20-005 Pohjoisen alueen koulu

Tavoite:

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen tavoitteena on muodostaa uusi koulualue Rauman kaupungin pohjoisosaan. Kaavan tavoitteena on mahdollistaa myös muu mahdollinen julkinen toiminta.

Uusi asemakaava täydentää kaupunkirakennetta.Uudessa asemakaavassa otetaan huomioon mahdollisuus parantaa alueen liikunta- ja virkistyskäyttöä.

Tavoitteena on ottaa huomioon alueen luonto- ja maisema sekä kulttuurihistorialliset arvot. Tavoitteena on muuttaa alueen eteläosassa olevaa asemakaava siten, että koulua ja muuta aluetta palveleva kevyenliikenteen reitti on mahdollista rakentaa.

Materiaalit:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Asemakaavamuutoksen ehdotus
Asemakaavamuutoksen selostus ehdotus
Poistuva kaava
Tilasto
Yleiskaavan 2025 kouluverkko

 

Selvitykset:

Pohjoiskehän länsipään luontoselvitys
Pohjoiskehän meluselvitys
Pyytjärven luontoselvitys
Pyytjärven maisemaselvitys