Esiopetus

koulu, kasvatus- ja opetustoimi

 

Esiopetukseen ilmoittautuminen  5.-18.2.2018

Lapset osallistuvat vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista esiopetukseen.

13.8.2018 esiopetuksen aloittavat vuonna 2012 syntyneet lapset.  Esiopetukseen ilmoittaudutaan ensisijaisesti Wilma-liittymän kautta . Vuonna 2012 syntyneiden lasten huoltajille , joilla on väestötietojen mukainen kotipaikka Raumalla , lähetetään  postitse  kirje, jossa tiedotetaan ilmoittautumisesta .

Väestörekisteritiedot saapuneet ja tiedotekirjeet on tiistaina 30.1.2018 toimitettu postin kuljetettaviksi .

Ilmoittautua voi myös paperilomakkeella  , jonka voi tulostaa tämän sivun oikeasta sivupalkista tai noutaa palvelupiste Pyyrmanista, os. Valtakatu 2. Lomakkeen palautus Pyyrmaniin.

Wilma esiopetuksessa

Huoltajat saavat Wilma-tunnukset käyttöönsä esiopetukseen  (yksityisiä päiväkoteja ja Rauman Freinetkoulua lukuun ottamatta). Tunnukset ovat käytössä esiopetuksen lisäksi koko peruskoulun ajan.

Esiopetuksen lisäksi tarvittava päivähoito

Esiopetuksen lisäksi tarvittavaa päivähoitoa tulee hakea erikseen. Päivähoito järjestetään samassa paikassa kuin lapsen esiopetuskin. Päivähoitopaikan myöntämisen edellytyksenä on, että lapsen päivähoitotarve johtuu vanhempien työssäkäynnistä, kokopäiväisestä opiskelusta tai se on tarpeen lapsen tuen, kehityksen tai perheen olosuhteiden takia.  Päivähoidosta peritään asiakasmaksu.

Asiakasmaksusopimuksella varattaviin tunteihin lasketaan lapsen hoitoaika ilman esiopetusaikaa . Hoitoajat voi ilmoittaa  kuitenkin eAsioinnissa yhdessä osassa, jos lapsella on hoitoa aamulla ennen esiopetuksen alkamista ja iltapäivällä esiopetuksen jälkeen ( esim. 8-16 , jolloin päivähoito-ohjelma vähentää neljä tuntia esiopetusaikaa hoitoajasta )    Lisätietoja sivulta päivähoitoon hakeminen.

Esiopetuksen järjestäminen

Esiopetusta järjestetään kaupungin päiväkodeissa ja koulujen yhteydessä olevissa esiopetusryhmissä. Myös yksityiset päiväkodit ja Rauman Freinetkoulu antavat esiopetusta. Esiopetus on maksutonta. Esiopetukseen osallistuminen on velvoittavaa. Perusopetuslain mukaan lapsen on osallistuttava ennen oppivelvollisuuden alkamista vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Metsäeskarin kota
Metsäeskarin kota