Kasvatus ja koulutus

Mitä on esiopetus?

Esiopetus on perusopetuslain mukaista toimintaa ja lapsi menee esiopetukseen noin vuosi ennen koulun alkua. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän vuotta.
Esiopetus on ilmaista ja lapsi saa esiopetuksessa lounaan.
Esiopetus kestää 4 tuntia päivässä., esiopetusaika yleisemmin klo 9-13.
Esiopetusta järjestetään koulujen yhteydessä olevissa esiopetusryhmissä ja päiväkodeissa.
Kaupungin esiopetuksen lisäksi esiopetusta antavat myös Rauman Freinetkoulu ja Rauman pikkunorssi.

Esiopetuksessa lapsi oppii liikkumalla, leikkimällä ja kokeilemalla.
Lapselle tehdään esiopetuksessa henkilökohtainen oppimissuunnitelma.
Esiopetus on lain mukaan velvoittavaa ja huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet täyttävään toimintaan (Perusopetuslaki 26 a§).
Esiopetuksen laajuus on vähintään 700 tuntia vuodessa.

 

Wilma-tunnuksen tekemiseen ja ilmoittautumiseen liittyvä ohje on ilmoittautumiskirjeen mukana sekä luettavissa linkistä: Ohje Wilma huoltajatunnuksen tekemiseen ja lapsen ilmoittamiseen esiopetukseen 

Ilmoittautumisten jälkeen Rauman kaupunki osoittaa lapselle esiopetuspaikan. Useimmissa tapauksissa se on lähinnä lapsen kotia sijaitseva esiopetuspaikka, mutta ei kuitenkaan aina, esim. jos ilmoittautuneita on enemmän kuin esiopetuspaikkoja. Tärkeää on merkitä ilmoittautumisessa myös toissijainen vaihtoehto ja lisätiedoissa on ilmoitettava mahdollinen erityissyy, jolla on vaikutusta esiopetuspaikan osoittamiseen.
Yksityiset esiopetuksen järjestäjät tekevät itse omien esioppilaidensa valinnat, mutta päätös esiopetuspaikasta tulee kaupungilta.

Esiopetuksen ottamisen perusteet tärkeysjärjestyksessä silloin, kun hakijoita on enemmän kuin esiopetuspaikkoja:

-lapsikohtaiset terveydelliset erityissyyt, joista vaaditaan asiantuntijalausunto. Terveydelliset erityissyyt tulee merkitä ehdottomasti ilmoittautumisen lisätietoihin.
-matka esiopetuspaikkaan on mahdollisimman lyhyt
-lapsen ja perheen muu erityinen olosuhde, joka on esiopetuksen ilmoittautumisen yhteydessä saatettu esiopetuksen järjestäjän tietoon ilmoittautumisen lisätiedoissa.

Lapsen esiopetuspaikaksi voidaan osoittaa muu kuin lähinnä kotia oleva esiopetuspaikka, jos:

-lapsi tarvitsee vuorohoitoa
-lapsen terveydentila tai muu erityinen syy sitä edellyttää ja huoltaja on saattanut asian esiopetuksen järjestäjän tietoon ilmoittautumisen lisätiedoissa.
-lapsi on pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä

Ilmoittautumisajan jälkeen voi ilmoittautua vain elomakkeella ja voimme ottaa esiopetuspaikkatoiveen huomioon vain, jos kyseisessä esiopetuspaikassa on tilaa.

Esiopetuksessa käytetään Wilma järjestelmää

Esiopetuksessa käytetään Wilma-järjestelmää, johon tulevat kaikki lapsen tiedot. Avainkoodilla luotu huoltajatunnus on edelleen käytössä
myös kaupungin peruskoulussa. Wilmassa voi esimerkiksi viestiä opettajan kanssa. Esiopetusryhmän opettaja tiedottaa huoltajia Wilman kautta ja lapsen henkilökohtainen oppimissuunnitelma ja muut pedagogiset asiakirjat ovat huoltajien luettavina Wilmassa.
Perheet saavat toiselle huoltajalle  avainkoodin Wilmaan esiopetuspäätöksen mukana.
Rauman kaupungin Wilma-tunnukset ovat käytössä yksityisissä esiopetuspaikoissa vain ilmoittautumisen ajan.

Päätökset esiopetuspaikoista

Esiopetuspaikat on myönnetään sivistysvaliokunnan hyväksymien esiopetuspaikan osoittamisen perusteiden mukaisesti. Ensisijainen esiopetuspaikka on lapsen osoitteen mukaan määräytyvä lähin esiopetuspaikka. Esiopetuspaikka voi olla muu kuin edellä mainittu, jos lapsella on terveydellinen erityissyy tai vuorohoidon tarve. Erityissyy tulee ehdottomasti olla mainittu ilmoittautumisen yhteydessä.

Esiopetusvuosi  2023-2024

  • Syyslukukausi alkaa torstaina 10.8.2023
  • Syysloma on 23.-27.10.2023 (viikko 43)
  • Syyslukukausi päättyy perjantaina 22.12.2023
  • Kevätlukukausi alkaa maanantaina 8.1.2024
  • Urheiluloma on 19.-23.2.2024 (viikko 8)
  • Esiopetus päättyy perjantaina 31.5.2024

 

 

Esiopetuksen lisäksi tarvittava varhaiskasvatus

Jos lapsesi tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta, sinun täytyy hakea varhaiskasvatuspaikkaa erikseen. Lapsi ei siirry päivän aikana paikasta toiseen vaan varhaiskasvatus on samassa paikassa kuin lapsen esiopetus.
Esiopetusaika on ilmainen, mutta varhaiskasvatusaika maksaa.

Kun teet sopimuksen asiakasmaksusta, lomakkeessa kysytään, montako tuntia lapsesi tarvitsee varhaiskasvatusta. Laske tunteihin varhaiskasvatus aika ilman esiopetusta
Esiopetus kestää 4 tuntia päivässä. Yleensä esiopetusaika on kello 9-13.

Vanhemmat ilmoittavat varhaiskasvatus ajat sähköisesti eAsioinnissa.
Voit ilmoittaa lapsen päivän pituuden yhdessä osassa, esimerkiksi kello 8‒15. Ohjelma vähentää ajasta esiopetuksen ajan, joka on 4 tuntia. Maksat siis vain varhaiskasvatus ajasta, joka on esimerkkitapauksessa on 3 tuntia. Esiopetuksen lisäksi tarvittavan varhaiskasvatuksen maksu on 60% kokopäiväisestä maksusta. Tällöin lapsi voi kuukaudessa olla varhaiskasvatuksessa enintään 92 tuntia.

Lisätietoja sivulta varhaiskasvatukseen hakeminen.

 

Jos perheesi on muuttanut Raumalle äskettäin

ota yhteyttä

Soita 040 172 9455 tai lähetä sähköpostia varhaiskasvatus@rauma.fi