Ajankohtaista

Hj. Nortamon ja Nanun koulujen siirtoa väistötiloihin valmistellaan

Aronahteen/Hj. Nortamon koulurakennus ulkoa.

Aronahteen kiinteistössä sijaitsevan Hj. Nortamon koulun ja viereisen Nanun koulun kaikki toiminnot suunnitellaan siirrettäviksi väistötiloihin. Molemmissa koulukiinteistöissä on todettu sisäilmaongelmia, jotka ovat aiheuttaneet runsaasti terveysoireita työntekijöille ja koululaisille.

‒ Koska haluamme varmistaa, että koulutyö on mahdollista tehdä terveellisessä ja turvallisessa ympäristössä, olemme käynnistäneet väistötilojen hankintaselvitykset ja tulemme siirtämään koulutoiminnan puhtaisiin tiloihin, teknisen toimialan johtaja Tomi Suvanto toteaa.

Hj. Nortamon väistötiloja suunnitellaan päivittäistavarakauppa Vesselin vieressä sijaitsevalle kentälle. Paikalla sijaitsee tällä hetkellä ranskalaisten oppilaiden koulu, jolle tullaan järjestämään uudet tilat. Nanun koulun väistötilat sijoitetaan Nanun koulun piha-alueelle.

Väistötilojen hankintaa valmistellaan kaupunginhallituksen päätettäväksi. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa 6.11. kokouksessaan.

‒ Väistötiloja tarvitaan yhtäaikaisesti erittäin suuri määrä – noin 400 moduulia. Pyrimme saamaan tilat käyttöön mahdollisimman nopeasti, mutta näin suuren määrän hankinta ja valmistuminen eivät onnistu käden käänteessä, Tomi Suvanto muistuttaa.

Hankintakilpailutus ja tilojen suunnittelu on tarkoitus käynnistää välittömästi. Kun tilamäärät ja tilojen sijoitussuunnitelmat ovat selvillä, tehdään tonteilla tarvittavat pohjatyöt ja viemäröinnit. Markkinoilla toimivat väistötilojen toimittajat ovat alustavasti arvioineet, että moduulien paikalleen asentamiseen pitää varata noin kolme kuukautta. Myös tilojen kalustamiseen on varattava aikaa.

‒ Tilanteen muututtua tarkastelemme syyskuun puolivälissä päätetyn pienempien väistötilojen hankinnan uudestaan. Molempien koulujen väistötilat kilpailutetaan ja päätetään omina kokonaisuuksinaan kummankin koulun tilatarpeiden mukaisesti, rakennuttajapäällikkö Kimmo Salminen sanoo.

Vuoden 2018 talousarvioon varataan rahaa väistötiloja ja niiden irtaimistoja varten. Nykyisiä kalusteita ja laitteistoja tullaan siirtämään väistötiloihin vain tiukasti harkiten ja huolellisesti puhdistettuina.

Lokakuun aikana molempien koulujen tilat on ylipaineistettu ilmanlaadun parantamiseksi. Koulujen syysloman aikana kummankin koulukiinteistön kaikkiin tiloihin asennetaan ilmanpuhdistimet, joiden toivotaan helpottavan sisäilmaongelmia ennen väistötiloihin siirtymistä.

‒ Ilmanpuhdistimet keräävät sisäilmasta ultrapienetkin hiukkaset. Ne myös tappavat mikrobit, kuten virukset, bakteerit ja homeitiöt. Laitteet ehtivät toimia muutaman päivän tyhjissä tiloissa. Odotamme, että syysloman jälkeen koulutiloihin palatessaan käyttäjät huomaavat sisäilman parantuneen. Ilmanpuhdistimet tulevat olemaan päällä jatkuvasti, jotta saamme ilmasta pois mahdollisimman paljon epäpuhtauksia. Teemme tarvittaessa lisää toimenpiteitä, jotta koulutyön jatkaminen tiloissa sujuisi ilman terveysongelmia, Kimmo Salminen toteaa.

Hj. Nortamon koulun C-osassa tehtiin rakennetekninen kuntotutkimus syksyllä 2016 ja kesällä 2017 tutkittiin A- ja B-osat. Nanun koulussa vastaava tutkimus tehtiin kesällä 2017. Tutkimuksissa tuli esille muun muassa kohonneita mikrobiarvoja. Molemmissa kiinteistöissä tehdään vielä lisätutkimuksia, joiden perusteella arvioidaan korjaustarpeet.

‒ Päätökset koulurakennusten peruskorjauksista tai uudisrakennuksista pyritään tekemään tämän vuoden aikana, Tomi Suvanto sanoo.

Koulujen liikuntatiloille ei hankita väistötiloja, vaan nykyiset liikuntatilat jäävät edelleen käyttöön.

Hj. Nortamon peruskoulussa työskentelee noin 50 henkilökuntaan kuuluvaa ja 457 oppilasta. Nanun koulussa työskentelee noin 70 henkilöstöön kuuluvaa ja 394 oppilasta, joiden lukumäärässä ovat mukana myös esikoululaiset.