Esiopetus

koulu, kasvatus- ja opetustoimi

Esiopetus syksyllä 2019

Syksyllä 2019 esiopetuksessa aloittavat v. 2013 syntyneet lapset . Esiopetusilmoittautuminen on ajalla 18.2.-3.3.2019 Wilman kautta. Perheet saavat ilmoittautumisohjeet ja Wilman avainkoodin ilmoittautumista varten postitse kotiin viikolla 7 . Sivistysvaliokunta vahvistaa kokouksessaan 30.1.2019 syksyn esiopetuspaikat .

Esiopetus

Esiopetus on lakisääteistä lapsen oppimista, osallisuutta, kehitystä ja kasvua tukevaa toimintaa, jonka tarkoituksena on tukea lapsen kasvua ja kehitystä sekä tarjota myönteisiä oppimiskokemuksia ja monipuolista toimintaa yhdessä muiden saman ikäisten lasten kanssa. Lapset osallistuvat vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista esiopetukseen. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän vuotta. Esiopetus on velvoittavaa ja huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet täyttävään toimintaan (Perusopetuslaki 26 a§).

Esiopetus on maksutonta ja sen laajuus on vähintään 700 tuntia vuodessa. Esiopetusta annetaan neljä tuntia päivässä. Esiopetuksen lukuvuosi noudattelee pääosin koulun työ- ja loma-aikoja

Raumalla vuonna 2012 syntyneet lapset aloittivat esiopetuksen 13.8.2018. Esiopetuksen lukuvuosi päättyy 31.5.2019.

 

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Kesken toimintavuoden ilmoittautuminen tapahtuu  paperilomakkeella, jonka voi tulostaa tämän sivun oikeasta sivupalkista tai noutaa palvelupiste Pyyrmanista, os. Valtakatu 2. Lomakkeen palautus Pyyrmaniin. Varhaiskasvatuksen palveluohjaaja paikalla Palvelupisteeessä ti-to klo 9-11.

Wilma esiopetuksessa

Huoltajat saavat Wilma-tunnukset käyttöönsä esiopetukseen  (yksityisiä päiväkoteja ja Rauman Freinetkoulua lukuun ottamatta). Tunnukset ovat käytössä esiopetuksen lisäksi koko peruskoulun ajan.

Esiopetuksen lisäksi tarvittava päivähoito

Esiopetuksen lisäksi tarvittavaa päivähoitoa tulee hakea erikseen. Päivähoito järjestetään samassa paikassa kuin lapsen esiopetuskin. Päivähoitopaikan myöntämisen edellytyksenä on, että lapsen päivähoitotarve johtuu vanhempien työssäkäynnistä, kokopäiväisestä opiskelusta tai se on tarpeen lapsen tuen, kehityksen tai perheen olosuhteiden takia.  Päivähoidosta peritään asiakasmaksu.

Asiakasmaksusopimuksella varattaviin tunteihin lasketaan lapsen hoitoaika ilman esiopetusaikaa . Hoitoajat voi ilmoittaa  kuitenkin eAsioinnissa yhdessä osassa, jos lapsella on hoitoa aamulla ennen esiopetuksen alkamista ja iltapäivällä esiopetuksen jälkeen ( esim. 8-16 , jolloin päivähoito-ohjelma vähentää neljä tuntia esiopetusaikaa hoitoajasta )    Lisätietoja sivulta päivähoitoon hakeminen.

Esiopetuksen järjestäminen

Esiopetusta järjestetään kaupungin päiväkodeissa ja koulujen yhteydessä olevissa esiopetusryhmissä. Myös yksityiset päiväkodit ja Rauman Freinetkoulu antavat esiopetusta. Esiopetus on maksutonta. Esiopetukseen osallistuminen on velvoittavaa. Perusopetuslain mukaan lapsen on osallistuttava ennen oppivelvollisuuden alkamista vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Metsäeskarin kota
Metsäeskarin kota