen kesätaukoa.

  • Varhaiskasvatushakemus on tehtävä viimeistään 4 kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.
  • Mikäli tarve on työllistymisestä tai opiskelun aloittamisesta johtuen äkillinen eikä hoidontarvetta ole voitu ennakoida, on paikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, mutta viimeistään kaksi viikkoa ennen hoidontarpeen alkua.

 

Päiväkoti-, perhepäivähoito- ja ryhmäperhepäivähoitopaikat

  • Varhaiskasvatuspaikan hakeminen tapahtuu  sähköisellä varhaiskasvatushakemuksella
  • Lapselle valitaan 0-92h , 93-115h , 116-150h tai 151h-  laajuinen varhaiskasvatus ja valikon vaihtoehdoista varhaiskasvatuksen järjestämistapa
  • Vanhemmat voivat esittää toiveita lapselle halutusta varhaiskasvatusmuodosta ja -paikasta
  • Vanhemmat saavat tiedon lapsen varhaiskasvatuspaikasta ja asiakasmaksusta sähköisesti eAsiointiin, mikäli he ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa varhaiskasvatushakemuksessa ja antaneet luvan sen käyttöön. Vanhemmat saavat sähköpostiviestin saapuneesta päätöksestä. Päätökset myös arkistoituvat saapumisjärjestyksessä eAsiointiin. Muussa tapauksessa päätökset toimitetaan postitse.
  • Varhaiskasvatuksesta peritään asiakasmaksulain mukainen kuukausimaksu.

Varhaiskasvatuksen aloitus:

Lue tiedote :

Tervetuloa Rauman varhaiskasvatuksen asiakkaaksi

Varhaiskasvatusaikojen ilmoittaminen lyhyt ohje

Avoin varhaiskasvatus

Avoimen varhaiskasvatuksen perhetoiminnasta ja varhaiskasvatuskerhoista saa lisätietoja päiväkoti Sinilinnun johtaja Kirsi-Marja Hyppölältä, puh. 044 793 4579. Kerhohakemuksen voi tulostaa varhaiskasvatuksen internetsivuilta ja palauttaa joko suoraan haettavaan toimipisteeseen tai päiväkoti Sinilintuun. Avoimen varhaiskasvatuspalveluiden käytöstä peritään kerhomaksu. Avoimen varhaiskasvatuksen asiakkuus ei ole este kotihoidon tuen saamiselle.

Yksityinen varhaiskasvatus

Yksityisten päiväkotien, ryhmäperhepäiväkotien ja perhepäivähoitajien vapautuvia hoitopaikkoja voi tiedustella suoraan yksityiseltä palvelun tuottajalta. Yksityiseen päiväkotihoitoon on mahdollista hakea varhaiskasvatuksen palveluseteliä. Yksityistä perhepäivähoitoa ja ryhmäperhepäivähoitoa tuetaan yksityisen hoidon tuella ja kuntalisällä.