Kaupunki ja hallinto

Rauman kaupungin kirjaamo vastaanottaa saapuvat asiakirjat, kirjaa ne asianhallintajärjestelmään ja lähettää eteenpäin käsittelyä varten. Kirjaamo ylläpitää asianhallintajärjestelmää, jossa näkyvät kaikki Rauman kaupungin hallinnolliseen päätöksentekoon liittyvät toimenpiteet.

Kirjaamosta voi tiedustella sekä keskeneräisten että jo päätettyjen asioiden vaiheita. Rauman kaupungin virallinen sähköinen asiointiosoite on kirjaamo@rauma.fi.

Hallintokuntien viralliset asiointiosoitteet

Kirjaamo ylläpitää kaupungin virallista ilmoitustaulua, joka sijaitsee kaupungintalon pääaulassa, osoitteessa Kanalinranta 3, 26100 Rauma.