Kasvatus ja koulutus

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Huoltajilla on ensisijainen vastuu lasten kasvatuksesta. Varhaiskasvatus tukee ja täydentää kotien kasvatustehtävää ja vastaa omalta osaltaan lasten hyvinvoinnista.

Varhaiskasvatuksen palvelumuodot

  1. Varhaiskasvatus: päiväkodit, perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito ja vuorohoito
  2. Esiopetus
  3. Avoin varhaiskasvatus

Opetushallitus on julkaissut 18.10.2016 varhaiskasvatussuunnitelman perusteet -asiakirjan. Tälle asiakirjalle pohjautuva Rauman varhaiskasvatussuunnitelma täydentää valtakunnallista suunnitelmaa ja se on otettu käyttöön koko varhaiskasvatuksessa 1.8.2017.

Lapsi kasvun polulla – Rauman kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma 2017 kuvastaa ajatustamme lapsesta oman kasvunsa ja kehityksensä alkutaipaleella. Tavoitteenamme on, että lapsi kulkee iloisin mielin omaa polkuaan löytäen sen varrelta oppimisen ja oivaltamisen riemua, tutkimista ja ihmettelemistä sekä ystäviä ja, että hän saa osakseen tarvitsemansa huolenpidon ja hoivan. Esiopetus on osa varhaiskasvatusta. Esiopetuksen toiminta perustuu perusopetuslakiin ja esiopetuksen opetussuunnitelmaan. Varhaiskasvatussuunnitelmaa on päivitetty ja sivistysvaliokunta on hyväksynyt päivitetyn varhaiskasvatussuunnitelman 19.6.2019.

Perustana lapsen hyvinvoinnille varhaiskasvatuksessa ovat osallisuus, yhteistyö lapsen huoltajien kanssa, ammattitaitoinen henkilöstö ja turvalliset, terveelliset toimitilat.

Varhaiskasvatuksessa jokaiselle lapselle tehdään lapsen oma varhaiskasvatussuunnitelma, johon kirjataan lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia tukevat tavoitteet ja toimenpiteet. Suunnitelmaan kirjataan myös lapsen mahdollinen kehityksen ja oppimisen tuki ja sen toteutuminen. Suunnitelma tehdään yhteistyössä huoltajien kanssa. Lapsen mielipiteet ja toiveet otetaan suunnitelmaa tehtäessä huomioon. Esiopetuksessa tehdään samalla periaatteella lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma.

vs. varhaiskasvatusjohtaja
044 403 6372
Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö
044 403 6324