Ajankohtaista

10 000 sote-työntekijää siirtyy uuden työantajan leipiin

sosiaali- ja terveys, sote

Satakunnan sosiaali- ja terveysalan työntekijät saavat uuden työnantajan sote- ja maakuntauudistuksen toteutuessa. Vuoden 2019 alussa perustettavaan itsehallintomaakuntaan siirtyviä sote-työntekijöitä on kaikkiaan 10 000.

Siirto tapahtuu liikkeen luovutuksena ja henkilöstö siirtyy vanhoina työntekijöinä. Sitä tulee edeltämään useampi yhteistoimintaneuvottelukierros, joissa käsitellään uuden organisaation perustamisen ja uusien toimintamallien vaikutusta henkilöstön asemaan. Siirto edellyttää uudelta organisaatiolta ainakin osaamiskartoituksen ja henkilöstösuunnitelman laadintaa sekä palkkaharmonisointia.

Maakuntauudistuksen ja Satasoten valmistelun aikana vastuu yhteistoiminnasta henkilöstön kanssa on kaikilla nykyisillä työnantajaorganisaatioilla. Uuden itsehallintomaakunnan toiminnan käynnistyessä myös se alkaa toteuttaa yhteistoimintaa.

– Muutoksia tulee käsitellä jokaisen valmisteluun osallistuvan kunnan ja kuntayhtymän yhteistoimintaelimessä. Asioiden edetessä ja muutoksen konkretisoituessa tarvitaan myös työpaikkatason yhteistoimintaa ja välitöntä yhteistoimintaa. Yhteistoimintamenettely ei koske vain uudelle toimijalle siirtyviä, vaan myös nykyisiin organisaatioihin jäävää henkilöstöä, Satasoten muutosjohtaja Terttu Nordman korostaa.

Henkilöstön osallistuminen Satasoten valmisteluun toteutuu myös valmistelutyöryhmien kautta, sillä jokaisessa valmistelutyöryhmässä on mukana vähintään yksi henkilöstön edustaja.

Konkreettisesti uudistuksen henkilöstövaikutus voi tarkoittaa muutosta työtehtävien sisältöön ja työnjakoon sekä työntekopaikan ja työyhteisön muuttumista.

– Vielä ei ole tiedossa, millainen palveluverkko Satakunnassa tulee olemaan. Sen valmistelun vuoro on keväällä henkilöstön kuntakierroksen jälkeen. Nyt syksyllä asiaa on pohjustettu laatimalla nykytila-analyysit ja kuulemalla asukkaita. Se kuitenkin tiedetään, että lähtökohtina tulevat olemaan lähi- ja kotiin annettavat palvelut, joten henkilöstön pelko siirtymisestä toiseen toimipisteeseen, joka sijaitsee kaukana nykyisestä, ei ole tarpeen.

Päätökset uuden sote-organisaation perustamisesta tehdään nykyisissä organisaatioissa kuntalain ja kunnan/kuntayhtymän hallintosäännön edellyttämässä järjestyksessä sen jälkeen, kun yhteistoimintamenettely on käyty. Nordman painottaakin, että yhteistoimintamenettely on edellytyksenä sille, että päätökset voidaan tehdä.

Satakunnan kuntien ja kuntayhtymien yhteistyötoimikunnat kokoontuivat ensimmäistä kertaa yhteiseen seminaariin perjantaina 9. joulukuuta. Tapaamisen teemana oli hyvä yhteistoiminta ja muutosviestintä Satasoten valmistelussa.