19–009 Vanha-Lahti I

Tavoite:

Uusi Pientaloalue.

Materiaali:

Selvitykset: