Oppilashuolto

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Oppilashuollosta on säädetty oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa.

Kaikilla kouluilla toimii useita oppilashuollon ammattilaisia, joiden tehtävänä on tukea oppilaita ja heidän perheitään koulunkäyntiin ja oppimiseen liittyvissä asioissa. Oppilashuolto on sekä yksilö- että yhteisötasolla tehtävää välittämisen ja huolenpidon yhteistyötä sekä terveellisyyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia edesauttavaa toimintaa. Työtä tehdään luottamuksellisesti ja mahdollisuuksien mukaan ennaltaehkäisevässä hengessä.

Oppilashuolto on osa opettajien työtä, jota he tekevät yhdessä oppilaiden ja perheiden sekä  oppilashuoltohenkilöstön eli koulupsykologien, kuraattoreiden ja kouluterveydenhoitajien kanssa. Oppilashuoltoon kuuluvat siten esimerkiksi terveystarkastukset, tapaamiset kuraattoreiden ja koulupsykologien kanssa sekä kouluissa säännöllisesti kokoontuvat yhteisölliset oppilashuoltoryhmät.

Oppilashuoltoon voi tutustua tarkemmin lukemalla Rauman kaupungin esi- ja perusopetuksen oppilashuoltosuunnitelman, joka löytyy oheisesta linkistä.