Esiopetus

koulu, kasvatus- ja opetustoimi

Esiopetus  2019-2020

Syksyllä 2019 esiopetuksessa aloittavat v. 2013 syntyneet lapset .
Esiopetus alkaa 12.8.2019 ja päättyy 29.5.2020.

Esiopetus

Esiopetus on lakisääteistä lapsen oppimista, osallisuutta, kehitystä ja kasvua tukevaa toimintaa, jonka tarkoituksena on tukea lapsen kasvua ja kehitystä sekä tarjota myönteisiä oppimiskokemuksia ja monipuolista toimintaa yhdessä muiden saman ikäisten lasten kanssa. Lapset osallistuvat vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista esiopetukseen. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän vuotta. Esiopetus on velvoittavaa ja huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet täyttävään toimintaan (Perusopetuslaki 26 a§).

Esiopetus on maksutonta ja sen laajuus on vähintään 700 tuntia vuodessa. Esiopetusta annetaan neljä tuntia päivässä. Esiopetuksen lukuvuosi noudattelee pääosin koulun työ- ja loma-aikoja

 

 

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Kesken toimintavuoden ilmoittautuminen tapahtuu  paperilomakkeella, jonka voi tulostaa tämän sivun oikeasta sivupalkista tai noutaa palvelupiste Pyyrmanista, os. Valtakatu 2. Lomakkeen palautus Pyyrmaniin. Varhaiskasvatuksen palveluohjaaja paikalla Palvelupisteeessä ti-to klo 9-11.

Wilma esiopetuksessa

Huoltajat saavat Wilma-tunnukset käyttöönsä esiopetukseen  ( ei käytössä Englanninkielisessä Lastentarhassa eikä  Rauman Freinetkoulussa ). Tunnukset ovat käytössä esiopetuksen lisäksi koko peruskoulun ajan.

Esiopetuksen lisäksi tarvittava varhaiskasvatus

Esiopetuksen lisäksi tarvittavaa varhaiskasvatusta tulee hakea erikseen. Varhaiskasvatus järjestetään samassa paikassa kuin lapsen esiopetuskin. Varhaiskasvatusosuudesta  peritään asiakasmaksu.

Asiakasmaksusopimuksella varattaviin tunteihin lasketaan lapsen varhaiskasvatusta tarvitsema  aika  ilman esiopetusaikaa .Ajat voi ilmoittaa  kuitenkin eAsioinnissa yhdessä osassa, jos lapsella on varhaiskasvatusaikaa aamulla ennen esiopetuksen alkamista ja iltapäivällä esiopetuksen jälkeen ( esim. 8-16 , jolloin päivähoito-ohjelma vähentää neljä tuntia esiopetusaikaa varhaiskasvatusajasta )    Lisätietoja sivulta varhaiskasvatukseen hakeminen.

Esiopetuksen järjestäminen

Esiopetusta järjestetään kaupungin päiväkodeissa ja koulujen yhteydessä olevissa esiopetusryhmissä. Myös yksityinen Englanninkielinen lastentarha ja Rauman Freinetkoulu antavat esiopetusta. Esiopetus on maksutonta. Esiopetukseen osallistuminen on velvoittavaa. Perusopetuslain mukaan lapsen on osallistuttava ennen oppivelvollisuuden alkamista vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Metsäeskarin kota
Metsäeskarin kota