Kaupunki ja hallinto

Rauman kaupunki toteuttaa vuonna 2022 toisen kerran osallistuvaa budjetointia ja ottaa kuntalaiset mukaan miettimään, mitkä ovat sellaisia tärkeitä kohteita, joille talousarviovaroja pitäisi kohdentaa. Osallistuvasta budjettimenettelystä rakennetaan saatujen palautteiden avulla Raumalle sopiva toimintamalli.

Toimintamallin rakentamisessa ovat myös tänä vuonna tiiviisti mukana Rauman nuorisovaltuusto, ikäihmisten neuvosto ja vammaisneuvosto. Rahaa toteutuksiin on käytettävissä yhteensä 30 000 euroa.

Vuoden 2022 äänestyksessä olleet ehdotukset ja äänimäärät

  • Räystäspääskyhotellien rakentaminen, 43 ääntä
  • Ohjattua kuntosalitoimintaa ikäihmisille Raumalla ja Lapin kaupunginosassa, 46 ääntä
  • Ulkoilmaelokuva nuorille, 114 ääntä, etenee toteutukseen
  • Liikennepuiston elävöittäminen Vanhan Rauman rakennusten pienoismalleilla, 106 ääntä
  • Ulkokuntoilulaitteiden lisääminen Kaakkuripuiston leikkikentän yhteyteen, 162 ääntä, etenee toteutukseen
  • Aikuisten kehitysvammaisten Rauma 580 -teemajuhlat Ooperissa, 208 ääntä, etenee toteutukseen
  • Katoksen, pöytien ja penkkien lisääminen Kaunisjärven puistoon, 79 ääntä
  • Puistojen ja kävelyteiden varsilla sijaitsevien sähkökaappien ehostaminen valokuvasuurennoksilla, 63 ääntä
  • Maltti ja Valtti -show sekä lasten temppurata Lapin liikuntahallilla, 267 ääntä, etenee toteutukseen
  • Rauman poikasoittokunnan Queen-konsertin uusintaesitys Rauma-salissa Rauma 580 -juhlavuoden kunniaksi, 34 ääntä

Hyväksytyistä 1122 äänestä 1053 annettiin sähköisesti ja 69 paperilomakkeilla Rauman kirjastoissa.

Äänestysvaihe 6.–20.5.

Äänestysvaiheessa kuntalaiset ja muut Rauman asioista kiinnostuneet saivat äänestää 10 vaihtoehdosta mieleistään. Äänestys toteutettiin sähköisellä lomakkeella. Äänestäminen oli mahdollista myös paperilomakkeella kaikissa Rauman kirjastoissa. Äänestysoikeutta ei rajattu, vaan kaikki halukkaat saivat osallistua.

Arviointivaihe 20.4.–3.5.

Arviointivaiheessa vaikuttajaryhmät eli nuorisovaltuusto, ikäihmisten neuvosto ja vammaisneuvosto olivat mukana valitsemassa toteutuskelpoiset ideat äänestykseen. Toteutuskelpoisuuden arvioinnissa ovat tukena ne kaupunkiorganisaation asiantuntijat, joiden osaamista arvioinnissa tarvitaan. Valintavaiheessa arvioitiin myös kustannusvaikutukset. Ideoita voidaan tarvittaessa yhdistellä.

Yhden vaikuttajaryhmän ehdotusten yhteenlaskettu kustannusvaikutus saa olla enintään 10 000 euroa ja kolmen vaikuttajaryhmän äänestykseen valitsemien ehdotusten yhteenlaskettu kustannusvaikutus enintään 30 000 euroa.

Ideointivaihe 30.3.–18.4.

Ideointivaiheessa kuntalaiset ja muut kiinnostuneet saivat ideoida toteutuksia. Ideoita kerättiin kaupungin nettisivuille sijoitetulla sähköisellä lomakkeella. Lisäksi ideointiin sai osallistua myös paperisella lomakkeella, joka oli täytettävissä kaikissa Rauman kirjastoissa. Ideoita saivat esittää kaikki halukkaat.

Tavoitteena oli löytää mahdollisimman paljon ideoita ja ehdotuksia, jotka tekisivät Raumasta entistä paremman kaupungin. Ideoita saivat  jättää kaikenikäiset raumalaiset tai Rauman asioista kiinnostuneet. Ehdotuksia saatiin yhteensä 58.