Vapaa-aika ja liikunta

Liikunnan avustukset

Hakuajat

Liikunnan kohdeavustukset ovat haettavissa 30.9.2024 klo 16.00 asti.
Hakuohje: Kulttuurin, liikunnan ja nuorison avustukset -hakijan opas

Liikunnan toiminta- ja kohdeavustukset vuodelle 2025 ovat haettavina 31.10.2024 klo 16.00 mennessä.
Hakuohje: Kulttuurin, liikunnan ja nuorison avustukset -hakijan opas, päivitetty 2024

 • Sivistystoimialalle osoitetut hakemukset toimitetaan ensisijaisesti palvelupiste Pyyrmaniin, Valtakatu 2, 26100 RAUMA,
  p. 02 834 5000. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Kuoreen tulee laittaa merkintä ”avustushakemus”.

Avustusta voi saada samaan tarkoitukseen ainoastaan yhden avustuksen muodossa. Avustuksia ei myönnetä kaupungin omalle yksikölle. Sekä toiminta-avustuksen että kohdeavustuksen osalta avustussumma voi olla enintään 50 prosenttia toteutuneista menoista. Pienin jaettava avustussumma on 400 euroa.

Avustusta voivat saada

 • rekisteröity raumalainen urheiluseura, rekisteröintianomuksen jättänyt, tulee olla oikeaksi todistettu jäljennös, raumalainen yhdistys tai Rauman alueella toimivan urheiluseuran tai yhdistyksen alajaosto, jolla on itsenäinen talous ja jonka pääasiallisena toimintana on liikunta
 • muu rekisteröity raumalainen yhdistys, jonka sääntöjen mukaisena pääasiallisena toimintana on kuntoliikunnan, liikuntakasvatuksen, liikuntatieteen tai muun liikuntaa edistävän alueellisen toiminnan kehittäminen
 • ne vammaisjärjestöt ja -yhdistykset, jotka toimivat kaupungissa tai niihin osallistuu raumalaisia ja ohjelmaan kuuluu liikuntaa. Edellä mainittu avustus kohdistuu vain liikuntatoimintaan.
 • avustus koskee kalenterivuotta. Avustushakemuksen liitteenä tulee toimittaa viimeisen päättyneen tilikauden tilinpäätös. Jos taloudelliset tiedot ovat muuttuneet oleellisesti edellisestä kaudesta, pitää siitä antaa erillinen selvitys
 • yksi seura ei voi saada enempää kuin 35 prosenttia kokonaisavustussummasta.

Avustusmuodot:

Toiminta-avustukset

Toiminta-avustus on tarkoitettu urheiluseuran tai yhdistyksen säännöllisen ja jatkuvan liikuntatoiminnan tukemiseen. Toiminta-avustuksen määräytymisperusteet ovat seuraavat:

 1. Nuorten ohjattu urheilutoiminta (osallistuminen)  painotusprosentti 60 prosenttia)
 2. Urheiluseuran koulutus-, valmennus- ja kehittämistoiminta
  (painotusprosentti 10 prosenttia)
 3. Terveysliikunta tai seuran säännöllisesti järjestämä kuntoliikunta
  (painotusprosentti 30 prosenttia)

1-3 kohdissa esiteltyjen toiminta-avustusten jako-osuuksien painotusarvot saattavat lautakunnan harkinnan mukaan muuttua vuosittain. Avustus on kokonaisuus, joka muodostuu kohtien 1-3 yhteistuloksena.

Toiminta-avustuksen mukaan tulee liittää seuraavat liitteet tai ne tulee toimittaa ennen avustuksen maksua: toimintakertomus, tase, tuloslaskelma, toimintasuunnitelma, talousarvio ja toiminnan/tilintarkistuskertomus.

HUOM: Hakijan opas on uusittu.

Kohdeavustukset

Kohdeavustuksia voidaan myöntää

 • Raumalla järjestettävien yksittäisten valtakunnallisten urheilutapahtumien järjestämiseen. Avustusta ei myönnetä, mikäli kaupunki on omalla toiminnallaan osallistunut tapahtuman järjestämiseen
 • yhdistyksen toiminnan käynnistämiseen
 • lisäksi urheiluseuroille voidaan myöntää harkinnan mukaan liikuntatilojen vuokra-avustusta siinä tapauksessa, että Rauman kaupungilla ei ole osoittaa lajille harrastusmahdollisuutta. Avustusta voidaan myöntää vain alle 18 -vuotiaiden toimintaan
 • Rauman kaupungin hallinnoimien sekä vapaassa käytössä olevien liikunta-tilojen varustamiseen yhteishankintana seurojen/yhdistysten kanssa
 • kaupungin järjestämien tapahtumien oheisjärjestelyihin
 • kohdeavustusta ei myönnetä, jos tapahtuma on tuottanut voittoa
 • myös matalan kynnyksen liikunnan toimijoille

Mikäli urheiluseuran edustaja jää kiinni kiellettyjen doping-aineiden käytöstä, voidaan urheiluseuralle myönnetty toiminta- ja kohdeavustus periä takaisin kokonaan tai osittain lautakunnan harkinnan mukaan.