Asuminen ja ympäristö

Rauman uusi paloasema rakennetaan valtatie 8:n ja Kodisjoentien risteyksen läheisyyteen vuosien 2020–2022 aikana. Maanrakennustyöt aloitettiin vuodenvaihteessa 2020-2021.

Palosuojelurahasto on myöntänyt Rauman uudelle paloasemalle 220 000 euron rakennushankeavustuksen.

Hankkeen tiedot

Maanrakennusurakoitsija: Maisemarakennus Viitanen Oy

Pää- ja arkkitehtisuunnittelija: Suunnittelukonttori Jouni Sjöblom Ky

Rakennesuunnittelija: Sweco Rakennetekniikka Oy

LVI- ja RAU-suunnittelu: Ins. tsto Kai Kivistö Ky

Sähkösuunnittelu: Sitowise Oy

Suunnittelu 5/2020–1/2021

Rakennustyöt 11/2020–6/2022

Hyötyala 2500 m2, kokonaisala 3000 m2.

Kustannusarvio 9 650 000 €

Uuden paloaseman julkisivun suunnitelma, havainnekuva.