Koululaisten iltapäivätoiminta

iltapaivakerholaisetKoululaisten iltapäivätoiminta tarjoaa 1.- ja 2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen piirissä oleville lapsille mahdollisuuden viettää monipuolista ja turvallista iltapäivää koulupäivän jälkeen yhdessä toisten lasten kanssa ohjatun toiminnan piirissä.

Iltapäivätoimintaan voivat osallistua 1.- ja 2.-luokkalaiset sekä 3.-9.-vuosiluokan erityisoppilaat.

Iltapäivätoimintaa on arkikoulupäivinä klo 11.00- 17.00. Järjestäjätahoina ovat Rauman kaupungin lisäksi Rauman normaalikoulu, Rauman Avokas ry ja Rauman seudun 4H-yhdistys ry. Lisäksi Rauman kaupungin vammaistyö ostaa tarvittaessa kehitysvammaisille ja erityistä tukea tarvitseville 1.-9.-luokkalaisille iltapäivätoiminnan yksityisiltä palveluntuottajilta tai Satakunnan sairaanhoitopiiriltä.

Toimipaikat ovat joko kouluissa tai niiden välittömässä läheisyydessä sekä yksityisten palveluntuottajien tai sairaanhoitopiirin toimitiloissa. Lapset, joille on myönnetty ns. koulukuljetusetu, voivat käyttää etuuden siirtyessään oman koulun iltapäivätoimintaan tai väestörekisteritiedoissa olevan osoitteen lähinnä olevaan iltapäivätoimintaan. Huoltajien vastuulle jää huolehtia lapsen kuljettaminen iltapäivätoiminnasta kotiin. Lapset, joille on kehitysvammalain perusteella myönnetty erityishuollon kuljetus, saavat maksuttoman kuljetuksen ja lapsi kuljetetaan sovittaessa iltapäivätoimipaikasta kotiin.

iltapaivakerholaisten-keppihevoset Toiminta on monipuolista ohjattua ja valvottua vapaa-ajan viettoa ohjaajien seurassa. Toimintaan sisältyy myös välipala.

Toimintamaksut lukuvuonna 2017-18 on porrastettu kahteen eri maksuluokkaan perheiden käyttötarpeen mukaan ja niissä huomioidaan sisaralennukset ja muut sosiaaliset perusteet (yli 10pv/kk 105€, 0-10pv/kk 52€). Lisäpäivämaksu 13€/pv.

Huoltajien tulee ilmoittaa iltapäiväkerho-ohjaajille  lapsen hoitopäivät viimeistään hoidontarveviikkoa edeltävällä viikolla. Iltapäiväkerholaisen hoidontarvelistan voi liittää ohjaajille tiedoksi sähköpostiin tai toimittaa täytetty lomake iltapäiväkerhotoimintaan. Hoidontarvelistaa ei tarvitse täyttää, mikäli lapsi on iltapäivätoiminnassa joka päivä.

Syksystä 2015 alkaen kasvatus-ja opetustoimen järjestämissä paikoissa asiakasmaksuun ei myönnetä maksualennusta, mutta perheet voivat anoa maksuvapautusta. Perusteena käytetään kasvatus-ja opetustoimessa sosiaali-ja terveyshuollon asiakasmaksuista annetun lain perhekokoa ja tulorajoja (734/1992: 7a§:n 3-4mom.). Tulorajat, (bruttotuloista) löytyvät Iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmasta. Maksuvapautus lastensuojelun tukitoimena voidaan myöntää sosiaalityöntekijän kirjallisen ilmoituksen mukaan määräajaksi.

Iltapäivätoiminnasta erotaan aina kirjallisesti. Lomakkeen voi palauttaa joko iltapäivätoimintapaikkaan tai Palvelupiste Pyyrmaniin (Valtakatu 2A). Eroilmoituksella päättyy iltapäivätoiminnan laskutus.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2017-2018

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN HUOLTAJIEN TYYTYVÄISYYSKYSELYTULOKSET SYKSY 2016

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN HUOLTAJIEN TYYTYVÄISYYSKYSELYTULOKSET SYKSY 2017