Esiopetus

Lasten tekemiä kuvistehtäviä luokan seinällä.

Esiopetus  2020-2021

Syksyllä 2020 esiopetuksessa aloittavat 2014 syntyneet lapset.
Esiopetus alkaa 17.8.2020 ja päättyy 31.5.2021.

Esiopetuksen loma-ajat 2020-2021

Syysloma on 21.-23.10.2020 (vko 43, keskiviikosta perjantaihin)
Syyslukukausi päättyy tiistaina 22.12.2020
Kevätlukukausi alkaa torstaina 7.1.2021
Urheiluloma on 22.-26.2.2021 (vko 8)

Esiopetus on lakisääteistä lapsen oppimista, osallisuutta, kehitystä ja kasvua tukevaa toimintaa, jonka tarkoituksena on tukea lapsen kasvua ja kehitystä sekä tarjota myönteisiä oppimiskokemuksia ja monipuolista toimintaa yhdessä muiden saman ikäisten lasten kanssa. Lapset osallistuvat vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista esiopetukseen. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän vuotta. Esiopetus on velvoittavaa ja huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet täyttävään toimintaan (Perusopetuslaki 26 a§).

Esiopetus on maksutonta ja sen laajuus on vähintään 700 tuntia vuodessa. Esiopetusta annetaan neljä tuntia päivässä. Lukuvuosi noudattaa pääosin koulun työ- ja loma-aikoja

Päätökset esiopetuspaikoista

Esiopetuspaikat on myönnetty sivistysvaliokunnan 26.11.2019 hyväksymien esiopetuspaikan osoittamisen perusteiden mukaisesti. Ensisijainen esiopetuspaikka on lapsen osoitteen mukaan määräytyvä lähin esiopetuspaikka. Esiopetuspaikka voi olla muu kuin edellä mainittu, jos lapsella on terveydellinen erityissyy tai vuorohoidon tarve.

Esiopetukseen ilmoittautumisessa kesken toimintavuoden voi ottaa yhteyttä kaupungin varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen, puh. 040 172 9455 tai varhaiskasvatus@rauma.fi.

Wilma esiopetuksessa

Huoltajat saavat Wilma-tunnukset käyttöönsä esiopetukseen ja tunnukset ovat käytössä koko peruskoulun ajan.

Ohje Wilmatunnuksen tekemiseen

Wilma-tunnukset eivät ole käytössä Englanninkielisessä lastentarhassa eivätkä Rauman Freinetkoulussa ilmoittautumisen jälkeen.

Esiopetuksen lisäksi tarvittava varhaiskasvatus

Esiopetuksen lisäksi tarvittavaa varhaiskasvatusta tulee hakea erikseen. Varhaiskasvatus järjestetään samassa paikassa kuin lapsen esiopetuskin. Varhaiskasvatuksen osuudesta peritään asiakasmaksu.

Asiakasmaksusopimuksella varattaviin tunteihin lasketaan lapsen varhaiskasvatusta tarvitsema aika ilman esiopetusaikaa. Ajat voi ilmoittaa eAsioinnissa yhdessä osassa, jos lapsella on varhaiskasvatusaikaa aamulla ennen esiopetuksen alkamista ja iltapäivällä esiopetuksen jälkeen, esimerkiksi klo 8-16, jolloin päivähoito-ohjelma vähentää neljä tuntia esiopetusaikaa varhaiskasvatusajasta. Lisätietoja löytyy sivulta varhaiskasvatukseen hakeminen.

Esiopetuksen järjestäminen

Esiopetusta järjestetään kaupungin päiväkodeissa ja koulujen yhteydessä olevissa esiopetusryhmissä. Myös yksityiset Englanninkielinen lastentarha ja Rauman Freinetkoulu antavat esiopetusta. Esiopetus on maksutonta. Esiopetukseen osallistuminen on velvoittavaa. Perusopetuslain mukaan lapsen on osallistuttava ennen oppivelvollisuuden alkamista vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Uudet esioppilaat syksyllä 2020

Vapaita esiopetuspaikkoja voi tiedustella varhaiskasvatuksen palveluohjauksesta varhaiskasvatus@rauma.fi tai puhelimitse 040 172 9455.