Yrityksen kasvu ja kehittäminen

Rauman kaupungin yrityspalvelut tuottaa toimivien yritysten neuvonta- ja kehittämispalveluita. Raumalaisille yrittäjille ja yrityksille suunnattu palvelu toteutetaan kaupungin omana palvelutuotantona sekä yhdessä yhteistyökumppanien kanssa.

Tarjoamme maksutonta neuvontaa esimerkiksi seuraavissa yritysasioissa:

  • yritystoiminnan kehittämiskohteiden tunnistaminen, markkinointi ja asiakashankinta
  • investoinnit ja rahoituksen suunnittelu, henkilöstöasiat ja verkostoituminen
  • sijoittumisasiat, toimitilat ja tontit

Yrityspalvelut kartoittavat Rauman pk-yrityskentän liiketoimintatilannetta ja tunnistavat kehittämiskohteita. Keräämme tietoa raumalaisten pk-yritysten kehittämistarpeista ja tulevaisuudensuunnitelmista sekä ohjaamme kehittämisaihioita tapauskohtaisesti edelleen jalostettavaksi yhteistyökumppaneille.

Rauman kaupunki on mukana rahoittajana useissa yritystoiminnan kehittämishankkeissa, näiden palveluita raumalaiset yrittäjät ja yritykset voivat hyödyntää.
Käynnissä olevia kehittämishankkeita:

Satahima  –  Kohti hiilineutraalia Satakuntaa

Hygieniasta liiketoimintaa, HygLi

RoboCoast

SolarLeap

Vesi-instituutti Wander

Mekatroniikan tutkimusverkoston kehittäminen Raumalla, METURA

Turku Future Technologies, TFT

Kiertotalous, ympäristö ja meriklusteri

Meriosaajat

Sertifioinnilla kilpailukykyä vientiin