Esiopetus

koulu, kasvatus- ja opetustoimi

 

Lapset osallistuvat vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista esiopetukseen. Syksyllä 2017 esiopetuksen aloittavat vuonna 2011 syntyneet lapset. Esiopetukseen ilmoittautuminen on 6.-19.2.2017. Vuonna 2011 syntyneiden lasten huoltajille postitetaan ilmoittautumista koskevat ohjeet ja Wilma-tunnukset tammikuun aikana. Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi päivähoitoa, tulee päivähoitopaikkaa hakea päivähoitohakemuksella. Päivähoitopaikan myöntämisen edellytyksenä on, että lapsen päivähoitotarve johtuu vanhempien työssäkäynnistä tai kokopäiväisestä opiskelusta. Päivähoitopaikka voidaan myös myöntää, jos se on tarpeen lapsen tuen, kehityksen tai perheen olosuhteiden takia.

Esiopetukseen ilmoittautuminen kuluvan toimikauden aikana

Parhaillaan esiopetuksessa on vuonna 2010-syntyneiden ikäluokka. Vapaita esiopetuspaikkoja voi tiedustella varhaiskasvatuksen palveluohjauksesta, puh. 040 172 9455 tai paivahoito@rauma.fi. Yksityisten päiväkotien sekä Freinetkoulun esiopetuksen vapaita paikkoja tiedustellaan suoraan kyseisestä esiopetuspaikasta.Kesken toimintakauden esiopetukseen ilmoittaudutaan täyttämällä paperinen hakulomake. Lomakkeesta voi tulostaa tällä sivulla olevasta linkistä tai  sen voi saada kasvatus- ja opetusvirastosta, Lyseokatu 2.

Wilma esiopetuksessa

Huoltajat saavat Wilma-tunnukset käyttöönsä (yksityisiä päiväkoteja ja Rauman Freinetkoulua lukuun ottamatta). Tunnukset ovat käytössä esiopetuksen jälkeen koko peruskoulun ajan.

Esiopetuksen järjestäminen

Esiopetusta järjestetään kaupungin päiväkodeissa ja koulujen yhteydessä olevissa esiopetusryhmissä. Myös yksityiset päiväkodit ja Rauman Freinetkoulu antavat esiopetusta. Esiopetus on maksutonta. Esiopetukseen osallistuminen on velvoittavaa. Perusopetuslain mukaan lapsen on osallistuttava ennen oppivelvollisuuden alkamista vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetuksen lisäksi tarvittava päivähoito järjestetään lapsen esiopetuspaikassa. Päivähoidosta peritään asiakasmaksu.

Metsäeskarin kota
Metsäeskarin kota