Työpaikat

Rauma rekrytoi monialaisesti


Rauman kaupunki työnantajana

Rauman kaupunki on tunnettu rohkeasta toiminnasta ja tarkasta taloudenpidostaan. Henkilöstöpolitiikkamme johtavia arvoja ovat avoimuus, aito vuorovaikutus ja yhdessä tekeminen.

Rakennamme parhaillaan uudenlaista, aikaansaavaa toimintakulttuuria, nykyaikaista johtamisjärjestelmää ja palveluorganisaatiota.

Tavoitteena on, että kaupungilla työskentelee hyvinvoiva, motivoitunut ja sitoutunut henkilöstö, joka kokee työnsä merkitykselliseksi ja mielekkääksi. Pidämme huolta työntekijöidemme ammatillisesta osaamisesta ja tuemme myös omaehtoista kouluttautumista.

Henkilöstön jaksamisesta huolehdimme järjestämällä työkykyä ylläpitävää toimintaa.

Rauman kaupunki on savuton työpaikka. Työntekijöiden tupakointi työaikana on kielletty.