Kasvatus ja koulutus

Avoimen varhaiskasvatuksen toimintamuotoja ovat perhetoiminta, varhaiskasvatuskerhot sekä kesäleikkikenttätoiminta. Avoimen varhaiskasvatuksen palvelut ovat perheille, jotka eivät ole muun varhaiskasvatuksen piirissä. Avoimessa varhaiskasvatuksessa keskeistä on leikki, musiikki,kädentaidot, liikunta ja muut elämykset.

Perhetoiminta

Perhetoiminta tarjoaa kohtaamispaikan samassa elämäntilanteessa oleville pikkulapsiperheille ja antaa mahdollisuuden yhdessäoloon, vertaistukeen sekä osallistumisen ohjattuun toimintaan sekä ryhmässä toimimiseen monipuolisten toiminnan parissa. Perhetoiminta tarjoaa myös ammatillista kuuntelua, neuvontaa ja ohjausta sekä mahdollisuuden osallisuuteen.

Toiminta tukee lapsen ja aikuisen välistä vuorovaikutusta sekä tukee perhettä kasvatustyössä.

Varhaiskasvatuskerhot

Varhaiskasvatuskerhot tarjoavat pedagogisesti ohjattua ryhmätoimintaa ja leikkiseuraa 2–5-vuotiaille lapsille. Kerhotoiminta antaa lapselle mahdollisuuden ryhmässä toimimiseen sekä kiireettömään leikkiin ja muuhun toimintaan varhaiskasvatushenkilöstön ohjauksessa.

Varhaiskasvatuskerhoja on Pikkukaislassa ja Kipparinpuistossa. Kipparinpuiston varhaiskasvatuskerhot ovat ulkoilupainotteisia ja toimivat ympäri vuoden. Kerhomaksu on 12–30 euroa kuukaudessa.

Toimintakaudella 2021-2022 varhaiskasvatuskerhot ovat maksuttomia.

Sinilinnun, Kipparinpuiston ja Pikkukaislan ryhmiin haetaan tulostettavalla kerhohakemuksella(pdf). Hakemuslomakkeita saa myös avoimen varhaiskasvatuksen toimipisteistä. Vapautuville paikoille otetaan lapsia ympäri vuoden. Varhaiskasvatuskerhopäivistä tehdään kirjallinen Varhaiskasvatuskerhon asiakasmaksusopimus(pdf).

 

avoimen päiväkodin johtaja
044 793 4579