Asuminen ja ympäristö

Kiinteistö- ja mittaustoimi ylläpitää Rauman kaupungin pohjakarttaa, tuottaa paikkatietoaineistoja kaupungin alueelta sekä valmistaa tilaus- ja teemakarttoja.

Karttoja on mahdollisuus ostaa mustavalko- tai väritulosteina sekä digitaalisessa muodossa. Lisäksi tilaustyönä tehdään teemakarttoja.

Aineistoja on saatavana käyttötarkoituksesta riippuen halutussa mittakaavassa sekä erilaisilla tietosisällöillä.

Digitaalinen aineisto toimitetaan halutussa koordinaatistossa, oletuksena Rauman kaupunki käyttää ETRS-GK22 koordinaatistoa. Valtion organisaatiot käyttävät tavallisesti ETRS-TM35 koordinaatistoa.

Karttojen käyttö ja julkaiseminen edellyttää tekijänoikeuden haltijan julkaisulupaa Rauman kaupungilta.

Kartta-aineistojen tilaaminen

Kartta-aineistot tilataan ensisijaisesti Rauman kaupungin Rauman kaupungin sähköisestä asiointipalvelusta.

Internetkarttapalvelu

Opaskarttaan sisältyy pohjakuvauksen lisäksi valinnaisina katunimet taajamissa, katunimet muualla sekä pyörätiet. Osoitekartasta on katsottavissa osoitenumerot. Katuinfossa on opaskarttapohjalla kuvattu valinnaisina katunimet, hidasteet, nopeusrajoitukset keskusta-alueella, kunnossapitoluokka, päällystemateriaali, pyörätiet ja pysäköintiajat keskustassa. Ajantasa-asemakaava ja yleiskaavat ovat internetissä siltä osin kuin aineistoa on muutettu digitaaliseksi.

Kantakartan kuvaukseen voi liittää valinnaisena korkeusmallin, orto- ja ilmakuvia sekä kiintopisteiden sijainneista. Historiallisia ortokuvia on vain osasta aluetta. Kiintopisteiden sijaintitieto palvelee suunnittelijoita ja rakentajia, jotka tekevät alueella maastomittauksia.