Ajankohtaista

Alhainen vedenpinta viivästyttää kanalin puhdistusta

Rauman Kanalin niittoa kesällä.

Kanali on perinteisesti niitetty ruohosta ja puhdistettu ennen pitsiviikkoa. Tänä vuonna toimenpiteitä ei olla vielä tehty johtuen alhaisesta veden pinnasta. Koska kanali on suorassa yhteydessä mereen ja meriveden pinta säännöstelee myös kanaalin pinnan korkeutta, työn aloitus tapahtuu sen mukaisesti.

– Niittämiseen käytettävä kone vaatii vettä riittävästi allensa toimiakseen, muutoin koneella ei voi työskennellä ja se rikkoontuu. Alhainen vedenpinta, sateettomuus ja kuumuus ovat omiaan lisäämään rehevöitymistä kanalissa, sanoo rakennusmestari Juha Asikainen.

Kanali tullaan niittämään heti, kun se on veden korkeuden suhteen mahdollista.