Kasvatus ja koulutus

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Opiskeluhuollosta on säädetty oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa.

Kaikilla kouluilla toimii useita opiskeluhuollon ammattilaisia, joiden tehtävänä on tukea oppilaita ja heidän perheitään koulunkäyntiin ja oppimiseen liittyvissä asioissa. Opiskeluhuolto on sekä yksilö- että yhteisötasolla tehtävää välittämisen ja huolenpidon yhteistyötä sekä terveellisyyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia edesauttavaa toimintaa. Työtä tehdään luottamuksellisesti ja mahdollisuuksien mukaan ennaltaehkäisevässä hengessä.

Opiskeluhuolto on osa opettajien työtä, jota he tekevät yhdessä oppilaiden ja perheiden sekä  opiskeluhuoltohenkilöstön eli koulupsykologien, kuraattoreiden ja kouluterveydenhoitajien kanssa. Opiskeluhuoltoon kuuluvat siten esimerkiksi terveystarkastukset, tapaamiset kuraattoreiden ja koulupsykologien kanssa sekä kouluissa säännöllisesti kokoontuvat yhteisölliset oppilashuoltoryhmät.

Opiskeluhuoltoon voi tutustua tarkemmin lukemalla Rauman kaupungin esi- ja perusopetuksen opiskeluhuoltosuunnitelman, joka löytyy oheisesta linkistä.

Apua saatavilla myös koulujen loma-aikaan

Opiskeluhuollon henkilöstöön voi ottaa yhteyttä myös koulujen loma-aikaan. Ensisijaisesti yhteydenotto tehdään oman koulun kuraattorille tai terveydenhoitajalle. Mikäli kuraattoria tai terveydenhoitajaa ei tavoita hänen ollessaan lomalla, yhteyttä voi ottaa perhekeskukseen ”Tarvitsen apua” – palvelun kautta. Tämä koskee sellaisten asioiden eteenpäin viemistä, jotka eivät voi odottaa lomien päättymistä. ” Tarvitsen apua” – palvelun tavoittaa osoitteesta https://www.rauma.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/lapset-nuoret-perheet/ klikkaamalla sivuston keskiosassa sinisellä taustalla olevaa ”tarvitsen apua” – nappia. Yhteydenotot siirtyvät perhekeskuksen palveluohjaukseen, josta kolmen päivän sisällä yhteydenottopyyntöön vastataan.