Asiakasvastaava-sairaanhoitajien vastaanotolla kartoitetaan asiakkaan hoidon tarve

asiakasvastaa sairaanhoitaja vastaanotto, lomake

Rauman pääterveysasemalla toimii asiakasvastaava-sairaanhoitajien vastaanotto. Palvelu on tarkoitettu asiakkaille, joiden hoidon kokonaisuutta pitää kartoittaa tai esimerkiksi omahoitoa tehostaa. Asiakasvastaava-toimintaa on sovellettu Rauman terveyspalveluiden asiakkaiden tarpeisiin vajaan kahden vuoden ajan. Asiakasvastaava-sairaanhoitajia on Raumalla tällä hetkellä kaksi.

– Asiakkaat ohjautuvat AsVa-vastaanotolle pääsääntöisesti muiden vastaanottojen kautta. Liikkeelle lähdetään asiakkaan kokonaistilanteen kartoittamisella ja siihen vaikuttavien tekijöiden tunnistamisella. Tähtäämme asiakkaan motivoimiseen, voimaantumiseen, omahoidon tehostamiseen sekä arjen sujuvoittamiseen, osastonhoitaja Tarja Väisänen kertoo.

Asiakasvastaavien sairaanhoitajien vastaanoton alaikäraja on 18 vuotta, mutta yläikärajaa ei ole. Asiakkailta edellytetään kuitenkin itsenäistä toimintakykyä.

AsVa-vastaanotolla asiakkaalle järjestetään ensin 1–5 kartoittavaa käyntiä. Sen jälkeen jatkosta päätetään yhdessä asiakkaan kanssa.

Vastaanoton toiminta on aina kiireetöntä terveyspalvelua. Vastaanottoajat ovat myös pidempiä, asiakkaan lähtökohdista riippuen. Tarvittaessa voidaan järjestää myös yhteisvastaanottoja, joissa on mukana potilaan lisäksi useampi hoitava taho. Yhteistyö on tärkeää niin oman organisaation kuin kolmannen sektorin kanssa.

– Tärkeimmät työvälineemme ovat aika ja korvat. Haluamme asiakkaiden kokevan tulleensa kuulluiksi. Palaute toiminnasta on ollut hyvää, Väisänen toteaa.

Palvelun hyöty perustuu pitkälti asiakkaan omaan motivaatioon.

– Asiakasvastaavan vastaanotolla asiakas ja hänen terveytensä sekä arkensa ovat pääasiassa. Me tuemme ja kannustamme, mutta huomioimme myös kokonaisvaltaisesti esimerkiksi omahoidon merkitystä.