Kaupunki ja hallinto

Kaupunginarkisto

Rauman kaupunginarkisto toimii kaupungin keskusarkistona, jonka tehtävänä on säilyttää eri toimintayksiköiden pysyvästi ja pitkään säilytettävät asiakirjat.

Kaupungin keskusarkistossa ovat myös kuntaliitosten myötä Rauman maalaiskunnasta, Kodisjoelta ja Lapin kunnasta toimitetut asiakirjat.

Asiakirjojen julkisuutta ja käyttöä rajoittavat julkisuuslain, tietosuoja-asetuksen ja erityislakien pykälät. Asiakirjojen käytössä noudatetaan yleisten asiakirjojen käsittelystä annettuja ohjeita. Asiakirjoja ei lainata arkiston ulkopuolelle.