Asuminen ja ympäristö

Kiinteistö- ja mittaustoimi ylläpitää Rauman kaupungin pohjakarttaa, tuottaa paikkatietoaineistoja kaupungin alueelta sekä valmistaa tilaus- ja teemakarttoja.

Karttoja on mahdollisuus ostaa mustavalko- tai väritulosteina sekä digitaalisessa muodossa. Lisäksi tilaustyönä tehdään teemakarttoja.

Aineistoja on saatavana käyttötarkoituksesta riippuen halutussa mittakaavassa sekä erilaisilla tietosisällöillä.

Digitaalinen aineisto toimitetaan halutussa koordinaatistossa, oletuksena Rauman kaupunki käyttää ETRS-GK22 koordinaatistoa. Valtion organisaatiot käyttävät tavallisesti ETRS-TM35 koordinaatistoa.

Karttojen käyttö ja julkaiseminen edellyttää tekijänoikeuden haltijan julkaisulupaa Rauman kaupungilta.

Kartta-aineistojen tilaaminen

Kartta-aineistot tilataan ensisijaisesti Rauman kaupungin Rauman kaupungin sähköisestä asiointipalvelusta.

Internet-karttapalvelu

Opaskarttaan sisältyy pohjakuvauksen lisäksi valinnaisina katunimet taajamissa, katunimet muualla sekä pyörätiet. Osoitekartasta on katsottavissa osoitenumerot. Katuinfossa on opaskarttapohjalla kuvattu valinnaisina katunimet, hidasteet, nopeusrajoitukset keskusta-alueella, kunnossapitoluokka, päällystemateriaali, pyörätiet ja pysäköintiajat keskustassa. Ajantasa-asemakaava ja yleiskaavat ovat internetissä siltä osin kuin aineistoa on muutettu digitaaliseksi.

Kantakartan kuvaukseen voi liittää valinnaisena korkeusmallin, orto- ja ilmakuvia sekä kiintopisteiden sijainneista. Historiallisia ortokuvia on vain osasta aluetta. Kiintopisteiden sijaintitieto palvelee suunnittelijoita ja rakentajia, jotka tekevät alueella maastomittauksia.