Kasvatus ja koulutus

Koulun tärkein kumppani on perhe. Huoltajat ovat lastensa parhaita asiantuntijoita. Kodin ja koulun välinen yhteistyö on lapsen hyvän oppimisen, kasvun ja kehityksen edellytys.

Perusopetuslain mukaan ensisijainen vastuu lapsen kasvatuksesta on huoltajilla. Koulun tehtävänä on vastata opetuksesta ja tukea oppilaan kasvua. Yhteistyön sujuvuus edellyttää aktiivisuutta, avoimuutta ja sitoutumista. Kodin ja koulun yhteistyön tulee perustua keskinäiseen luottamukseen ja kunnioitukseen.

Lapsen yksilöllisten tarpeiden näkeminen edellyttää perheiden erilaisten tarpeiden huomioon ottamista. Tiivis yhteydenpito kodin ja koulun välillä helpottaa riittävän aikaisen tuen löytämistä mahdollisten huolien ilmaantuessa. Perheen tukena on oppilashuollon moniammatillinen verkosto.

Kodin ja koulun yhteistyötä tehdään monin tavoin. Vanhempainillat, juhlat, avoimien ovien päivät ja yhteiset retket ovat kodin ja koulun yhteistyötapoja. Lapsen omalla luokalla yhteistyömuotoja ovat vanhempien kokoukset ja keskustelutilaisuudet, vanhempainvartit, luokkatoimikunta sekä luokan omat juhlat ja retket.

Wilma yhteydenpidon välineenä

Wilma on Rauman kaupungin kasvatus- ja opetustoimen käyttämän oppilashallinto-ohjelman nettiliittymä. Sen kautta huoltajat voivat mm. viestiä opettajan kanssa ja seurata lapsensa koulumenestystä.