Varhaiskasvatukseen hakeminen

Värikäs legorakennelma lattialla.

Varhaiskasvatuspaikkojen hakeminen

Tutustumisesta perheitä pyydetään olemaan yhteydessä lapsen varhaiskasvatusryhmään. Yhteystiedot löytyvät päätöksestä. Tutustumisen yhteydessä pyydämme perheitä täyttämään  asiakasmaksusopimuksen ja toimittamaan perheen tulotiedot kahden viikon kuluessa päätöksen saamisesta. Asiakasmaksusopimuksen ja palkkalaskelmat voi palauttaa päiväkotiin, palvelupiste Pyyrmaniin tai toimittaa sähköpostitse varhaiskasvatusmaksut@rauma.fi.

Varhaiskasvatusmaksuista löytyy lisätietoa varhaiskasvatuksen nettisivuilta.

Lapselle voi hakea varhaiskasvatuspaikkaa kunnallisesta varhaiskasvatuksesta ympäri vuoden.

  • Varhaiskasvatushakemus on tehtävä viimeistään 4 kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.
  • Mikäli tarve on työllistymisestä tai opiskelun aloittamisesta johtuen äkillinen eikä hoidontarvetta ole voitu ennakoida, on paikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, mutta viimeistään kaksi viikkoa ennen hoidon tarpeen alkua.

Päiväkoti-, perhepäivähoito- ja ryhmäperhepäivähoitopaikat

  • Varhaiskasvatuspaikan hakeminen tapahtuu  sähköisellä varhaiskasvatushakemuksella.
  • Lapselle valitaan 0-92 tunnin, 93-115 tunnin, 116-150 tunnin tai 151 tunnin laajuinen varhaiskasvatus ja valikon vaihtoehdoista varhaiskasvatuksen järjestämistapa.
  • Vanhemmat voivat esittää toiveita lapselle halutusta varhaiskasvatusmuodosta ja -paikasta.
  • Vanhemmat saavat tiedon lapsen varhaiskasvatuspaikasta ja asiakasmaksusta sähköisesti eAsiointiin, mikäli he ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa varhaiskasvatushakemuksessa ja antaneet luvan sen käyttöön. Vanhemmat saavat sähköpostiviestin saapuneesta päätöksestä. Päätökset myös arkistoituvat saapumisjärjestyksessä eAsiointiin. Muussa tapauksessa päätökset toimitetaan postitse.
  • Varhaiskasvatuksesta peritään asiakasmaksulain mukainen kuukausimaksu.

Varhaiskasvatuksen aloitus

Lue tiedote Tervetuloa Rauman varhaiskasvatuksen asiakkaaksi.

Ohje varhaiskasvatusaikojen ilmoittamiseen

Avoin varhaiskasvatus

Avoimen varhaiskasvatuksen perhetoiminnasta ja varhaiskasvatuskerhoista saa lisätietoja päiväkoti Sinilinnun johtaja Kirsi-Marja Hyppölältä, puh. 044 793 4579. Kerhohakemuksen voi tulostaa varhaiskasvatuksen internetsivuilta ja palauttaa joko suoraan haettavaan toimipisteeseen tai päiväkoti Sinilintuun. Avointen varhaiskasvatuspalveluiden käytöstä peritään kerhomaksu. Avoimen varhaiskasvatuksen asiakkuus ei ole este kotihoidon tuen saamiselle.

Yksityinen varhaiskasvatus

Yksityisten päiväkotien, ryhmäperhepäiväkotien ja perhepäivähoitajien vapautuvia hoitopaikkoja voi tiedustella suoraan yksityiseltä palvelun tuottajalta. Yksityiseen päiväkotihoitoon on mahdollista hakea varhaiskasvatuksen palveluseteliä. Yksityistä perhepäivähoitoa ja ryhmäperhepäivähoitoa tuetaan yksityisen hoidon tuella ja kuntalisällä.