Kasvatus ja koulutus

Koululaisten iltapäivätoiminta tarjoaa 1.- ja 2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen piirissä oleville lapsille mahdollisuuden viettää monipuolista ja turvallista iltapäivää koulupäivän jälkeen yhdessä toisten lasten kanssa ohjatun toiminnan piirissä.

Iltapäivätoimintaan voivat osallistua 1.- ja 2.-luokkalaiset sekä 3.-9.-vuosiluokan erityisoppilaat.

Iltapäivätoimintaa on arkikoulupäivinä klo 11.00- 17.00. Järjestäjätahoina ovat Rauman kaupungin lisäksi Rauman normaalikoulu ja Rauman Avokas ry.

Toimipaikat ovat joko kouluissa tai niiden välittömässä läheisyydessä sekä yksityisten palveluntuottajien tai sairaanhoitopiirin toimitiloissa. Lapset, joille on myönnetty ns. koulukuljetusetu, voivat käyttää etuuden siirtyessään oman koulun iltapäivätoimintaan tai väestörekisteritiedoissa olevan osoitteen lähinnä olevaan iltapäivätoimintaan. Huoltajien vastuulle jää huolehtia lapsen kuljettaminen iltapäivätoiminnasta kotiin.

Toiminta on monipuolista ohjattua ja valvottua vapaa-ajan viettoa ohjaajien seurassa. Toimintaan sisältyy myös välipala.

Toimintamaksut lukuvuonna 2022-2023 on porrastettu kahteen eri maksuluokkaan perheiden käyttötarpeiden mukaan ja niissä huomioidaan sisaralennukset ja muut sosiaaliset perusteet (yli 10 pv/kk 117 €, 0-10 pv/kk 59 €). Lisäpäivähinta 15 €/pv.

Toimintamaksut lukuvuonna  2023-2024 on porrastettu kahteen eri maksuluokkaan perheiden käyttötarpeiden mukaan ja niissä huomioidaan sisaralennukset ja muut sosiaaliset perusteet (yli 10 pv/kk 120 €, 0-10 pv/kk 60 €). Lisäpäivähinta 15 €/pv.

Huoltajien tulee ilmoittaa iltapäiväkerho-ohjaajille  lapsen hoitopäivät viimeistään hoidontarveviikkoa edeltävällä viikolla keskiviikkoon mennessä. Iltapäiväkerholaisen hoidontarvelistan voi liittää ohjaajille tiedoksi sähköpostiin tai toimittaa täytetty lomake iltapäiväkerhotoimintaan. Hoidontarvelistaa ei tarvitse täyttää, mikäli lapsi on iltapäivätoiminnassa joka päivä.

Iltapäivätoimintamaksuun on mahdollista anoa alennusta 50 % sovitusta maksuluokasta. Perusteena käytetään varhaiskasvatuksen  asiakasmaksuista annetun lain perhekokoa ja tulorajoja (1503/2016) 1.8.2018 alkaen. Maksuvapautus lastensuojelun tukitoimena voidaan myöntää sosiaalityöntekijän kirjallisen lausunnon mukaan määräajaksi.

Alennettuun iltapäivätoimintaan oikeuttavat tulorajat ovat 1.8.2020 alkaen ja ovat voimassa myös lukuvuonna 2023-2024.

Perhekoko          Vähimmäisbruttoraja €/kk

2                          2136

3                          2756

4                          3129

5                          3502

6                          3874

Perheeseen lasketaan yhteistaloudessa asuvat henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa elävät molempien alaikäiset lapset.

Iltapäivätoiminnasta erotaan aina kirjallisesti. Lomakkeen voi palauttaa joko iltapäivätoimintapaikkaan tai Palvelupiste Pyyrmaniin (Valtakatu 2A). Eroilmoituksella päättyy iltapäivätoiminnan laskutus.