Liikunnan avustukset

Hakuajat

 • Liikunnan toiminta- ja kohdeavustukset ovat haettavina 29.3.2018 klo 15.00 mennessä. Liikunnan kohdeavustuksia voi hakea myös 28.9.2018 klo 15.00 saakka.
 • Sivistysvaliokunnalle osoitetut hakemukset toimitetaan palvelupiste Pyyrmaniin, Valtakatu 2, 26100 RAUMA, p. 02 834 5000. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Kuoreen tulee laittaa merkintä ”avustushakemus”.

Avustusta voivat saada

 • rekisteröity raumalainen urheiluseura, rekisteröintianomuksen jättänyt (oikeaksi todistettu jäljennös siitä) raumalainen yhdistys tai Rauman alueella toimivan urheiluseuran tai yhdistyksen alajaosto, jolla on itsenäinen talous ja jonka pääasiallisena toimintana on liikunta
 • muu rekisteröity raumalainen yhdistys, jonka sääntöjen mukaisena pääasiallisena toimintana on kuntoliikunnan, liikuntakasvatuksen, liikuntatieteen tai muun liikuntaa edistävän alueellisen toiminnan kehittäminen
 • ne vammaisjärjestöt ja -yhdistykset, jotka toimivat kaupungissa tai niihin osallistuu raumalaisia ja ohjelmaan kuuluu liikuntaa. Em. avustus kohdistuu vain liikuntatoimintaan.
 • avustus koskee kalenterivuotta, ei toimintakautta (aina edellinen täysi kalenterivuosi 1.1.-31.12.)
 • yksi seura ei voi saada enempää kuin 35 % kokonaisavustussummasta.

 

Avustusmuodot

Toiminta-avustukset    

Toiminta-avustus on tarkoitettu urheiluseuran tai yhdistyksen säännöllisen ja jatkuvan liikuntatoiminnan tukemiseen. Toiminta-avustuksen määräytymisperusteet ovat seuraavat:

 1. Nuorten ohjattu urheilutoiminta (osanotto)  (painotusprosentti 60 %)
 2. Urheiluseuran koulutus-, valmennus- ja kehittämistoiminta ( painotusprosentti 20 %)
 3. Terveysliikunta tai seuran säännöllisesti järjestämä kuntoliikunta (painotusprosentti 20 %)

1-3 kohdissa esiteltyjen toiminta-avustusten jako-osuuksien painotusarvot saattavat lautakunnan harkinnan mukaan muuttua vuosittain. Avustus on kokonaisuus, joka muodostuu kohtien 1-3 yhteistuloksena.

Kohdeavustukset

Kohdeavustuksia voidaan myöntää

 • Raumalla järjestettävien yksittäisten valtakunnallisten urheilutapahtumien järjestämiseen. Avustusta ei myönnetä, mikäli kaupunki on omalla toiminnallaan osallistunut tapahtuman järjestämiseen
 • yhdistyksen toiminnan käynnistämiseen
 • lisäksi urheiluseuroille voidaan myöntää harkinnan mukaan liikuntatilojen vuokra-avustusta siinä tapauksessa, että Rauman kaupungilla ei ole osoittaa lajille harrastusmahdollisuutta. Avustusta voidaan myöntää vain alle 18 -vuotiaiden toimintaan
 • Rauman kaupungin hallinnoimien sekä vapaassa käytössä olevien liikunta-tilojen varustamiseen yhteishankintana seurojen/yhdistysten kanssa
 • kaupungin järjestämien tapahtumien oheisjärjestelyihin
 • myös matalan kynnyksen liikunnan toimijoille

HUOM. Mikäli urheiluseuran edustaja jää kiinni kiellettyjen doping-aineiden käytöstä, voidaan urheiluseuralle myönnetty toiminta- ja kohdeavustus periä takaisin kokonaan tai osittain lautakunnan harkinnan mukaan.