Kaupunki ja hallinto

Kaupunkikehitys

Kaupunkikehitys toimii konsernihallinnossa, toimialan palvelualuetta vastaavasti, kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan alaisuudessa. Toiminta-ajatuksena on kaupunkitasoisesti edistää ja koordinoida elinvoimaa kehittäviä kaupunkikehityksen
tehtäväkenttään kuuluvia asioita.

Kaupunkikehityksessä toimii kolme tiimiä: elinkeino-, työllisyys- ja matkailupalvelut.

Kaupunkikehityksen tehtäviin kuuluvat:

  • elinvoiman edistäminen
  • kaupunki- ja aluekehittäminen
  • elinkeinoelämäpalvelut
  • kestävän kehityksen edistäminen
  • kotoutuminen ja maahanmuutto
  • työllisyyspalvelut
  • matkailupalvelut

Ajankohtaiset projektit ja hankkeet:

Kaupunkikehitystä johtaa Satu Saarinen.