Hyvinvointi ja terveys

Ikäihmisten neuvosto vaikuttaa aktiivisesti raumalaisia ikäihmisiä koskevissa asioissa.

  • Kiinnittää huomiota ikääntymiseen, hyvinvointiin sekä heidän asemaansa yhteiskunnassa.
  • Toimii kanavana aloitteiden esittelyissä, ehdotuksissa, kannanotoissa ja lausunnoissa päätöksentekijöille.
  • Seuraa aktiivisesti iäkkään väestön elinoloihin ja palveluihin liittyvää suunnittelua ja kehitystä.

Neuvostoon kuuluu edustajia eri eläkeläisjärjestöistä, ja se kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa.

Ikäihmisten neuvoston kokoonpano 2021–2024

Ulla Antola Eläkeliiton Lapin yhdistys ry
Muisto Peräntie Eläkeliiton Rauman yhdistys ry
Orvokki Toivonen Lapin Eläkkeensaajat ry
Tuomo Grundström Rauman Eläkeläiset ry
Eija Sand Rauman Eläkkeensaajat ry
Seija Jumppanen Rauman Kansalliset Seniorit ry
Leea Hiltunen Rauman Kristilliset Eläkeläiset ry, puheenjohtaja
Sirpa Koponen Rauman Kunnalliset Eläkeläiset ry
Irma Suonpää Rauman Rintamaveteraanit ry
Keijo Jokila Rauman Seudun Toimihenkilöt Pro ry/ Seniorit
Riitta Leppäkoski Rauman Seudun Senioriopettajat ry
Seppo Valtonen Rauman Seudun Sotaveteraanit ry
Sinikka Ringbom Rauman Seudun Työkyvyttömyyseläkeläiset ry
Kalle Leppikorpi Kaupunginhallituksen edustaja
Janne Rantala Kaupungin edustaja, ikäihmisten neuvoston vastuuhenkilö, kokouksen sihteeri, järjestökoordinaattori