Kaupunki ja hallinto

Kaupunginarkisto

Rauman kaupunginarkisto toimii kaupungin keskusarkistona, jonka tehtävänä säilyttää eri toimintayksiköiden pysyvään tai pitkään säilytykseen lain mukaan määrätty asiakirjamateriaali.

Kaupungin keskusarkistossa ovat myös kuntaliitosten myötä Rauman maalaiskunnasta, Kodisjoelta ja Lapin kunnasta toimitetut asiakirjat .

Asiakirjojen julkisuutta ja käyttöä rajoittavat julkisuuslain, henkilötietolain ja erityislakien pykälät. Asiakirjojen käytössä noudatetaan yleisten asiakirjojen käsittelystä annettuja ohjeita. Asiakirjoja ei lainata yksityisille arkiston ulkopuolelle.

Henkilötietoja sisältävät aineistopyynnöt

Raumalla on käytössä Suomi.fi -viestit -palvelu, jonne tunnistautumalla asiat saa hoidettua tietoturvallisesti.

Mikäli lähettämäsi tietopyyntö sisältää henkilötietoja tai koskee aineistoa joka sisältää henkilötietoja, on suositeltavaa lähettää pyyntö suomi-fi –viestit palvelun välityksellä. Tällöin mahdollinen löydetty aineisto voidaan myös vaivattomasti toimittaa sähköisessä muodossa viestit-palveluun.

Kun otat palvelun käyttöösi, saat viestit sähköisesti niistä asiointipalveluista, jotka käyttävät Suomi.fi-viestejä. Palvelujen määrä kasvaa koko ajan. Voit halutessasi helposti muuttaa viestien toimitustavan takaisin paperipostiksi viestien asetuksissa milloin vain.

Tietopyyntö tavoittaa arkistovastaavat nopeimmin, kun vastaanottajaksi valitaan Rauman kaupunki ja Tietopyynnöt arkistoista. Potilastietoja ja sosiaalipalvelujen asiakastietoja koskevat tiedustelut kannattaa lähettää suoraan Sosiaali- ja terveystoimialan kirjaamoon, mikä onnistuu myös Suomi.fi-viestit palvelun kautta.