02-322 Tehtaankatu

Tavoite:

Ylempien kaavatasojen asettamina tavoitteina ovat mm. keskustarakenteen täydentäminen huomioiden kulttuurihistoriallisten arvojen säilyttäminen ja alueen omaleimaisuuden vahvistaminen.

Hakijat esittävät asemakaavaa muutettavaksi siten, että olemassa olevat Tehtaankadun varren puutalot säilytetään ja uudisrakentaminen sijoitetaan nykyisten talousrakennusten ja viereisen pysäköintialueen paikalle. Osa pysäköintialueesta jäisi edelleen yleiseen pysäköintikäyttöön ja sitä laajennettaisiin kaventamalla Karjalankadun katualuetta.

Materiaalit:

02–322 Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma

02–322 Kaavakartta luonnos
02–322 Selostus luonnos
02–322 Hakemistokartta
02–322 Rakentamistapaohje
02–322 Poistuva kaava

 

Selvitykset:

02–322 Pima-raportti