Ajankohtaista

Hj. Nortamon ja Nanun koulut väistötiloihin maaliskuussa 2018

Lapsi tekemässä tehtäviä koululuokassa.

Hj. Nortamon ja Nanun koulut siirtyvät väistötiloihin 1.3.2018 alkaen. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 20.11.2017 täydentää kaupunginvaltuustolle tekemäänsä vuoden 2018 talousarvioesitystä lisäämällä yhteensä 4 030 000 euron määrärahan väistötilojen vuokriin sekä tilojen toteuttamiseksi tarvittaviin pohjatöihin vuoden 2018 talousarvion käyttötalouteen. Hj. Nortamon koulun väistötilojen kulut ovat ensi vuonna noin 1 100 000 euroa ja Nanun koulun kulut noin 2 930 000 euroa.

Nanun koulun sisäilmaongelmat laajenivat kuluvan syksyn kuluessa ja aikaisempi ratkaisu, joka oli siirtää osa oppilaista väistötiloihin vuodenvaihteessa ja loput ensi kesänä, osoittautui vajaaksi. Väistötilat vuokrataan kesäkuun 2020 loppuun asti ja sijoitetaan Nanun koulun pihalle.

Hj. Nortamon väistötilat vuokrataan kesäkuun 2021 loppuun asti ja sijoitetaan nykyisen ranskalaisen koulun paikalle Nortamonkadun varrelle. Ranskalaisen koulun oppilaat siirretään muihin koulutiloihin viimeistään vuodenvaihteessa.

Hj. Nortamon koulun peruskorjauksen ajaksi oli jo aiemmin suunniteltu koko koulun siirtyminen väistötiloihin, koska peruskorjaus on mittava ja etenkin talotekniikan osalta korjausalue kattaa käytännössä koko koulurakennuksen. Lisäksi koulu toimi viime vuoden Otan koulussa, jossa korjaus laajeni ja häiritsi koko koulun toimintaa lähes koko vuoden eikä samaa häiriötä ollut kohtuullista jatkaa jo ennalta tietäen.