Asuminen ja ympäristö

Kaduilla ja yleisillä alueilla ei saa tehdä töitä ilman kaupungin suostumusta, vaan niillä tehtäviin töihin tarvitaan lupa. Poikkeuksena ovat merkittävän vahingon estämiseksi tehtävät korjaukset, joista tehdään ilmoitus jälkikäteen. Sijoituspaikka- ja kaivulupa haetaan kaupungin sähköisen lupa-asiointipalvelun kautta.

Kaupunki pyrkii käsittelemään ilmoituksen mahdollisimman nopeasti, mutta viimeistään 21 vuorokauden kuluessa. Työ voidaan aloittaa heti, kun kaupunki on antanut suostumuksen työn aloittamiseen. Jos kaupunki ei ole käsitellyt ilmoitusta 21 vuorokauden kuluessa, työ voidaan kuitenkin aloittaa.

Ohjeet ja luvat

Katutarkastaja

Petteri Kuusisto
puh. 044 403 7763