Kasvatus ja koulutus

Koululaisten Iltapäivätoiminta tarjoaa 1.- ja 2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen piirissä oleville lapsille mahdollisuuden viettää koulupäivän jälkeen monipuolista ja turvallista iltapäivää ohjatun toiminnan piirissä yhdessä toisten lasten kanssa.

Iltapäivätoimintaan voivat osallistua 1.- ja 2.-luokkalaiset sekä 3.–9. vuosiluokan erityisoppilaat. Iltapäivätoimintaa järjestetään arkikoulupäivinä klo 11–17. Järjestäjätahoina ovat Rauman kaupungin lisäksi Rauman normaalikoulu ja Rauman Avokas ry.

Toiminta on monipuolista ohjattua ja valvottua vapaa-ajan viettoa ohjaajien seurassa. Siihen sisältyy myös välipala.

Toimipaikat ovat joko kouluissa tai niiden välittömässä läheisyydessä sekä yksityisten palveluntuottajien tai sairaanhoitopiirin toimitiloissa. Lapset, joille on myönnetty koulukuljetusetu, voivat käyttää etuuden siirtyessään oman koulun iltapäivätoimintaan tai väestörekisteritiedoissa olevan osoitteen lähinnä olevaan iltapäivätoimintaan. Huoltajien vastuulle jää huolehtia lapsen kuljettaminen iltapäivätoiminnasta kotiin.

Ilmoittautuminen

1.-luokkalaiset ilmoittautuvat iltapäivätoimintaan perusopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä sähköisesti Wilmassa. Huoltajille lähetetään ilmoittautumista koskeva kirje viikolla 3. Vanhemmat oppilaat ilmoittautuvat myös ilmoittautumisajan aikana Wilman kautta. Vuonna 2024 ilmoittautumisaika on 5.–18.2.

Toimintaan voi hakea koko lukuvuoden ajan hoidontarpeen ilmaantuessa. Hakuajan ulkopuolella toimintaan haetaan erillisellä sähköisellä lomakkeella.

Iltapäivätoiminnasta erotaan aina kirjallisesti. Eroilmoituslomakkeen voi palauttaa joko iltapäivätoimintapaikkaan tai Palvelupiste Pyyrmaniin (Valtakatu 2A). Iltapäivätoiminnan laskutus päättyy eroilmoituksella.

Jos lapsi ei osallistu iltapäivätoimintaan kaikkina arkipäivinä, tulee huoltajien ilmoittaa iltapäiväkerho-ohjaajille lapsen hoitopäivät. Iltapäiväkerholaisen hoidontarvelista tulee toimittaa iltapäivätoimintapaikkaan viimeistään hoidontarveviikkoa edeltävällä viikolla keskiviikkoon mennessä. Listan voi myös liittää ohjaajille tiedoksi sähköpostiin. Hoidontarvelistaa ei tarvitse täyttää, mikäli lapsi on iltapäivätoiminnassa joka päivä.

Toimintamaksut

Toimintamaksut lukuvuonna 2023–2024 on porrastettu kahteen eri maksuluokkaan perheiden käyttötarpeiden mukaan ja niissä huomioidaan sisarusalennukset ja muut sosiaaliset perusteet (yli 10 pv/kk 120 €, 0–10 pv/kk 60 €). Lisäpäivähinta 15 €/pv.

Iltapäivätoimintamaksuun on mahdollista anoa alennusta 50 % sovitusta maksuluokasta. Perusteena käytetään varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain perhekokoa ja tulorajoja (1503/2016) 1.8.2018 alkaen. Maksuvapautus lastensuojelun tukitoimena voidaan myöntää sosiaalityöntekijän kirjallisen lausunnon mukaan määräajaksi. Maksun alennusta tai vapautusta haetaan sähköisellä lomakkeella.

Alennettuun iltapäivätoimintaan oikeuttavat tulorajat 1.8.2020 alkaen ovat voimassa myös lukuvuonna 2023–2024.

Perhekoko   Vähimmäisbruttoraja €/kk
2 2136
3 2756
4 3129
5 3502
6 3874

 

Perheeseen lasketaan yhteistaloudessa asuvat henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa elävät molempien alaikäiset lapset.