Kaupunki ja hallinto

Ruoka- ja puhtauspalvelut

Rauman kaupungin ruoka- ja puhtauspalvelut palvelut tuottaa puhtaus- ja ateriapalveluita varhaiskasvatuksen ja koulujen lapsille ja nuorille, sairaaloiden ja terveyskeskuksen potilaille, sosiaali- ja vanhuspalveluiden asukkaille, henkilöstöruokailijoille ja sairaalaan kahvion asiakkaille.

Ruokapalvelun tehtävänä on tuottaa ateriapalveluja kaupungin sisäisille asiakkaille asiakaslähtöisesti, laadukkaasti ja ravitsemussuositusten mukaisesti sekä edistää terveellistä ruokakulttuuria eri ikäryhmissä.

Puhtauspalvelut tuottaa siivous- ja asiantuntijapalveluja kaupungin eri toimialojen tarpeisiin oman palveluhenkilöstön sekä yksityisiltä toimijoilta ostettavan palvelun kautta.

Toiminta perustuu ammattitaitoiseen työvoimaan, jatkuvaan kehittämiseen ja aktiiviseen yhteistyöhön asiakkaiden kanssa. Tavoitteena on turvata tilojen käyttäjille viihtyisät, terveelliset ja turvalliset toimitilat.

Puhtauspalvelun tehtävissä toimii päivittäin 120 alan ammattilaista sekä kolme yksityistä palveluntuottajaa.

Palvelu tuotetaan päivittäin 120 toimipisteeseen. Siivottava pinta-ala on yhteensä noin 200 000 m2, koostuen varhaiskasvatus- ja koulukiinteistöistä, sairaaloiden ja terveyskeskusten, sosiaali- ja vanhuspalveluiden sekä liikuntatilojen ja virastojen toimitiloista.

Ruokapalvelun tehtävissä työskentelee päivittäin 130 alan ammattilaista. Ruokapalvelussa on kaksi tuotantokeittiötä ja 35 palvelukeittiötä sekä kaupungintalon henkilöstöravintola. Nanun tuotantokeittiössä valmistetaan varhaiskasvatuksen ja koulujen ateriat. Steniuksen tuotantokeittiössä valmistetaan sairaaloiden ja palvelutalojen ateriat.

Tavoitteenamme on että ruokalistat ovat saavutettavia 1.1.2022.