Asuminen ja ympäristö

Pysäköinti on Raumalla aina maksutonta

Raumalla Pysäköinninvalvonta huolehtii pysäköintiä ja pysäyttämistä koskevien säännösten noudattamisen valvonnasta poliisin ohella, vastaa virhemaksujen suoritusten seurannasta ja myöntää Vanhan Rauman pysäköintikieltoalueen A- (asukas-) ja Y- (yritys-) pysäköintitunnukset sekä H-(huoltoajo) tunnukset.

Rauman keskustan alueella pysäköintipaikkoja on katujen varsilla ja yleisillä pysäköintialueilla ja suurimpien liikerakennusten yksityisillä pysäköintialueilla. Kunnallistekniikan suunnittelu ja Katutoimi vastaavat kadunvarsien pysäköintipaikoista ja yleisistä pysäköintialueista sekä niihin liittyvien laitteiden (kuten liikennemerkit) kunnossapidosta. Pysäköinninvalvonta valvoo pysäköintiä koskevien säännösten noudattamista.

Raumalla pysäköinti on maksutonta, mutta suurimmassa osassa pysäköintipaikkoja on rajoitettu sallittua pysäköintiaikaa. Paikalla, jossa pysäköinnin enimmäisaikaa on rajoitettu, pysäköijän on ilmoitettava pysäköintinsä alkamisaika selkeästi havaittavalla tavalla.

Pysäköinti Vanhassa Raumassa

Vanha Rauma on pysäköintikieltoaluetta. Alue on rajattu pysäköintikieltoalue alkaa -merkein.

Pysäköintikieltoalue alkaa -liikennemerkki.

Alueen päättymistä osoittava pysäköintikieltoalue päättyy -merkki löytyy alueelta poistuttaessa.

Pysäköintikieltoalue päättyy -liikennemerkki.

 

Pysäköintikieltoalueella pysäköinti on sallittu ainoastaan liikennemerkeillä osoitetuilla paikoilla. Kyseisillä paikoilla tulee pysäköinnin alkamisaika ilmoittaa selkeästi havaittavalla tavalla. Alueella Rauman joki – Kuninkaankatu on alueen asukkaille ja yrittäjille varattu pysäköintipaikkoja, joilla pysäköinti on sallittu ainoastaan asukas (A)- tai yritys (Y) -pysäköintitunnuksella. Tunnukset ovat maksullisia. Tunnuksia myöntää Pysäköinninvalvonta.

Huoltopysäköintitunnus

Raumalla toimiva yritys, julkisyhteisö (myös Rauman kaupunki) tai elinkeinonharjoittaja voi lunastaa ajoneuvoon H-tunnuksen, jolla varustettuna ajoneuvo voidaan pysäköidä työtehtävän niin vaatiessa Rauman kaupungin ylläpitämälle aikarajoitetulle pysäköintipaikalle aikarajoituksesta välittämättä. Tunnus on maksullinen. Tunnuksia myöntää Pysäköinninvalvonta.

Pysäköinninvalvonta ja pysäköintivirhemaksu

Pysäköinnintarkastajien tehtävänä on valvoa pysäköintiä, joutokäyntiä ja pysäköintikiekon käyttöä koskevien säännösten noudattamista. Raumalla pysäköintivirhemaksu on 50 euroa. Jos kuljettaja katsoo pysäköintivirhemaksun aiheettomaksi, hänellä on mahdollisuus tehdä oikaisuvaatimus pysäköintivirhemaksun kääntöpuolella olevien ohjeiden mukaisesti maksuajan aikana.

Helgapark – pysäköintivirhemaksun tiedot ja oikaisuvaatimuksen tekeminen.