Kaupunki ja hallinto

Rauman kaupunki toteuttaa vuonna 2023 kolmatta kertaa osallistuvaa budjetointia. Kuntalaiset saavat helmikuussa ideoida, mitkä ovat sellaisia tärkeitä kohteita tai asioita, joihin talousarviovaroja pitäisi kohdentaa.

Ideointivaihe 1.–27.2.

Ideointivaiheessa kuntalaiset ja muut Rauman asioista kiinnostuneet voivat ideoida toteutuksia. Ideoita kerätään sähköisellä lomakkeella kaupungin nettisivuilla. Osallistuvaa budjetointia ei ole rajattu vain kunnan asukkaille.​

Tavoitteena on löytää mahdollisimman paljon ehdotuksia sellaisista ideoista, jotka tekisivät Raumasta entistä paremman kaupungin meille kaikille. Ideoida voi yksin, ryhmässä, seurassa tai yhdistyksessä. Ideointivaiheeseen voivat osallistua kaikenikäiset raumalaiset ja Rauman asioista kiinnostuneet.

Arviointivaihe 28.2.–30.3.

Arviointivaiheessa arviointiryhmä kutsuu ehdotusten tekijät ideoiden kehittämistyöpajaan. Arviointiryhmä valitsee sen jälkeen toteutuskelpoiset ideat äänestykseen.

Toteutuskelpoisuuden arviointiin osallistuvat myös nuorisovaltuuston, ikäihmisten neuvoston ja vammaisneuvoston edustajat sekä kaupunkiorganisaation asiantuntijat, joiden osaamista arvioinnissa tarvitaan.

​Myös idean kustannusvaikutukset arvioidaan. Ideoita voidaan tarvittaessa yhdistellä. Yhden toteutettavan ehdotuksen yhteenlaskettu kustannus saa olla enintään 10 000 euroa.

Äänestysvaihe 31.3.–12.4.

Äänestysvaiheessa kuntalaiset ja muut Rauman asioista kiinnostuneet voivat äänestää suosikkiaan erilaisista ehdotuksista ja vaihtoehdoista. Äänestys tapahtuu ensisijaisesti Mnuu huki – Osallistuva budjetointi -sivulle sijoitettavan sähköisen lomakkeen avulla.

Äänestäminen on mahdollista myös paperilomakkeella kaikissa Rauman kirjastoissa ja palvelupiste Pyyrmanissa. Äänensä saa antaa yhdelle ehdotukselle. Äänestykseen voivat osallistua kaikenikäiset raumalaiset ja Rauman asioista kiinnostuneet.