Arkisto

Kaupunginarkisto

Rauman kaupunginarkisto toimii kaupungin keskusarkistona, jonka tehtävänä säilyttää eri toimintayksiköiden pysyvään tai pitkään säilytykseen lain mukaan määrätty asiakirjamateriaali.

Kaupungin keskusarkistossa ovat myös kuntaliitosten myötä Rauman maalaiskunnasta, Kodisjoelta ja Lapin kunnasta toimitetut asiakirjat .

Asiakirjojen julkisuutta ja käyttöä rajoittavat julkisuuslain, henkilötietolain ja erityislakien pykälät. Asiakirjojen käytössä noudatetaan yleisten asiakirjojen käsittelystä annettuja ohjeita. Asiakirjoja ei lainata yksityisille arkiston ulkopuolelle.