Ajankohtaista

Aluehallintovirasto määrää pakolliset terveystarkastukset Rauman telakalle

Telakan alue ilmakuvassa

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on antanut 13.10. Rauman kaupungin alueelle määräyksen pakollisista terveystarkastuksista Rauma Marine Constructions Oy:n työmaiden alueella ajalle 13.10.2021–2.5.2022.

Aluehallintovirasto velvoittaa tartuntatautilain 15 ja 16 §:n nojalla Rauman kaupungin järjestämään terveystarkastukset RMC:n, sen tytäryhtiöiden ja sen alihankkijoiden työmaihin kuuluvilla työpaikoilla. Aluehallintovirasto määrää myös tartuntatautilain 16 §:n nojalla kaikki työmailla työskentelevät henkilöt osallistumaan pakollisiin terveystarkastuksiin.

Aluehallintovirasto totesi velvoitteet tarpeellisiksi ja välttämättömiksi kuultuaan Rauman kaupunkia ja Satakunnan sairaanhoitopiiriä. Aluehallintoviraston mukaan monet kaupungin, telakan sekä sairaanhoitopiirin tekemät toimet ovat olleet oikeansuuntaisia ja niillä on pystytty vaikuttamaan tautitilanteeseen. Nyt annetulla määräyksellä aluehallintovirasto haluaa tukea myönteistä kehitystä ja mahdollistaa vastuullisen toiminnan jatkossakin.

Koronavirus tarttuu henkilöstä toiseen erityisen herkästi lähikontaktissa, eli muun muassa telakkatyömaiden yhteiskuljetuksissa ja yhteismajoituksissa. Ulkomaalaisten työntekijöiden matala rokotekattavuus lisää virustartuntojen riskiä ja vakavien tautimuotojen hoidon tarvetta. Päätöksellä pyritään katkaisemaan tartuntaketjut ja kannustamaan työntekijät rokottautumaan nykyistä kattavammin.

Lisätietoa aluehallintoviraston tiedotteesta.