Ajankohtaista

Elinkeinorakenne ja laaja kaukolämpöverkosto pitävät Raumalla päästöt alhaalla

Ilmakuva Rauman kaupunkiympäristöstä.

Rauman kaupungin vuoden 2016 päästötilanteen tulokset sekä ennakkotietomateriaali vuodelta 2017 ilmestyivät kesäkuussa. Hinku-kuntien päästökehitystä vertailtaessa Rauman päästöt ovat viime vuosina olleet kiitettävän alhaisella tasolla.

– Rauman elinkeinorakenne on teollisuuspainotteinen eikä maataloustoimintaa juurikaan ole. Kaukolämpöverkoston laajuus ja uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen tukevat Rauman positiivista päästökehitystä, ympäristönsuojeluinsinööri Tuija Kailaste kertoo.

Viikon 29 päästötilanteen mukaan Raumalla päästöt ovat 51 kiloa asukasta kohden. Koko Suomen osalta vastaava luku on 88 kiloa. Tieliikenne on Rauman osalta merkittävin päästöjen aiheuttaja. Valtatie 8:lla kulkee paljon niin raskasta liikennettä kuin henkilöliikennettäkin. Viikolla 29 tieliikenteen osuus päästöistä Raumalla oli jopa 60 prosenttia.

– Rauman kaupunki on mukana miettimässä ja kehittämässä toimia tieliikenteen päästöjen vähentämiseksi. Yhteistyötä asian parissa tehdään alueellisesti, Kailaste sanoo.

Kuluttajien sähkönkulutus laskussa

Kuluttajien sähkönkulutuksen päästöjen kehitys on selvästi laskenut vuodesta 2008. Korkeimmillaan luku on ollut vuonna 2010 jopa 43,5. Vuonna 2016 luku oli 19,1 ja ennakkotieto vuodelle 2017 on 16,1.

Vuonna 2016 sähkönkulutuksesta 159 Gwh tuli asumisesta ja maataloudesta. Palveluiden ja rakentamisen osuus oli 127 Gwh. Rakennusten lämmityksen päästöistä suurin osa koostuu erillislämmityksestä.

Raumalla sähkönkulutuksen päästöt, sisältäen kuluttajien sähkönkulutuksen, teollisuuden sähkönkulutuksen, sähkölämmityksen ja maalämpöpumppujen sähkönkäytön, ovat pysyneet muutaman viime vuoden aikana tasaisena. Vuonna 2016 luku oli 230,6 ja vuonna 2015 vastaavasti 228,1.

Maatalouden päästöjen osuus kokonaispäästöistä ilman teollisuutta on Raumalla 6,6 prosenttia. Jätehuollon osuus on 6,2 prosenttia.

Eniten kasvihuonepäästöjä Rauman alueella tuli vuonna 2016 teollisuuden sähkönkulutuksesta (39 %) sekä teollisuus- ja työkoneista (30 %). Tieliikennepäästöjen osuus on 12 prosenttia. Kuluttajien sähkökulutuksen päästöt muodostivat kokonaisuudesta vain 4 prosenttia.

Tutustu tuoreimpaan päästöraporttiin