02-329 Kanalinmutkan Y-tontti

Tavoite:

Ankkuripuiston koulun erottaminen omaksi kiinteistöksi ja käyttötarkoitusmerkinnän tarkistamien sekä koko Y-tontin asemakaavan uudistaminen.

Materiaalit:

Kuulutus: Ehdotus nähtävillä 23.11.2023 – 4.1.2024

02-329 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

02-329 Kaavakartta Ehdotus
02-329 Selostus liitteineen Ehdotus
02-329 Havainne Ehdotus
02-329 Rakentamistapaohjeet Ehdotus
02-329 Poistuva kaava

Selvitykset:

Y-korttelin rakennusinventointi
Kanalinmutkan AK-muutos meluraportti