Varhaiskasvatukseen hakeminen

Varhaiskasvatuspaikkojen hakeminen

Varhaiskasvatushakemus on tehtävä viimeistään 4 kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan. Mikäli tarve on työllistymisestä tai opiskelun aloittamisesta johtuen äkillinen eikä hoidontarvetta ole voitu ennakoida, on paikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, mutta viimeistään kaksi viikkoa ennen hoidontarpeen alkua.

Elokuun alusta alkavalla toimintakaudella poistuu Raumalla käytöstä laajemman varhaiskasvatusoikeuden rajaus. Perhe voi  valita lapselle 0-92h , 93-115h , 116-150h tai 151h-  laajuisen varhaiskasvatuksen.

Päiväkoti-, perhepäivähoito- ja ryhmäperhepäivähoitopaikat

  • Varhaiskasvatuslain mukainen 20 h/vko varhaiskasvatus voidaan perheen valinnan mukaisesti toteuttaa joko osapäiväisenä tai kokopäiväisenä. Osapäiväinen varhaiskasvatus toteutetaan klo 8.00–12.00 viitenä päivänä viikossa. Kokopäiväinen varhaiskasvatus osaviikkoisena klo 8.00–16.00 joka toinen viikko maanantaista keskiviikkoon ja joka toinen viikko torstaista perjantaihin (= 5 hoitopäivää/2 vko ).
  • Hakemuksessa tulee mainita toivottu järjestämistapa.
  • 20 viikkotuntia laajemman varhaiskasvatuksen edellytyksenä on vanhempien työssäkäynti, yrittäjyys, opiskelu tai lapsen tuen tarve. Syy laajemman varhaiskasvatuksen tarpeelle tulee ilmetä hakemuksessa (esim. vanhempien työpaikkatiedot).
  • Varhaiskasvatuspaikan hakeminen tapahtuu helpoimmin sähköisellä varhaiskasvatushakemuksella.
  • Varhaiskasvatuksesta peritään asiakasmaksulain mukainen kuukausimaksu.

Varhaiskasvatuksen aloitus:

Lue tiedote :

Tervetuloa Rauman varhaiskasvatuksen asiakkaaksi

Varhaiskasvatusaikojen ilmoittaminen lyhyt ohje

Avoin varhaiskasvatus

Avoimen varhaiskasvatuksen perhetoiminnasta ja varhaiskasvatuskerhoista saa lisätietoja päiväkoti Sinilinnun johtaja Kirsi-Marja Hyppölältä, puh. 044 793 4579. Kerhohakemuksen voi tulostaa varhaiskasvatuksen internetsivuilta ja palauttaa joko suoraan haettavaan toimipisteeseen tai päiväkoti Sinilintuun. Avoimen varhaiskasvatuspalveluiden käytöstä peritään kerhomaksu. Avoimen varhaiskasvatuksen asiakkuus ei ole este kotihoidon tuen saamiselle.

Yksityinen varhaiskasvatus

Yksityisten päiväkotien, ryhmäperhepäiväkotien ja perhepäivähoitajien vapautuvia hoitopaikkoja voi tiedustella suoraan yksityiseltä palvelun tuottajalta. Yksityiseen päiväkotihoitoon on mahdollista hakea varhaiskasvatuksen palveluseteliä. Yksityistä perhepäivähoitoa ja ryhmäperhepäivähoitoa tuetaan yksityisen hoidon tuella ja kuntalisällä.